Εκπαιδευτικοί: Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την μη αξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων
Το ΥΠΑΙΘ σεβόμενο το έργο που επιτελεί πρωτίστως, θα έπρεπε να δείχνει σεβασμό και να προστατεύει τους εργαζόμενούς του. Αντίθετα, φαίνεται να τους απαξιώνει και να διαλύει με καταστροφικό τρόπο κάθε οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ έστειλε ο ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας σχετικά με την μη αξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων από προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τις συνακόλουθες συνέπειες.

Ο Σύλλογος αναφέρει:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

«Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας σχετικά με την μη αξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων από προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τις συνακόλουθες  συνέπειες»

Αξιότιμη Κα Υπουργέ,

Αξιότιμε Κε Προϊστάμενε  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ,

Αξιότιμη Κα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.& Ε.Β.Π του ΥΠΑΙΘ,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός σύλλογος που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές, οι οποίοι στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΣΔΕΥ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Με βάση τον Νόμο 4589/2019 παράγραφος 6 του άρθρου 63:  «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων.

Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή».

Όπως γίνεται αντιληπτό η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου που αφορά την απόλυση αναπληρωτών μετά από την οριστικοποίηση των πινάκων και την αποδοχή μέρους των ενστάσεων, κατ’ αρχήν αποτελεί κατάφορη αδικία καθώς δεν είναι αξιοκρατική η διαδικασία προσλήψεων. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα, όχι μόνο στους ίδιους τους εργαζόμενους που θα απολυθούν μετά από κάποιους μήνες εργασίας αλλά και στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τους γονείς τους και την ίδια σχολική κοινότητα στο σύνολο. Το κόστος όλης αυτής της αδικίας, γι’ ακόμη μια φορά, θα το επωμιστούν οι εργαζόμενοι, οι μαθητές και οι οικογένειές τους.  

Επίσης, η πρόσληψη αναπληρωτών από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης που προέκυψαν με πλήθος λαθών, αρκετά λόγω τεχνικών προβλημάτων του συστήματος καταχώρησης, αποκλείει σημαντικό μέρος συναδέλφων αναπληρωτών λόγω «έλλειψης τίτλου σπουδών»  οι οποίοι ενώ εργάζονται αρκετά χρόνια συνεχόμενα, για πρώτη φορά βρέθηκαν εκτός των πινάκων κατάταξης, με την επερχόμενη άδικη απόρριψή τους από τους πίνακες.  Ο αριθμός των απορριπτέων με την αιτία «λάθος κωδικός» είναι μεγάλος , γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να είναι 1000 ατομικά λάθη. Καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση για την οποία δεν φέρουν ευθύνη και πιθανά θα διαφοροποιηθεί προς όφελός τους μετά από τον έλεγχο των ενστάσεων και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Διαμαρτυρόμαστε για την κωλυσιεργία του ΥΠΑΙΘ στην διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης. Θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει έγκαιρα, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο η όλη διαδικασία, ώστε να είχε τελεσιδικήσει με οριστικούς πίνακες μέχρι το καλοκαίρι και να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις δίκαια και αξιοκρατικά με προσλήψεις από οριστικούς πίνακες

Διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη προστασίας μιας σημαντικής ομάδας εργαζόμενων της εκπαίδευσης, του ΕΕΠ και ΕΒΠ, όπου κάθε χρόνο στηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με πολλαπλά προβλήματα και με ελάχιστα μέσα.

Το ΥΠΑΙΘ σεβόμενο το έργο που επιτελεί πρωτίστως, θα έπρεπε να δείχνει σεβασμό και να προστατεύει τους εργαζόμενούς του. Αντίθετα, φαίνεται να τους απαξιώνει και να διαλύει με καταστροφικό τρόπο κάθε οικογενειακό τους προγραμματισμό, καθώς στη μέση της χρονιάς θα πρέπει οι συνάδελφοι να παρατήσουν την εργασία τους και τους μαθητές τους, να χάσουν τον μισθό τους, οι μαθητές ΑΜεΑ να χάσουν πρόσωπα αναφοράς και να αναδομηθούν  από την αρχή σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας που όλοι γνωρίζουμε πόση αναστάτωση θα  επιφέρει όλο αυτό και αφόρητο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος.

Από την άλλη παραμένει μετέωρη η αναξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων καθώς πως θα   αποζημιωθούν όσοι δικαιωθούν μετά την οριστικοποίηση του πίνακα;  

Ζητάμε:

  • Να καταρτιστούν άμεσα οι οριστικοί πίνακες και να γίνουν προσλήψεις μόνο από αυτούς. Να καταργηθεί στην πράξη το άρθρο 63 και να μην γίνει καμία πρόσληψη από προσωρινούς πίνακες η οποία είναι αναξιοκρατική και θα επιφέρει ανεξέλεγκτες συνέπειες στις ζωές των συναδέλφων ΕΕΠ ΕΒΠ.
  • Καμία πρόσληψη από προσωρινούς πίνακες, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Να μην υπάρξει καμία απόλυση συναδέλφου που θα έχει προσληφθεί από τους προσωρινούς  πίνακες, μιας και τα λάθη που έχουν γίνει τη φετινή χρονιά από τους φορείς είναι πολλά και οδηγούν σε άδικα μέτρα και προβλήματα. Δεν φέρουν καμία ευθύνη οι συνάδελφοι να την πληρώνουν με απόλυση η οποία θα φέρει αναστάτωση σε όλο τον οικογενειακό προγραμματισμό τους, εξαιτίας της ατελούς διαμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής καταχώρησης. 
  • Να δοθεί προτεραιότητα στις ενστάσεις των απορριπτέων συναδέλφων λόγω κωδικών τίτλων σπουδών και να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος τους.
  • Οι προσλήψεις των αναπληρωτών να πραγματοποιηθούν σε μία φάση από την αρχή της χρονιάς και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης
  • Να δοθούν όλα τα κενά στη δημοσιότητα, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες των αποσπάσεων και των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ. Δεν γίνεται οι περιφέρειες και διευθύνσεις εκπαίδευσης να «κρύβουν» και να μην δημοσιοποιούν τα κενά. Αυτό επιφέρει σκέψεις για  ύποπτες προθέσεις οι οποίες διαστρεβλώνουν πιθανούς θετικούς σχεδιασμούς.
  • Διεκδικούμε μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ΕΔΥ και ΚΕΔΑΣΥ.
  • Να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές που εργάζονται τα τελευταία χρόνια, κανένας να μην απολυθεί.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πανεπιστήμιο αιγαιου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Καθηγητές και εργαζόμενοι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων
Παν.Αιγαίου: Απάντηση στα προβλήματα του δημόσιου Πανεπιστημίου ΔΕΝ είναι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν αναβαθμίστηκαν τα δημόσια σχολεία,...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Καθηγητές και εργαζόμενοι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων
asimakopoyloy.jpg
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου: Έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τα μαζικά mail σε αποδήμους
Έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τα email της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου: Έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τα μαζικά mail σε αποδήμους