Διορισμοί εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών: Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές προετοιμασίας
Προετοιμασίες στο ΥΠΑΙΘ και συγκρότηση συνεργείων για τις διαδικασίες των μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πριν από τις 15 Αυγούστου το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να έχουν γίνει τόσο οι μόνιμοι διορισμοί όσο και οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αυτό ανακοίνωσε ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κ. Αλέξανδρος Κόπτσης σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία με το alfavita.gr.

Συγκεκριμένα ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε στο alfavita.gr ότι στο υπουργείο Παιδείας γίνονται όλες οι ενέργειες έτσι ώστε να εκδοθεί το γρηγορότερο ΠΥΣ (πράξη υπουργικού συμβουλίου) που θα εγκρίνει τις πιστώσεις.

Ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ σημείωσε ότι υπολογίζει μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι προκηρύξεις και να έχουν γίνει οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το διορισμό έτσι ώστε πριν από τον 15Αυγουστο να έχουν ανακοινωθεί και οι διορισμοί των 8.600 περίπου εκπαιδευτικών.

Στους νέους διορισμούς στην εκπαίδευση αναφέρθηκε, μιλώντας στο Mega, και η υπουργός Παιδείας. 

«Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσαμε το διορισμό κι άλλων περίπου 8.600 εκπαιδευτικών στα σχολεία» ανέφερε, προσθέτοντας πως οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι ώστε να αναλάβουν οι νέοι εκπαιδευτικοί προϋπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου. Στόχος, όπως είπε, να υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μόνιμων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών.

Οι διορισμοί θα γίνουν στην Ειδική Αγωγή, στην γενική εκπαίδευση και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Προετοιμασίες στο ΥΠΑΙΘ

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Παιδείας συγκρότησε 4 συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης που θα έχουν να απασχοληθούν στις διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών και διενέργειας μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 

Συγκρότηση συνεργείου για προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, από την έκδοση της παρούσας έως και 31-12-2022 και έως 120 ώρες ανά υπάλληλο για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας που δημιουργούνται κυρίως από:

1. Την ανάγκη διενέργειας διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Την ανάγκη διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομισθίων και το διορισμό εκπαιδευτικών την ερχόμενη σχολική χρονιά.

3. Την ανάγκη συνεχούς ρύθμισης θεμάτων απασχόλησης των εκπαιδευτικών λόγω συνθηκών COVID 19

Στο συνεργείο συμμετέχουν οι παρακάτω υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν ως εξής:

Η συνέχεια εδώ

Συγκρότηση συνεργείου για προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμους διορισμούς μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τους επτά υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας που αφορούν σε διαδικασίες προκηρύξεων ΑΣΕΠ, διορισμών μονίμων, προσλήψεων αναπληρωτών και κινητικότητας μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ.

Στο συνεργείο συμμετέχουν αναλυτικά οι παρακάτω υπάλληλοι:

Η συνέχεια εδώ

 

Με  τρίτη απόφαση συγκροτήθηκε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από είκοσι εννέα (25) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο του 2022, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

- την αντιμετώπιση πάσης φύσεως ζητημάτων που θα προκύψουν κατά το έτος 2022-2023. - την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων ,για το έτος 2022-2023.

- τη διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων και τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Με τέταρτη  απόφαση συγκροτήθηκε  συνεργείο  υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο του 2022, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεκριμένα η έγκαιρη υλοποίηση της διαδικασίας των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η εξέταση ενστάσεων- επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης, η υλοποίηση των μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλο κλάδο, σε διοικητικές θέσεις καθώς και αποσπάσεων-μετατάξεων μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ με θητεία, η έκδοση πρόσκλησης μεταθέσεων εκπαιδευτικών, η κατάθεση απόψεων σε εκδικαζόμενες αιτήσεις ακύρωσης, οι συγκροτήσεις πειθαρχικών συμβουλίων, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων άρσης δυνητικών αργιών, λήξης δυνητικών αργιών, αυτοδίκαιων θέσεων σε αργία, άρσης αναστολής άσκησης καθηκόντων και απολύσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή ενστάσεων κατά αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Παιδείας - ΥΠΑΙΘ
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ, ΙΚΥ και Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας - Ονόματα
Δείτε τις αποφάσεις με όλα τα ονόματα
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ, ΙΚΥ και Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας - Ονόματα