Thumbnail
Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους

Διευκρινίσεις επί διατάξεων και παραδείγματα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους του Δημοσίου εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Άδεια άνευ αποδοχών

Λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του ν.4830/2021, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, συνδέεται αυτοτελώς με κάθε τέκνο, για το οποίο ο υπάλληλος αιτείται την εν λόγω άδεια. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι- γονείς περισσότερων του ενός τέκνου, δύνανται να λάβουν την εν λόγω άδεια διακριτά ή και διαδοχικά για κάθε ένα εξ αυτών. Από την αιτούμενη άδεια αυτή για κάθε τέκνο, χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και για δύο (2) μήνες εξ αυτών, μηνιαίως, καταβάλλεται στον γονέα ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας και εφόσον δικαιούνται τις εν λόγω διευκολύνσεις για περισσότερα από ένα τέκνα, να προσδιορίζουν στην αίτησή τους για ποιο τέκνο αιτούνται τη χορήγηση της άδειας αυτής και για ποιο χρονικό διάστημα.

2. Οι υπάλληλοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4830/2021, ήτοι στις 18-9- 2021 τελούσαν ήδη σε άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου δυνάμει των μέχρι τότε ισχυουσών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ και του ν.4075/2012 (και μετά τις 19.6.2021 του ν.4808/2021) δικαιούνται να τους καταβληθεί ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός για δύο (2) μήνες για κάθε τέκνο, εφόσον συνέχιζαν να τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4830/2021. Σε περίπτωση που υπάλληλος, μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αιτείται εκ νέου μετά τις 18.9.2021 τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, αλλά έχει ήδη λάβει και κατά το παρελθόν άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΥΚ και του ν.4075/2012, η οποία έχει ήδη υπολογιστεί ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δύναται να λάβει για τους πρώτους δύο μήνες της άδειας που θα χορηγηθεί μετά τις 18-9-2021, τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όριο του χρόνου της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που δύναται να αναγνωριστεί ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας είναι οι τέσσερις (4) μήνες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως εάν χορηγήθηκε πριν ή μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4830/2021.

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών τεσσάρων μηνών για ανατροφή τέκνου με τις διατάξεις του ν.4075/2012 και η άδεια αυτή είχε ολοκληρωθεί ήδη κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4808/2021, δεν δικαιούνται εκ νέου την άδεια των τεσσάρων μηνών του άρθρου 28 του ν.4808/2021, καθώς έχει γίνει ήδη χρήση του ως άνω ευεργετήματος για το τέκνο, το οποίο αφορά, με τις διατάξεις του ν. 4075/2012. Η ως άνω οδηγία προκύπτει και από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4808/2021, «Για κάθε εργαζόμενο γονέα, στον οποίο έχει χορηγηθεί γονική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και η οποία δεν έχει λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει το επίδομα της παρ. 3 του άρθρου 28», οπότε είναι και η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ θα ήταν δυνατόν να κάνει συνδυαστική χρήση των διατάξεων των ν.4075/2012 και ν. 4808/2021.

Παράδειγμα: Σε υπάλληλο είχε χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου διάρκειας πέντε (5) μηνών από 1.2.2021 έως 1.7.2021 για ένα (1) εκ των τέκνων της. Από το διάστημα αυτό οι τέσσερις (4) μήνες είχαν ήδη αναγνωριστεί ως πραγματική δημόσια υπηρεσία δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ν. 4075/2012 και εν συνεχεία του ν.4808/2021. Δεδομένου ότι η άδεια έληξε πριν την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων του ν.4830/2021 η υπάλληλος, σε περίπτωση που αιτηθεί εκ νέου άδεια άνευ αποδοχών για το ίδιο τέκνο μετά τις 18.9.2021 για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των δύο μηνών, θα της καταβληθεί για τους δύο (2) πρώτους μήνες ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και το χρόνο της άδειας που θα αιτηθεί, ωστόσο ο χρόνος αυτός δεν θα είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, καθώς ήδη έχει αναγνωριστεί ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δυνάμει των προϊσχυουσών διατάξεων.

3. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ για ανατροφή τέκνου χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Σε κάθε περίπτωση όμως για τον υπολογισμό της άδειας άνευ αποδοχών ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή για την καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν απαιτείται ως προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση και να χορηγηθεί άδεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. κατ΄ ελάχιστον τέσσερις (4) μήνες.

Παραδείγματα: α) Υπάλληλος αιτείται άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου διάρκειας δύο (2) μηνών από 1.10.2022 έως 1.12.2022 για ένα (1) εκ των δύο (2) τέκνων της, για το οποίο δεν έχει λάβει στο παρελθόν άδεια δυνάμει παρ. 1 του άρ. 53 του ΥΚ.. Δεδομένου ότι στις σχετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ΥΚ προβλέπεται η άδεια αυτή να λαμβάνεται συνεχόμενα ή τμηματικά, η αίτησή της δύναται να ικανοποιηθεί, παρότι αιτείται τη χορήγηση άδειας μόνο για δύο (2) μήνες. Το διάστημα αυτό, ήτοι και οι δύο (2) μήνες θα αναγνωριστούν ως πραγματική δημόσια υπηρεσία και θα της καταβληθεί κατά τη διάρκειά του ο ελάχιστος νομοθετημένος μισθός. β) Υπάλληλος αιτείται άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου διάρκειας ενός (1) μήνα από 1.10.2022 έως 1.11.2022 για το τρίτο εκ των τέκνων της, για το οποίο δεν έχει λάβει στο παρελθόν άδεια δυνάμει της παρ. 1 του άρ. 53 του ΥΚ. Το διάστημα αυτό του ενός μήνα θα της αναγνωρισθεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και θα της καταβληθούν πλήρεις αποδοχές.

4. Επισημαίνεται επίσης ότι ο υπολογισμός μέρους της άδειας άνευ αποδοχών ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και η καταβολή για δύο (2) μήνες του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις χορήγησης της διευκόλυνσης της παρ. 1Α του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς αποτελεί διακριτή διευκόλυνση.

Η συνέχεια εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αινσταιν φυσικη
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!
"Εάν εγώ βάλω στους φοιτητές μου του 3ου έτους τέτοια θέματα-σπαζοκεφαλιές ο εξωτερικός εξεταστής του τμήματος θα μου τα γυρίσει πίσω"!
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!