Αλλάζουν όλα σε Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση: Η εποχή της «Πιστοποίησης»
Ενα καινούργιο τοπίο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προκύπτει από τις συντονισμένες ανακοινώσεις που έκαναν χθες οι Υπουργοί Παιδείας και Εργασίας για αλλαγές που προκαλούν μεγάλες ανακατατάξεις στο σημερινό πλαίσιο.

Ανάμεσα στις αλλαγές που ανακοινώθηκαν, είναι η αναβάθμιση του ρόλου των ΑΕΙ στην κατάρτιση με «τυράκι» 50 εκ.€ και πρόσβαση ανέργων του ΟΑΕΔ στα ΚΕΔΙΒΙΜ τους, η ίδρυση πειραματικών ΕΠΑΣ και ΙΕΚ και Προτύπων ΕΠΑΛ, η Μαθητεία ενηλίκων, η δυνατότητα συνεργασιών των δομών με επιχειρήσεις, η αναβάθμιση του ρόλου εταιρειών -ανάμεσα στις οποίες η γνωστή μας Cisco- αλλά και αξιολόγηση και πιστοποίηση παντού.

Η «μανία» της πιστοποίησης

Σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση, αξίζει να σημειωθεί ότι στο κείμενο που παρουσίασε χθες η κ.Κεραμέως, περιλαμβάνεται και ο «αντίλογος» στην τάση της εποχής να ζητά πιστοποιήσεις στα πάντα. Ομως αντί να εισακουστεί, εντούτοις συμβαίνει αυτό ακριβώς που περιγράφεται: πιστοποιήσεις για τα πάντα!

Ας δούμε όμως τι αναφέρεται στο κείμενο, προτού δούμε αναλυτικά τι έρχεται:

«Η καταχρηστική επέκταση της πιστοποίησης, σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες μάθησης, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας τεχνητής αγοράς, της αγοράς πιστοποιήσεων, αλλά και μιας άλλης παράλληλης αγοράς (εκπαιδεύσεις για προετοιμασία ενόψει πιστοποιήσεων), με το έμμεσο ή/και το άμεσο κόστος της πιστοποίησης να βαραίνει σε αρκετές περιπτώσεις τους υποψήφιους. Η σύνδεση με το επάγγελμα και τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα είναι επίσης απαραίτητες γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος οι πιστοποιήσεις αυτές να παρεμβάλλονται σε αναγνωρίσεις επαγγελμάτων από παραγωγικά Υπουργεία. Για όλους τους παραπάνω λόγους έχουν κατατεθεί πάγιες θέσεις από κοινωνικούς εταίρους (Γ.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) ότι οι πιστοποιήσεις:

α) πρέπει να εκκινούν από, και να συνδέονται με το επάγγελμα (π.χ συμβάλλει στην αδειοδότηση επαγγέλματος ή συνδέεται με την υποχρέωση τήρησης εθνικών ή ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή οδηγιών), όχι μόνον κατά την επιτελεστική του διάσταση (δηλαδή την ικανότητα των εργαζομένων να φέρουν εις πέρας τις επιμέρους εργασίες), αλλά και όλες τις άλλες πτυχές του

β) η αθρόα απονομή πιστοποιητικών σε όλους τους καταρτιζόμενους και για όλα τα θέματα προκαλεί «πληθωρισμό πιστοποιητικών» με αποτέλεσμα την πτώση της αξίας των τίτλων σπουδών και ταυτόχρονα χάνει την ουσιαστική πληροφοριακή αξία προς τις επιχειρήσεις ως σηματοδότηση κατοχής γνώσεων και δεξιοτήτων,

γ) η πιστοποίηση στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη προκαλεί αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους της κατάρτισης με συνέπεια την διάθεση των περιορισμένων πόρων σε λιγότερα ωφελούμενα άτομα,

δ) η συμμετοχή σε εξετάσεις, με τον κίνδυνο της αποτυχίας που εμπεριέχει, κάποιες φορές λειτουργεί, σε ορισμένες κατηγορίες ενηλίκων, ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή τους σε δράσεις κατάρτισης,

ε) συχνά όταν η διαδικασία μάθησης (εκπαίδευση, κατάρτιση, άτυπη μάθηση στην εργασία κ.ο.κ.) καταλήγει και επικυρώνεται τελικά από μια διαδικασία εξέτασης προς αξιολόγηση, το περιεχόμενο και η μορφή της εξεταστικής διαδικασίας αξιολόγησης «επιβάλλονται» έναντι των περιεχομένων και των μορφών κατάρτισης, με αποτέλεσμα η ουσιαστική μαθησιακή διεργασία να μετατρέπεται σε «τεχνική προετοιμασίας για τις εξετάσεις»,

στ) πολύ συχνά, ειδικά στην επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων, το πλαίσιο αξιολόγησης διαφέρει από το πλαίσιο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων (για παράδειγμα, η απόκτηση δεξιοτήτων γίνεται με βιωματικό / εμπειρικό τρόπο και η αξιολόγηση με τυπικό «σχολικό» τρόπο π.χ. γραπτές εξετάσεις) με αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης και αποτυχίας, όχι λόγω πραγματικής έλλειψης δεξιοτήτων αλλά λόγω ασυμβατότητας των προαναφερόμενων πλαισίων.

Συμπερασματικά, για να αποτελέσει η πιστοποίηση δεξιοτήτων της μη τυπικής μάθησης όχι μόνο παράμετρο αξιόπιστης και αντικειμενικής ενημέρωσης των εργοδοτών για το επίπεδο των δεξιοτήτων των εργαζομένων ή των ανέργων που αναζητούν εργασία, αλλά και ουσιαστικό κίνητρο για τους ίδιους τους μανθάνοντες, θα έπρεπε, όπου αυτό είναι δυνατόν, η πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων /δεξιοτήτων/προσόντων να συνδέεται (λειτουργικά και θεσμικά) με την διεύρυνση των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και την κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων των ωφελούμενων ατόμων»

Και αφού τα καταγράψαμε αυτά, μπορούμε να τα...παρακάμψουμε. Ας δούμε λοιπόν τι ανακοίνωσαν Χατζηδάκης και κεραμέως για τις επερχόμενες αλλαγές σε κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε χθες ο Κωστής Χατζηδάκης, περιλαμβάνουν 8 βασικά σημεία:

  1. Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση: Οι άνεργοι αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδικότερα τα Κέντρα Επιμόρφωσης και ΔιαΒίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης που θα απευθύνεται μόνο στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα πανεπιστήμια θα διαχειριστούν σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
  2. Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.
  3. Η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση: Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα «πιάσουν τόπο», το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση. Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγει τη μεθοδολογία της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος (Payment by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
  4. Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν -μέσω τρίτων φορέων- αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Στόχος η αναβάθμιση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων. Αξιοσημείωτο ότι ανάμεσα στις εταιρείς είναι και η Cisco
  5. Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης, καθώς εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών πιστοποιητικών ISO.
  6. Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα: Διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με βάση σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες θα ελέγχονται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα.
  7. Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κατάρτισης, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν εκείνοι.
  8. Τέλος, μία ακόμη καινοτομία είναι ότι το μητρώο των προγραμμάτων και η συμμετοχή των ανέργων θα παραμείνουν «ανοιχτά», μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και να επιλέξουν από ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης που θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Με μια απλή ανάγνωση των προτάσεων, διαπιστώνει κανείς ότι τα Πανεπιστήμια θα αρχίσουν να «κυνηγούν» τα 50 εκ € της επιχορήγησης (σ.σ. ο  συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ) μετατρεπόμενα έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα σε παρόχους κατάρτισης. Οι εταιρείες που θα παρέχουν πιστοποιήσεις ενδυναμώνονται -κάτι που προφανώς ευνοεί κολοσσούς όπως η Microsoft, η Amazon, η Google, η η Cisco, κα, ενώ τα ΚΔΒΜ θα αρχίσουν να κυνηγούν πιστοποιητικά ISO και οι καταρτιζόμενοι θα ψάχνουν ακόμα πιο εμφατικά τα κατάλληλα «χαρτιά» με την κατάλληλη πιστοποίηση, πληρώνοντας χρήματα για να  μη μείνουν εκτός εργασίας.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως

Ταυτόχρονα, σε απόλυτο συντονισμό, η Νίκη κεραμέως δημοσιοποίησε χθες ένα κείμενο 136 σελίδων με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 2022-2024», και ανάλογες μεταβολές. Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα μόνο σημεία που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον:

 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ε.Ε.Κ. μέσω της δημιουργίας νέων ευκαιριών

Ίδρυση Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.: Το τρέχον σχολικό έτος 2021-22, ο Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί 6 Πειραματικές ΕΠΑ.Σ (Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας), διετούς φοίτησης, σε 2 ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΙΝ.Σ.Ε.Τ.Ε.

Ίδρυση Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ): Η ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες στήριξης και εφαρμογής του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους είναι η ίδρυση και λειτουργία των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., στα οποία οι μαθητές εισάγονται με βάση το βαθμό του Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.): Τα Ι.Ε.Κ. αποκτούν αυτονομία, μπορούν να αναπτύξουν συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους και φορείς της αγοράς και της εκπαίδευσης σε πολλαπλά επίπεδα, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και ενισχύεται η διοίκησή τους. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης των Ι.Ε.Κ θεσπίζεται η εξ αποστάσεως κατάρτιση, προβλέπεται η Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ, η λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων για αλλοδαπούς με δίδακτρα, καθώς και τμημάτων με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στην κατάρτιση και στις εξετάσεις πιστοποίησης, η λειτουργία των οποίων αποτελεί άνοιγμα στις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Μεσογείου (Μέσης Ανατολής - Βορείου Αφρικής) και ευκαιρία για διακρατικές συνεργασίες. Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) σε κάθε Ι.Ε.Κ και η δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας: Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη διοίκηση της μαθητείας, μέσα από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και κινήτρων στους ασκούντες τη διοίκηση της μαθητείας σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικής πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη Μαθητεία. Είναι δυνατή η υλοποίηση του εργαστηριακού μαθήματος και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη ή και ασύγχρονη) ή με μικτή εκπαίδευση. Η Μαθητεία των μαθητευόμενων μπορεί να υλοποιείται σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ καθιερώνεται η δυνατότητα πρόσβασης πιστοποιημένων αποφοίτων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., όπως και των πιστοποιημένων αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων.

Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.: Με την K5/97484/5-8-2021 (ΦΕΚ Β 3938) καθορίστηκε για πρώτη φορά αμειβόμενη πρακτική άσκηση για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και θα χρηματοδοτείται από εξασφαλισμένους για το λόγο αυτό ενωσιακούς πόρους Για τα έτη 2021-2023 το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και για τα επόμενα 5 έτη (έως το 2028) η δράση θα επηρεάσει θετικά: α) Δυνητικά Επωφελούμενοι ετησίως 35.000 καταρτιζόμενοι σε 126 Ι.Ε.Κ. Στην πενταετία 2023-2028 εκτιμώνται 175.000 καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. β) Επωφελούμενοι Πρακτικής Άσκησης από ΕΣΠΑ 25.000 καταρτιζόμενοι ετησίως. Στην πενταετία 2023-2028 εκτιμώνται 125.000 Πρακτικά Ασκούμενοι από τους 175.000 καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ.

Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) Ο.Α.Ε.Δ.: Επίσης στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. ιδρύονται και λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ν. 4763/2020. Κύριο έργο των ΓΕΑΣ είναι η διασύνδεση των σπουδαστών και αποφοίτων Ε.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας

2. Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών Ε.Ε.Κ. και προγραμμάτων Δ.Β.Μ. και Διασφάλιση ποιότητας

Επαγγελματική εκπαίδευση μέσω των Π.ΕΠΑ.Λ. Για την αναβάθμιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση, πέραν των δράσεων που εντάσσονται στη Στρατηγική της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα δοθεί έμφαση στα Προγράμματα Σπουδών των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών αναγκών σε επαγγελματικά προσόντα της οικονομίας, νέων μεθοδολογιών, κριτηρίων ποιότητας σε πόρους και διαδικασίες. Επίσης αναμένονται νέες μέθοδοι, οι οποίες θα ενσωματωθούν στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) των Π.ΕΠΑ.Λ. καθώς «τα Π.ΕΠΑ.Λ., δύνανται να συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση: • Χαρτογράφηση των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., ώστε να αρθούν επικαλύψεις με άλλες μαθησιακές διαδρομές του Ε.Π.Π. αλλά και κατάργηση παρωχημένων ειδικοτήτων • Έγκριση νέων ειδικοτήτων υπό τη νέα διακυβέρνηση της Ε.Ε.Κ. με καθορισμένες διαδικασίες • Έγκριση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης. • Στο πλαίσιο της ολιστικής αναθεώρησης του περιεχομένου της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και της έμπρακτης συμβολής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό έχει εγκριθεί η πράξη «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

