golearn-engl_970-250
μαθητες τρέχουν σε στίβο - καθηγητής φυσικής αγωγής
Ανοιχτή επιστολή Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης στο Υπουργείο Παιδείας για τους διορισμού ΠΕ11 και ΠΕ11.1

Εν όψει των θρυλούμενων εξελίξεων για διορισμούς στην Εκπαίδευση ο τομέας Σχολικής Φυσικής Αγωγής του Συλλόγου υπό την ηγεσία της συντονίστριας Ολυμπίας Ζαραμπούκα συνήλθε, εισηγήθηκε και αποφασίστηκαν τα εξής:

Για την επικείμενη διαδικασία των μόνιμων διορισμών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ζητήθηκε από το υπουργείο σας από τις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης η καταμέτρηση και αποστολή στην υπηρεσία σας των πραγματικών οργανικών κενών ανά την επικράτεια για την πλήρη κάλυψη τους, στους μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εν όψει αυτής της διαδικασίας ο σύλλογός μας έχει το καθήκον να σας ενημερώσει για μερικά αναμφισβήτητα γεγονότα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, πριν την ολοκλήρωση των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, προκειμένου να μην αδικήσετε τον κλάδο των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11 και ΠΕ11.01) που συνδικαλιστικά εκπροσωπείται, σύμφωνα με το καταστατικό του, από τον σύλλογό μας.

Η ελαχιστοποίηση των διορισμών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση οφείλεται τόσα χρόνια στην μη κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών κενών λόγω της μη επικαιροποίησής τους από το 2011  υποβαθμίζοντας το εκπαιδευτικό έργο και υποσκάπτοντας την ευεξία και ευρωστία των μαθητών.

Η μη επικαιροποίηση των οργανικών κενών των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή είχε ως αποτέλεσμα τον πενιχρό αριθμό των εκατόν δύο (102) προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών στον κλάδο της Φυσικής Αγωγής, στον αντίποδα των χιλίων διακοσίων ογδόντα (1280) προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών Φυσικής Αγωγής (σχολικό έτος 2020-2021) και των διακοσίων ενενήντα πέντε (295) αποχωρήσεων.

Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι ο κλάδος ήταν τρίτος σε ποσοστά συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην πρωτοβάθμια και τρίτος σε ποσοστά αποχωρήσεων σε όλη την εκπαίδευση. 

Τα οργανικά κενά του κλάδου έχουν παγώσει από το 2011 και από τότε δεν επικαιροποιούνται τα τρέχοντα, με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζεται για τον κλάδο της Φυσικής Αγωγής να είναι παρωχημένη και ψευδής, ανυπόστατη.

Μάλιστα με βάση τις ελλείψεις στις κατά τόπους διευθύνσεις, εκπαιδευτικοί εκτός ειδικότητας κάνουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καταχρηστικά και χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις για αποτελεσματική και ασφαλή άθληση.

Η συγκεκριμένη τακτική βρίσκει κάθετα αντίθετους όλους τους συλλόγους των χιλιάδων εκπαιδευτικών και πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, καθώς οι προσλήψεις στα οργανικά και λειτουργικά κενά αναπληρωτών μειώθηκαν στα 2/3 σε οκτακόσιες (800) περίπου συμβάσεις (σχολικό έτος 2021-2022) και, μετά την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, εν μέσω πανδημίας, είναι έντονη η ανησυχία τους για τις θέσεις εργασίας τους.

Για τη στελέχωση του δημοσίου σχολείου οι οργανικές θέσεις που υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επί σειρά ετών δεν καταμετρήθηκαν και δεν καταγράφηκαν μετά από συνεχείς αποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις με αποτέλεσμα τη συνεχή συρρίκνωση των προσλήψεων για τον κλάδο ΠΕ11 και στις δυο βαθμίδες. 

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κατάφορη αδικία που συμβαίνει σε βάρος του κλάδου των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 με την άνιση μεταχείριση στις προσλήψεις. Παραθέτουμε τις αποχωρήσεις κατά σειρά ετών σε σχέση με τις προσλήψεις : 

Αποχωρήσεις Συνταξιοδοτήσεις

2010 / 2022    ΣΥΝΟΛΟ 2.011
Τακτικές Προσλήψεις 
 2013 / 2021 : Ειδικής Αγωγής & Γενικής Παιδείας      ΣΥΝΟΛΟ 151

Οι αριθμοί δείχνουν την αδιαμφισβήτητη ανάγκη εξορθολογισμού των προσλήψεων με την σύσταση των πραγματικών οργανικών κενών ανά την επικράτεια και την πλήρη κάλυψη τους, στους μόνιμους διορισμούς .

Δεδομένου ότι αναμφισβήτητα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι ζωτικής σημασίας για τους μαθητές και εν γένει για τη νέα γενιά, ως πρωταρχικός παράγοντας σωματικής και ψυχικής υγείας και ευρωστίας

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και αξιολογηθεί δεόντως και η ατυχής συγκυρία της πανδημίας και η οφειλόμενη σε αυτήν και στην παρελκόμενη καραντίνα, σωματική αδράνεια των μαθητών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης και η ανάγκη καταπολέμησης, μέσω της άσκησης, των δυσμενών συνεπειών για τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών.

Όλα τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα στοιχεία θα πρέπει να σας οδηγήσουν στον εξορθολογισμό των επικείμενων διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής γενικής και ειδικής Παιδείας με την αντίστοιχη λογική αύξηση του αριθμού διορισμών εκπαιδευτικών ΠΕ11 και ΠΕ11.01.
Επειδή η επί τόσα χρόνια απαξίωση του κλάδου ΠΕ11 στις διαδικασίες διορισμών μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών δεν μας εφησυχάζει, αποφασίσαμε να σας ζητήσουμε δημοσίως να διορίσετε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ΠΕ11 Και ΠΕ11.1 από αυτόν που συνταξιοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος των απαράδεκτων οργανικών κενών.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: Γελαδάς Ν.

Ο Γραμματέας: Σμήλιος Η.

*Οι υπογραφές εμφανίζονται στο πρωτότυπο

O Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α.) (Αριθμός Μητρώου Καταστατικού Πρωτοδικείου Αθηνών 32738, αριθμός αναγνώρισης 314/30-09-2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών) έχει ως βασικούς σκοπούς την με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, βελτίωση, ενίσχυση και, γενικά, ανάπτυξη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στην Ελλάδα με στόχο τη διατήρηση ή τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και τη βελτίωση της υγείας των ασκούμενων καθώς και τη διαφύλαξη, προστασία, προβολή και προαγωγή των συμφερόντων των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που είναι Επαγγελματίες του Αθλητισμού και της Άσκησης, 
 

ΕΔΩ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΣΕΑΑ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Αυτή είναι η παλαιότερη πολυκατοικία της Αθήνας

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ 5Κ/2022: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 122 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού
Πώς θα κάνετε αίτηση στην προκήρυξη 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πλήρωση 122 θέσεων σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού
ΑΣΕΠ 5Κ/2022: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 122 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού