Σχολεία: Τι προβλέπεται από σήμερα για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Μη εμβολιασμένοι - μη νοσήσαντες εκπαιδευτικοί: Rapid test διενεργείται μία (1) φορά ανά  σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα  οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Τεστ κάθε εβδομάδα για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς προβλέπει τo νέο πρωτόκολλο 2022-2023 για τον κορονοϊό στα σχολεία.  

Δείτε εδώ την απόφαση

Συγκεκριμένα:

Για την προσέλευση στα σχολεία  οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη  Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. έχουν υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) με δική τους δαπάνη.

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά ανά  σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα  οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχεται στην υπηρεσία του με την  επίδειξη της εν λόγω βεβαίωσης.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει:  “Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π., καθώς και  το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι  πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των  παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 9 της υπό στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν επιδεικνύουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital  COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από  30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87),  που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95)  με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού  προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό  ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση  εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020  (Α’ 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης  χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο μία (1) φορά την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊoύ COVID -19  (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) σε  ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο  π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου  111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).Ο παραπάνω υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά ανά  σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα  οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,  Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα  Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία   (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός,  τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχεται στην υπηρεσία του  για παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου, με την  επίδειξη της εν λόγω βεβαίωσης. Εάν το αποτέλεσμα  του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό,  ακολουθείται το πρωτόκολλο”

Σε περίπτωση μη επίδειξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή μη διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και επίδειξης της αντίστοιχης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία τους και ισχύουν τα παρακάτω:

Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. –  Ε.Β.Π. επιβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο  της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους  προστασίας της δημόσιας υγείας, με απόφαση του/της  Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων δεν καταβάλλονται αποδοχές και  το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρόνος  πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια.

Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π  ο Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ ντρια Εκπαίδευσης, υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την εκ μέρους τους παροχή εργασίας (διδακτικού και υποστηρικτικού έργου) και απαλλάσσεται για το χρονικό  διάστημα μη παροχής εργασίας από την υποχρέωση  καταβολής αποδοχών.

Δείτε εδώ την απόφαση

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Οφθαλμαπάτη με δέντρο
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;
Οφθαλμαπάτη: Πού κρύβεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο;
Οφθαλμαπάτη: Έχετε κοφτερή ματιά; Μπορείτε να βρείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε 8 δευτερόλεπτα;