Μαθητεία Ενηλίκων μέσω του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας: Για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας θα υπάρξει αναμόρφωση του περιεχομένου με τη συνδρομή του Ι.Ε.Π. και των κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα θα συνταχθούν: • Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης του Μεταλυκειακού έτους - τάξη Μαθητείας στον οποίο θα βασίζονται οι νέοι Οδηγοί Κατάρτισης ειδικοτήτων Μαθητείας και • Νέοι Οδηγοί Κατάρτισης ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού Έτους – τάξη Μαθητείας που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών.

Τυπική Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων: Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων προβλέπεται η δημιουργία Τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Μη τυπική μάθηση: Για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στη διά βίου μάθηση προβλέπεται στο ν. 4763/2020 η κατάργηση του διαχωρισμού Κ.Δ.Β.Μ. Ι και Κ.Δ.Β.Μ. ΙΙ και η εναρμόνιση όλων των Κ.Δ.Β.Μ με το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και την ελληνική νομοθεσία (Γενικός Κτιριοδομικός Κανονισμός). Τα Κ.Δ.Β.Μ. θα υποχρεούνται να διαθέτουν προσωπικό, θα γίνεται πιστοποίηση εισροών για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (εκπλήρωση ευρωπαϊκής απαίτησης) και διενέργεια ελέγχων καλής λειτουργίας. Οι δράσεις της μη τυπικής μάθησης θα πρέπει να διευρυνθούν σε θεματικές ενότητες όπως: επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας, ειδικά προγράμματα για τη συζευγμένη ανάπτυξη τεχνικών, οριζοντίων και ψηφιακών δεξιοτήτων, χρηματοοικονομικός γραμματισμός, γραμματισμός υγείας και περιβαλλοντικός γραμματισμός, υποστήριξη της κατάρτισης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαρτογράφηση του ρευστού πεδίου των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής Ε.Κ.Ε., διαμόρφωση και θέσπιση δεσμευτικού για όλους τους φορείς Συστήματος Προδιαγραφών Ποιοτικής Υλοποίησης Προγραμμάτων, ενίσχυση με ειδικές δράσεις της κουλτούρας Ε.Κ.Ε. τόσο των φορέων του συστήματος όσο και των πολιτών και δημιουργία επιτελικών στελεχών των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του συστήματος σε θέματα Ε.Κ.Ε.

Ποιότητα στα συστήματα διοίκησης: Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. προβλέπονται και νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας: • Σ.Δ.Ε. • Ε.Σ.Κ. • ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. • Ι.Ε.Κ. • Θεματικά & Πειραματικά ΙΕ.Κ. • Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας • Κ.Δ.Β.Μ.

Μηχανισμοί αξιολόγησης: Παράλληλα εστιάζοντας στο πεδίο της Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. για την επίτευξη της ποιότητας θα προβλεφθούν μηχανισμοί αξιολόγησης στα ακόλουθα επίπεδα: Αξιολόγηση Ε.Ε.Κ. Η αξιολόγηση θα διατρέχει οριζόντια το σύνολο των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τυποποιημένων δεικτών αξιολόγησης.Αξιολόγηση του έργου όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών Μάθησης Ενηλίκων. Αξιολόγηση των βασικών συνιστωσών του συστήματος Μάθησης ενηλίκων

3. Επένδυση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση του προσωπικού Ε.Ε.Κ. και των συντελεστών μάθησης ενηλίκων

