ειδική αγωγή σεμινάριο
Οι ψυχολόγοι που θα επιμορφωθούν, στο σύνολο των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, ανέρχονται σε 266

Η επιτελική δομή του ΕΣΠΑ, με νέο έγγραφο της προς τα ΚΕΔΑΣΥ, ενημερώνει για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των ψυχολόγων που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. 

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει, με την ολοκλήρωση των παραδόσεων των αξιολογητικών προϊόντων και αναλωσίμων (ψυχομετρικά τεστ: WISC-V GR Complete Kit1 & 2, WAIS-IV GR Complete Kit1 & 2 & WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2) από την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ», προγραμματίζεται στο άμεσο χρονικό διάστημα η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ στα ανωτέρω ψυχομετρικά εργαλεία στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση, Γενική παρουσίαση των κλιμάκων και αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις,
 • WISC V Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WAIS IV Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WPSSI III Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • Συγγραφή αναφοράς,
 • Εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση,
 • Αξιολόγηση ΑΜΕΑ

Οι ψυχολόγοι που θα επιμορφωθούν, στο σύνολο των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, ανέρχονται σε 266, βάσει της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και κατανέμονται ανά ΚΕΔΑΣΥ, βάσει του ανωτέρου σχετικού, σύμφωνα με την κατανομή του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1.

Ειδικότερα δημιουργούνται δύο ομάδες Α & Β των 134 και 132 ψυχολόγων που θα λάβουν κοινή επιμόρφωση υπό μορφής διάλεξης την πρώτη ημέρα στη θεματική: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση.

Κάθε ομάδα αναλύεται σε πέντε υποομάδες των 25-28 ψυχολόγων που θα επιμορφωθούν χωριστά στις επόμενες ημέρες στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες.

Ψηφιακά τμήματα

Η διαμόρφωση των ψηφιακών τμημάτων ανά ημέρα και αριθμό ωρών διαμορφώνεται όπως στον κάτωθι πίνακα:

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WISC V

- WAIS IV - WPPSI III

α/α

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΩΡΩΝ

ΑΡ. ΗΜΕΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1ο

Μέρος (*)

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση

Γενική παρουσίαση των κλιμάκων και αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις

3

1 ημέρα

Ομάδα Α: 132

Ομάδα Β: 134

Διάλεξη.

Τα ερωτήματα θα

υποβληθούν γραπτώς και θα απαντηθούν στο τέλος της παρουσίασης.

2ο

Μέρος (**)

WISC V &WAIS IV

Χορήγηση και βαθμολόγηση

4

1 ημέρα

Όπως στις υποομάδες Α1-5 και Β1-5 του πίνακα 1

Διαδραστικά εργαστήρια.

WISC V &WAIS IV

Ανάλυση και ερμηνεία

4

1 ημέρα

Όπως στις υποομάδες Α1-5 και Β1-5 του πίνακα 1

3ο

Μέρος (**)

WPSSI III

Χορήγηση και βαθμολόγηση - Ανάλυση και ερμηνεία

3

1 ημέρα

Όπως στις υποομάδες Α1-5 και Β1-5 του πίνακα 1

Συγγραφή αναφοράς, Εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

5

1 ημέρα

Όπως στις υποομάδες Α1-5 και Β1-5 του πίνακα 1

 

Συγκεκριμένα αναλύεται η υλοποίηση της Ομάδας Α και της υποομάδας Α1, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΑ

ΟΜΑΔΑ / ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ

ΑΡ. ΣΥΜ/ΝΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ

1η

Α/Α1-5

3

134

Διάλεξη

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση - Γενική παρουσίαση των κλιμάκων και αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις

2η

Α1

4

26

Διαδραστικό εργαστήριο

WISC V &WAIS IV - Χορήγηση και βαθμολόγηση

3 η

Α1

4

26

Διαδραστικό εργαστήριο

WISC V & WAIS IV - Ανάλυση και ερμηνεία

Α1

3

26

Διαδραστικό εργαστήριο

WPPSI III - Χορήγηση και βαθμολόγηση - Ανάλυση και ερμηνεία

Α1

5

26

Διαδραστικό εργαστήριο

Συγγραφή αναφοράς, Εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης της 1ης υποομάδας (Α1) της 1ης Ομάδας Α, η οποία θα διαρκέσει 5 ημέρες ακολουθεί η επιμόρφωση των 4 υποομάδων (Α2, Α3, Α4, Α5) η οποία θα διαρκέσει 4 ημέρες για την κάθε υποομάδα.

Το ίδιο μοντέλο θα επαναληφθεί για την 2η Ομάδα Β των υπόλοιπων 133 ψυχολόγων και για τις υποομάδες (Β1, Β2, Β3, Β4, Β5) αυτής.

