Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στον ΟΠΣΥΔ εντός πέντε ημερών

Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρόσκληση την οποία και δημοσιεύει το alfavita.gr για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13): 

Η αίτηση-δήλωση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς, εντός πέντε ημερών.

Δείτε το ΦΕΚ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13):

α) υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ161 , εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020 (Γ΄ 1588/2021, Γ΄ 1653/2021, Γ΄ 1694/2021 και Γ΄ 2679/2021, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) και

β) υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ02.07 και ΤΕ162 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937/2020 και Γ΄ 908/2020, αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν).

Η κατανομή ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση

Πριν λίγες ημέρες, το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε την ΚΥΑ που αφορά την κατανομή ανά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, τον αριθμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). 

Η κατανομή ορίστηκε ως ακολούθως: 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

48

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

280

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

11

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

36

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

100

ΠΕ60  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

971

ΠΕ70  ΔΑΣΚΑΛΟΙ

3.332

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

83

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

43

ΣΥΝΟΛΟ

4.904

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

51

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

307

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

321

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

57

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

67

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

288

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

61

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

33

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

67

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

5

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

42

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

16

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

11

ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

23

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

62

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

41

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

17

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

79

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

40

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

25

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

21

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

30

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

26

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

51

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

22

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

16

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

3

ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

18

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

18

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

34

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

12

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

5

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

25

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

14

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

9

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1.928

        

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ,  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

10

ΒΙΟΛΑ

4

ΒΙΟΛΙ

12

ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)

8

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

8

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

13

ΚΑΝΟΝΑΚΙ

7

ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

10

ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

29

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

6

ΚΛΑΡΙΝΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)

13

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

3

ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ)

18

ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

14

ΛΑΟΥΤΟ

12

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

1

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

7

ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

4

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ)

15

ΟΜΠΟΕ

1

ΟΥΤΙ

4

ΠΙΑΝΟ

50

ΣΑΝΤΟΥΡΙ

8

ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ - ΒΑΡΥΤΟΝΟ - ΤΕΝΟΡΟ)

9

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

2

ΤΟΥΜΠΑ

1

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

11

ΤΡΟΜΠΟΝΙ

1

ΦΛΑΟΥΤΟ

10

ΣΥΝΟΛΟ

306

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

155

ΠΕ70/71  ΔΑΣΚΑΛΟΙ

330

ΣΥΝΟΛΟ

492

 

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

4

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

189

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

104

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

48

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

18

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

7

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

8

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

15

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

14

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

18

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

10

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

21

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

1

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

6

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

41

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

16

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

11

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

3

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

556

         

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

21

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

5

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

110

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

70

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

10

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

58

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

109

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

17

ΣΥΝΟΛΟ

400

Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.

Δείτε το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΑΣΕΠ 2Γ: ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ παραδείγματα εξέτασης με τις λύσεις τους

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

vroxes_252863_128495_type13262.jpg
Καιρός: Ένα δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Σαββατοκύριακο με καταιγίδες, χαλάζι και νοτιάδες αλλά και υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες - Σε ισχύ έκτακτο δελτίο
Καιρός: Ένα δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
πουρές
Νόστιμος πουρές πατάτας στο λεπτό - Μικρά μυστικά που απογειώνουν το πιάτο
Ο πουρές μπορεί με πολλούς τρόπους να γίνει γευστικότατος και να αποβάλει την απλή γεύση της πατάτας, έχοντας μέσα του λίγη τσαχπινιά
Νόστιμος πουρές πατάτας στο λεπτό - Μικρά μυστικά που απογειώνουν το πιάτο
university_lausanne
Πανεπιστήμιο Λωζάνης: Δεκάδες περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και 4 βιασμοί
Έρευνα αποκάλυψε περισσότερες από 140 περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και 4 βιασμούς, στο πανεπιστήμιο της Λωζάνης, την τελευταία πενταετία -...
Πανεπιστήμιο Λωζάνης: Δεκάδες περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και 4 βιασμοί