eidiki-agogi
Περίπου το 30% των ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ στην Περιφέρεια Αττικής αποκλείεται από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα νέα ψυχομετρικά εργαλεία - Διαμαρτυρία του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Στην καταγγελία ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψυχολόγων ΠΕ23 των ΚΕΔΑΣΥ αποκλείεται από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα νέα ψυχομετρικά εργαλεία των κλιμάκων Weschler, προχώρησε ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής. 

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τον πίνακα που ανακοινώθηκε, στην Αττική από τους συνολικά 154 μόνιμους και αναπληρωτές θα επιμορφωθούν οι 112. Με άλλα λόγια, το 27,3% των ψυχολόγων των 13 ΚΕΔΑΣΥ, αποκλείεται από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση.

Άδικο και απαράδεκτο

«Ο αριθμός των προαναφερθέντων εργαλείων που στάλθηκαν, απέχει μακράν από την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής, ιδιαίτερα αυτών που δεν είχαν εξοπλιστεί με κανένα αξιολογικό εργαλείο όλο αυτό το διάστημα, από την έναρξη της λειτουργίας τους» τονίζει ο σύλλογος, υπογραμμίζοντας πως διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους των ψυχολόγων από την επιμόρφωση και ζητά την ανάκληση της απόφασης, ώστε να συμπεριληφθεί το σύνολο των ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής αλλά και ολόκληρης της χώρας.

«Θεωρούμε τον τρόπο προγραμματισμού και υλοποίησης της επιμόρφωσης άδικο και απαράδεκτο, καθώς θα προκαλέσει αποκλεισμούς και διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων ψυχολόγων στον ίδιο εργασιακό χώρο. Πρόκειται δε για κατάφορη παραβίαση των αρχών της ισότητας και της ισονομίας» σημειώνειενώ αναφορικά με τα επιχειρήματα  ότι η σύμβαση με την εκδοτική εταιρεία περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων, ή ότι μια ιδιωτική εκδοτική εταιρεία ορίζει από μόνη της τον αριθμό των συμμετεχόντων απαντά ότι «το υπουργείο Παιδείας οφείλει να διαθέτει τα μέσα, τους τρόπους και τα κονδύλια για την επιμόρφωση του συνόλου των Ψυχολόγων, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και για την, ανύπαρκτη έως τώρα, επιμόρφωση όλων των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ». 

Ακολουθεί η επιστολή: 

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής, σας απευθύνει  την παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την επικείμενη εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Ψυχολόγων ΠΕ23 στα νέα ψυχομετρικά εργαλεία των κλιμάκων Weschler.

Κατά πρώτον, σας επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των προαναφερθέντων εργαλείων που στάλθηκαν, απέχει μακράν από την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής, ιδιαίτερα αυτών που δεν είχαν εξοπλιστεί με κανένα αξιολογικό εργαλείο όλο αυτό το διάστημα, από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Επιπλέον, με λύπη και αγανάκτηση ενημερωθήκαμε για την από 4-3-2022 (Αρ. πρωτ.: 650) επιστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προς τα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, με θέμα «Επιμόρφωση Ψυχολόγων», όπου γίνεται αναφορά στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ στα ψυχομετρικά εργαλεία WISC-V GR, WAIS-IV GR & WPPSI-III GR. Στη συγκεκριμένη επιστολή αναφέρεται ότι «οι ψυχολόγοι που θα επιμορφωθούν, στο σύνολο των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, ανέρχονται σε 266, βάσει της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και κατανέμονται ανά ΚΕΔΑΣΥ, βάσει του ανωτέρου σχετικού, σύμφωνα με την κατανομή του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1».

Σύμφωνα, λοιπόν με τον εν λόγω Πίνακα, στην Αττική θα επιμορφωθούν 112 ψυχολόγοι, σε σύνολο 154 μόνιμων και αναπληρωτών (ποσοστό 72,7%), που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ της Περιφέρειας Αττικής. Με άλλα λόγια ένα ποσοστό 27,3% των ψυχολόγων των 13 ΚΕΔΑΣΥ, αποκλείεται από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση!

Θεωρούμε τον τρόπο προγραμματισμού και υλοποίησης της επιμόρφωσης άδικο και απαράδεκτο, καθώς θα προκαλέσει αποκλεισμούς και διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων ψυχολόγων στον ίδιο εργασιακό χώρο. Πρόκειται δε για κατάφορη παραβίαση των αρχών της ισότητας και της ισονομίας! Είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε τέτοιες διακρίσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού του!

Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση, εάν υλοποιηθεί θα εγείρει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα:

  1. Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των επιμορφούμενων κι από ποιους;
  2. Αν γίνει από τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ποια αντικειμενικά κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν και ποιος θα εξασφαλίσει τη δικαιοσύνη τέτοιων αποφάσεων;
  3. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια επιλογή να μην επηρεάσει τις συναδελφικές σχέσεις και το εργασιακό κλίμα των ΚΕΔΑΣΥ;
  4. Πώς είναι δυνατόν στο ίδιο ΚΕΔΑΣΥ να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι σε Ψυχολόγους Α΄ και Β΄ Κατηγορίας;
  5. Πώς θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ όταν δεν θα είναι όλοι/ες οι Ψυχολόγοι πιστοποιημένοι/ες και επίσημα εκπαιδευμένοι προκειμένου να χρησιμοποιούν τα νέα ψυχομετρικά εργαλεία; Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι η χορήγηση των εν λόγω ψυχομετρικών εργαλείων αποτελεί βασικό μέρος της εργασίας των ψυχολόγων, όσοι δεν πιστοποιηθούν/εκπαιδευθούν, δεν θα είναι σε θέση να δουλέψουν;
  6. Πώς θα διαφυλαχθούν οι ψυχολόγοι που δεν θα έχουν επιμορφωθεί, σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι γονείς ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα τους να ενημερωθούν για την αξιοπιστία της  χορήγησης του εργαλείου;

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Στη συνάντηση που είχατε με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 16/02/2021, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ «ζήτησε τη δυνατότητα επιμόρφωσης όλων των Ψυχολόγων που εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και άλλων ψυχολόγων που εργάζονται σε σχολικές μονάδες». Θεωρούμε, λοιπόν, ότι γνωρίζετε επακριβώς τη θέση του κλάδου μας και το αίτημά μας για καθολική επιμόρφωση.

Αναφορικά με τα επιχειρήματα ότι η σύμβαση με την εκδοτική εταιρεία περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων, ή ότι μια ιδιωτική εκδοτική εταιρεία ορίζει από μόνη της τον αριθμό των συμμετεχόντων, θεωρούμε ότι ένα Υπουργείο Παιδείας διαθέτει -και οφείλει να διαθέτει- τα μέσα, τους τρόπους και τα κονδύλια για την επιμόρφωση του συνόλου των Ψυχολόγων, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και για την, ανύπαρκτη έως τώρα, επιμόρφωση όλων των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ! Επιπλέον, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οι υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχουν τη δυνατότητα για συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων, μέσω τόσο της σύγχρονης όσο και της ασύγχρονης εκπαίδευσης, γεγονός που διευκολύνει τον προγραμματισμό δράσεων καθολικής επιμόρφωσης.

Για τους παραπάνω λόγους:

  • Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους των συναδέλφων ΠΕ23 από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση και απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής, καθώς και τη συμπερίληψη στην επιμόρφωση του συνόλου των Ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής, αλλά και όλης της χώρας!
  • Επίσης, θεωρούμε αυτονόητο, ότι ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ, όσοι/ες εκπαιδευτούν θα πρέπει να λάβουν την πιστοποίηση εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα εργαλεία από την αρμόδια συνεργαζόμενη εταιρεία. Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση διαχωρισμού των συναδέλφων με συγκεκριμένα κριτήρια, μας βρίσκει κάθετα και ριζικά αντίθετους.
  • Επιπλέον, ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής διεκδικεί την επιμόρφωση στα συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία του συνόλου των ψυχολόγων ΠΕ23, που υπηρετούν στις  δομές του ΥΠΑΙΘ, δηλαδή στις ΣΜΕΑΕ, ΕΔΥ, ΕΠΑΛ, Πρόγραμμα Covid-19 στα γενικά σχολεία της Επικράτειας.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι αποτελεί πάγια θέση μας η παροχή αξιολογικών εργαλείων για όλους τους κλάδους του ΕΕΠ, όπως έχουν καταγραφεί και κατατεθεί στο  Υπουργείο Παιδείας  από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ, καθώς και η επιμόρφωση σε αυτά του συνόλου των συναδέλφων ανά ειδικότητα.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kleista sxoleia
Η αστυνομοκρατία στα σχολεία το … όραμα του νέου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Πειραιά
«Σε μια συγκυρία εφιαλτική για το δημόσιο σχολείο που η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική βασίζεται στη λογική της λιτότητας και των περικοπών σε άθλια...
Η αστυνομοκρατία στα σχολεία το … όραμα του νέου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Πειραιά
gutteres
ΓΓ ΟΗΕ: «Ζήτημα ζωής ή θανάτου να σωθεί το ανθρώπινο είδος από την κλιματική αλλαγή»
Ο γγ του ΟΗΕ καλεί τον κόσμο να κινητοποιηθεί "για να σώσει το ανθρώπινο είδος" από την κλιματική αλλαγή
ΓΓ ΟΗΕ: «Ζήτημα ζωής ή θανάτου να σωθεί το ανθρώπινο είδος από την κλιματική αλλαγή»
Τρύφων Αλεξιάδης
Αλεξιάδης: Κατάθεση αναφοράς για τις μεταφορές μαθητών Καλλιτεχνικών σχολείων
Κατάθεση αναφοράς στη Βουλή, για τον περιορισμό απόστασης στις μεταφορές των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων, από τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρύφωνα...
Αλεξιάδης: Κατάθεση αναφοράς για τις μεταφορές μαθητών Καλλιτεχνικών σχολείων