Στο πλαίσιο της απαιτούμενης αναβάθμισης των Ι.Ε.Κ. συστάθηκε Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. με νομοθετική πρωτοβουλία, με ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. εγγράφεται το σύνολο των μελών του διδακτικού προσωπικού της επαγγελματικής κατάρτισης και κατηγοριοποιούνται και αξιολογούνται τα προσόντα τους. Εως το 2023 θα ολοκληρωθεί η επιμόρφωση 4.200 εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών/τριών σε θέματα μαθητείας, με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του θεσμού. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η πραγματοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης διά ζώσης (σε όλες τις περιφέρειες της χώρας) και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη), με την αξιοποίηση υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π., αναφορικά με τον θεσμό της μαθητείας σε σχέση με την Ε.Ε.Κ., το πλαίσιο υλοποίησης της μαθητείας, την εποπτεία της μαθητείας, τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων κλπ. Σε ό,τι αφορά στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα διεξάγεται στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ., στα οποία μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί Κέντρο Επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους, ιδίως για την περιοδική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην επιστήμη τους και τη διδακτική των αντικειμένων τους, καθώς και για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Για την περίοδο 2022-2023 και μέχρι την έναρξη υλοποίησης των Κέντρων Επιμόρφωσης των Π.ΕΠΑ.Λ. θα υλοποιηθεί επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ. σε μεγάλη κλίμακα, μέσω ενός προγράμματος που συμπράττουν ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το Ι.Ε.Π., το ΠΑ.Δ.Α. και οι κοινωνικοί εταίροι.

4. Πιστοποίηση προσόντων στην Ε.Ε.Κ και δεξιοτήτων στην μη τυπική μάθηση

Η δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης των προσόντων στην Ε.Ε.Κ. και δεξιοτήτων στην μη τυπική μάθηση θα στηριχτεί στις νέες ρυθμίσεις της μεταρρύθμισης για την Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. και ενδεικτικά στα ακόλουθα: • Εκπόνηση ειδικού κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων • Επικαιροποίηση των πιστοποιηθέντων ή/και ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων σύγχρονων επαγγελματικών περιγραμμάτων, βάσει του ESCO 08, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πλαισίων προγραμμάτων • Εκπόνηση ειδικού κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση των Οδηγών Κατάρτισης της Ε.Ε.Κ. • Εκπόνηση ειδικού κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης με την αξιοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων • Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων σε συνέργεια με τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού (σύνδεση με το στόχο Προώθηση ψηφιακού μετασχηματισμού της Ε.Ε.Κ., Δ.Β.Μ. &Ν.). • Πιστοποίηση Προγραμμάτων επιμόρφωσης (για εκπαιδευτές ενηλίκων, αξιολογητές, προσωπικό φορέων Ε.Ε.Κ., στελέχη σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων κοκ) • Διερεύνηση προδιαγραφών για τη διασφάλιση ποιότητας σε προσβάσιμο υλικό κατάρτισης • Διερεύνηση ρυθμίσεων για την αποτίμηση και επικύρωση πρότερης μάθησης • Εκσυγχρονισμός πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (και συμπερίληψη κατηγορίας εκπαιδευτών e-learning) • Εκσυγχρονισμός Μητρώου Αξιολογητών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. • Ενσωμάτωση σε διαδικασίες και περιεχόμενο του καθολικού σχεδιασμού • Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό διαδικασιών και οργανωτικής δομής, εφόσον απαιτηθεί, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ε.Ε.Κ.

Επιδιώκεται: - Ποιότητα απασχόλησης για όλους τους νέους (διασφάλιση μιας προσβάσιμης αγοράς εργασίας, με ευκαιρίες που οδηγούν σε ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους τους νέους) - Ποιότητα μάθησης (ενσωμάτωση και βελτίωση διαφόρων μορφών μάθησης, παροχή στους νέους ευκαιριών για απόκτηση προσόντων μέσα από συμμετοχή τους σε δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές προκλήσεις μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης ζωής στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) - Πολιτικές και μέτρα που θα βοηθήσουν τους νέους να γίνουν ενεργά μέλη βιώσιμων κοινωνιών και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής - ενεργός ρόλος των νέων σε μια βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη).

6. Ενίσχυση αξιοπιστίας προσόντων Ε.Ε.Κ.

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και αποκατάστασης της αξιοπιστίας των αποκτηθέντων από την Ε.Ε.Κ. προσόντων αναμένεται να αναληφθεί πρωτοβουλία για συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία ώστε να προχωρήσουν οι ακόλουθες δράσεις: • επικαιροποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων • διερεύνηση απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους • αναβάθμιση μοριοδότησης αποφοίτων επιπέδων Ε.Ε.Κ. με βάση το προσοντολόγιο για τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. • καμπάνια ενημέρωσης αποφοίτων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης περί της αξίας και της αναγνώρισης της πιστοποίησης των προσόντων μέσω στοιχείων απορρόφησης πιστοποιημένων αποφοίτων από την αγορά εργασίας.