Συνολικά, για την επιμόρφωση όλων των ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ, θα απαιτηθούν 166 ώρες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Η υλοποίηση και παρακολούθηση της επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των ΚΕΔΑΣΥ. Η υλοποίηση των διαδραστικών εξ αποστάσεως εργαστηρίων απαιτεί οι επιμορφούμενοι να έχουν διαθέσιμα τα ψυχομετρικά εργαλεία.

Η εξασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού προκειμένου να υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των ψυχολόγων βαρύνει τα αντίστοιχα ΚΕΣΥ.

Χρονοδιάγραμμα Επιμόρφωσης:

Ομάδα Α

Ημερομηνία

Ώρες

 

Δευτέρα, 14/03

10-13

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

 

Υποομάδα Α1

 

Τρίτη, 15/03

2- 14

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 16/03

9-11

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

12-14

WISC ανάλυση και ερμηνεία

Πέμπτη, 17/03

10-13

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

14-16

WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Παρασκευή, 17/03

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

 

Υποομάδα Α2

 

Δευτέρα, 21/03

12-14

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τρίτη, 22/03

12-14

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 23/03

8-11

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

12-14

WISC ανάλυση και ερμηνεία

Τρίτη, 29/03

12-14

WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Πέμπτη, 30/03

12-17

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

 

Υποομάδα Α3

 

Πέμπτη, 31/03

8-11

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

12-16

WISC- WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

Παρασκευή, 01/04

10-14

WISC- WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Δευτέρα, 04/04

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

Υποομάδα Α4

 

Τρίτη, 05/04

12-14

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 06/04

9-11

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

12-14

WISC ανάλυση και ερμηνεία

Πέμπτη, 07/04

8-11

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

12-14

WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Παρασκευή, 08/04

12-14

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

 

 

 

 

Υποομάδα Α5

 

Δευτέρα, 11/04

10-12

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τρίτη, 12/04

12-14

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 13/04

9-11

WISC ανάλυση και ερμηνεία

12-14

WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Πέμπτη, 14/04

10-13

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

12-14

WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Παρασκευή, 15/04

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

Ομάδα Β

Ημερομηνία

Ώρες

 

Δευτέρα, 09/05

10-13

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

 

Υποομάδα Β1

 

Τρίτη, 10/05

2- 14

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 11/05

9-11

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

12-14

WISC ανάλυση και ερμηνεία

Πέμπτη, 12/05

10-13

WAIS ανάλυση και ερμηνεία

14-16

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

Παρασκευή, 13/05

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

 

 

 

 

 

Υποομάδα Β2

 

Δευτέρα, 16/05

10-12

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τρίτη, 17/05

12-14

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 18/05

12-16

WISC- WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Πέμπτη, 19/05

10-13

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

Παρασκευή, 20/05

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

 

Υποομάδα Β3

 

Δευτέρα, 23/05

10-12

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τρίτη, 24/05

12-14

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 25/05

12-16

WISC- WAIS ανάλυση και ερμηνεία

Πέμπτη, 26/05

10-13

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

Παρασκευή, 27/05

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

Υποομάδα Β4

 

Δευτέρα, 30/05

10-12

WISC χορήγηση και βαθμολόγηση

Τρίτη, 31/05

12-14

WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 01/06

10-14

WISC- WAIS ανάλυση και ερμηνεία

15-18

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

Πέμπτη, 02/06

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποομάδα Β5

 

Τρίτη, 07/06

10-14

WISC- WAIS χορήγηση και βαθμολόγηση

Τετάρτη, 08/06

10-14

WISC- WAIS ανάλυση και ερμηνεία

15-18

WPPSI χορήγηση, βαθμολόγηση, ανάλυση, ερμηνεία 

Πέμπτη, 09/06

10-15

Συγγραφή αναφοράς, εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑμεΑ

Ο Προϊστάμενος εκάστου ΚΕΔΑΣΥ έχει την ευθύνη επιλογής των προς επιμόρφωση ψυχολόγων και την ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης τους, της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας και της αναδόχου εταιρείας.

Επίσης, ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ ή ο αναπληρωτής βεβαιώνει (Παράρτημα 2) την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης επιμόρφωσης των ψυχολόγων του ΚΕΔΑΣΥ και διαβιβάζει την ανωτέρω βεβαίωση προς τις αντίστοιχες (Ε.Π. Κ.Ε.Σ.Υ που έχουν συσταθεί). Η Ε.Π. Κ.Ε.Σ.Υ.) εν συνεχεία προβαίνει άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στην αντίστοιχη σύνταξη και διαβίβαση του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής.

Τα πρωτόκολλα παραλαβής και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις θα συλλεχθούν από την ανάδοχο εταιρεία «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με τις οδηγίες της.

 

 

Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας

 

 

Κωνσταντίνος Βαλιάντζας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Περιφέρεια

ΚΕΔΑΣΥ

Ψυχολόγοι
Μόνιμοι

Ψυχολόγοι
Αναπληρωτές

Ψυχολόγοι
Σύνολο

Ομάδα

Υποομάδα

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

 

2

2

Α

Α1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

2

1

3

Α

Α1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

2

0

2

Α

Α1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

2

1

3

Α

Α1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

2

2

Α

Α1

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

3

4

Α

Α4

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

2

5

Α

Α5

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

1

5

Α

Α4

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

5

5

Α

Α4

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

3

3

Α

Α4

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

1

2

3

Α

Α5

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

1

2

3

Α

Α5

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

1

2

3

Α

Α5

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

1

2

3

Α

Α5

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

2

2

Α

Α5

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

 

1

1

Α

Α3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

1

1

Α

Α3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

 

3

Α

Α3

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

1

1

Α

Α3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1

1

2

Α

Α4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

2

2

4

Α

Α4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2

0

2

Α

Α4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

1

2

Α

Α4

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

1o ΑΧΑΪΑΣ

1

3

4

Α

Α1

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

2o ΑΧΑΪΑΣ

2

2

4

Α

Α1

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

4

4

Α

Α1

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

 

2

2

Α

Α1

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

2

2

Α

Α5

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1

1

2

Α

Α5

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

2

1

3

Α

Α5

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

2

2

Α

Α5

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

2

2

Α

Α3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2

0

2

Α

Α3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

1

2

Α

Α3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1

 

1

Α

Α3

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

2

2

Α

Α2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1

2

3

Α

Α2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

2

2

Α

Α2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

2

2

Α

Α2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

2

3

Α

Α2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

2

2

Α

Α3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

1

4

5

Α

Α3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

2

2

Α

Α3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

4

4

Α

Α3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

 

1

1

Α

Α3

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

2

2

Α

Α2

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩ

 

2

2

Α

Α2

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΞΟΥ

 

2

2

Α

Α2

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΔΟΥ

 

3

3

Α

Α2

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ

 

5

5

Α

Α2

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

2

0

2

Β

Β2

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ

 

1

1

Β

Β2

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ

 

1

1

Β

Β5

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

1

0

1

Β

Β1

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

2

2

Β

Β3

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

4

6

Β

Β1

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

3

3

Β

Β5

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

2

2

4

Β

Β5

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

7

10

Β

Β1

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

9

10

Β

Β1

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

5

6

11

Β

Β2

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

9

12

Β

Β2

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

3

7

10

Β

Β3

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΠΕΙΡΑΙΑ

1

7

8

Β

Β3

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

10

10

Β

Β4

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

7

7

Β

Β3

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

2

7

9

Β

Β4

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

8

8

Β

Β4

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

2

5

7

Β

Β5

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΠΕΙΡΑΙΑ

 

5

5

Β

Β5

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

5

5

Β

Β5

  

67

199

266

  

Παράρτημα 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

---

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

………………………………………..

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

ΚΕΔΑΣΥ: …………………………………………

 

Ημερομηνία:

Αρ. πρωτ.:

 

Ταχ. Δ/νση

:

……………………………………….

Προς : Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………..

 

Τ.Κ. - Πόλη

:

……………………………………….

Ιστοσελίδα

:

……………………………………….

Πληροφορίες

:

……………………………………….

Τηλέφωνο

:

……………………………………….

E-mail

:

……………………………………….

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Βεβαιώνουμε ότι:

Πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση των Ψυχολόγων:

  1. …….
  2. ……..
  3. ………………
  4. ………………..
  5. …………………….
  6. …………………….
  7. ……………………….

 

Στις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Ημερομηνία

Ώρες Επιμόρφωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

από την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΕΣΥ», της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5048220 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Ο/Η Βεβαιών/ούσα   Προϊστάμενος/Προϊσταμένη

του ΚΕΔΑΣΥ…………………………..

(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα)

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΒΟΜΒΑ Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Οι ερευνητές μελέτησαν, σχεδόν, 200 έγκυες, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και ψυχολογικών τεστ σχετικά με τον βαθμό του άγχους τους
Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει
Νέα έρευνα συσχετίζει τον διαβήτη εγκυμοσύνης με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακές και αγγειοεγκεφαλικές παθήσεις.
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει
stefanidi
Η χρυσή ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη: «Μας λένε ξεκάθαρα στη μούρη μας, όχι».
«Στον Τομ Χανκς βέβαια έδωσαν το ελληνικό διαβατήριο, αφού προφανώς έχει προσφέρει περισσότερα στην Ελλάδα…»
Η χρυσή ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη: «Μας λένε ξεκάθαρα στη μούρη μας, όχι».