7. Αντιμετωπίζοντας το έλλειμμα χαμηλών επαγγελματικών προσόντων

Αναμένεται εντός του 2022 η έναρξη λειτουργίας των πρώτων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν υποστηρικτικές δράσεις για άτομα με πολύ χαμηλό επίπεδο προσόντων. Θα σχεδιαστούν ειδικά προγράμματα για την προετοιμασία ατόμων που δεν έχουν λάβει απολυτήριο δημοτικού. Στη συνέχεια σε κάθε Σ.Δ.Ε. δύναται να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α' 109). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η υλοποίηση δωρεάν προγραμμάτων ελληνομάθειας για ευάλωτες ομάδες στα Κ.Δ.Β.Μ. και στα Σ.Δ.Ε. Τα προγράμματα ελληνομάθειας μπορούν να οργανώνονται στο πλαίσιο δράσεων των Κ.Δ.Β.Μ. ή ως εισαγωγικό μάθημα στα Σ.Δ.Ε. για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους.

8. Συμπεριληπτική εκπαίδευση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και επιμόρφωση

Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν: • Η διαμόρφωση από κοινού ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.με.Α., το Υπουργείο Υγείας και επιστημονικές ενώσεις, • Η διαμόρφωση ή/και ο εκσυγχρονισμός Οδηγών Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.με.Α. και άλλους κοινωνικούς εταίρους, • Η έναρξη διαλόγου για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε θέματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και η περαιτέρω ενίσχυση των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την ενίσχυση της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία • Η διαμόρφωση Οδηγού προσβασιμότητας, ο οποίος, μόλις οριστικοποιηθεί, θα συμπεριληφθεί στους κανονισμούς λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Σχετίζεται με το Στρατηγικό Σχέδιο για τα Άτομα με Αναπηρία και είναι έργο που έχει προγραμματισθεί έως το 2023 • Η ενίσχυση της μαθητείας των αποφοίτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) με τη συνδρομή της Ε.Σ.Α.με.Α., άλλων κοινωνικών εταίρων και συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων • Η συνεργασία των μελών των Σ.Σ.Π.Α.Ε. με εκπροσώπους των ενώσεων των ατόμων με αναπηρία της εκάστοτε περιφέρειας για την ενημέρωση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. περί της αναφερόμενης αρμοδιότητας της εφαρμογής του καθολικού σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας • Η συνεργασία με την Ε.Σ.Α.με.Α. για την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία για δράσεις μη τυπικής μάθησης • Η μέριμνα για συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και των εύλογων προσαρμογών

9.Αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των Εκπαιδευτικών Μονάδων Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα συνοδευτεί από την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των εκπαιδευτικών μονάδων, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών που παρέχει η νέα προγραμματική περίοδος. Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού των εκπαιδευτικών μονάδων σχεδιάζονται δράσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη συμπεριληφθεί στο Τ.Α.Α. η ανανέωση και ο πλήρης εκσυγχρονισμός της υποδομής εργαστηριακού εξοπλισμού για 117 Εργαστηριακά Κέντρα και Σχολικά Εργαστήρια για την εξυπηρέτηση των Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα. Ο εξοπλισμός θα αφορά σε επιμέρους υφιστάμενους τομείς της Ε.Ε.Κ. (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Υγείας, Γεωπονίας, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένων Τεχνών κλπ) αλλά και σε νέους τομείς όπως η Ενέργεια, ο Τουρισμός και σύγχρονες τεχνολογικές κατευθύνσεις Ε.Τ.Μ.Μ. (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά)

1.jpg
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

stournaras_8.jpg
Γιάννης Στουρνάρας: Αντιδράσεις Πανεπιστημιακών για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα
Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Πάτρας: Η πολιτική του δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή των πιο σκληρών και αντιλαϊκων μέτρων που γνώρισε από...
Γιάννης Στουρνάρας: Αντιδράσεις Πανεπιστημιακών για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα