golearn-engl_970-250
Προσλήψεις εκπαιδευτικών - Άνοιγμα πινάκων: lΠροσωρινά αποτελέσματα το καλοκαίρι λέει το ΑΣΕΠ

Στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να βγει από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για το άνοιγμα των πινάκων της Ειδικής Αγωγής.

Οι μόνιμοι διορισμοί -εφόσον γίνουν- θα γίνουν από τους υπάρχοντες πίνακες, σύμφωνα με ενημέρωση του Τάκη Ρουμπή.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης στο ρ/σ Ellada FM ότι τις επόμενες μέρες, θα πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις  από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, για το ζήτημα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το alfavita.gr ο Αλέξανδρος Κόπτσης επιβεβαίωσε ότι η υπουργός Παιδείας θα προχωρήσει άμεσα σε δηλώσεις για το θέμα ίσως και μέχρι την Δευτέρα.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΑθανάσιος Παπαϊωάννου, μίλησε στην εκπομπή «Παιχνίδια Εξουσίας» του ραδιοσταθμού alpha radio 989, αναφορικά με την έκδοση και κατάρτιση των νέων πινάκων Ειδικής Αγωγής.

Ο κ. Παπαϊωάννου ερωτηθείς σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της νέας προκήρυξης ανέφερε πως στόχος αποτελεί για το ΑΣΕΠ να εκδοθούν τα προσωρινά αποτελέσματα το καλοκαίρι που έρχεται και αυτό θα επιδιωχθεί αν και υπάρχουν εν εξελίξει και άλλες προκηρύξεις στο ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα τον ισχύοντα νόμο οι πίνακες των εκπαιδευτικών λήγουν τον Αύγουστο του 2022, οπότε τον Σεπτέμβριο του 2022 οι τοποθετήσεις στα σχολεία θα έπρεπε να γίνουν με τους νέους πίνακες. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει καν εκδοθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, γεγονός που έχει προκαλέσει την ανησυχία αλλά και την οργή των εκπαιδευτικών.

Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει και είναι γνωστό ότι η κατάρτιση πινάκων ΑΣΕΠ είναι χρονοβόρα διαδικασία, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία κατάρτισης νέων πινάκων Ειδικής Αγωγής θα επιφέρει και καθυστέρηση κατάρτισης νέων πινάκων Γενικής Αγωγής. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη φορά πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την έκδοση της προκήρυξης έως την κατάρτιση των πινάκων. 

Την ίδια στιγμή χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που αποφοίτησαν τα τελευταία έτη δεν μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες της ΕΑΕ και αυτόματα χάνουν τη δυνατότητα να προσληφθούν. Ταυτόχρονα, όσοι αναπληρωτές βρέθηκαν εκτός πινάκων λόγω του λάθους με το παράβολο των τριών ευρώ παραμένουν αποκλεισμένοι, χάνοντας παράλληλα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ άλλοι περιμένουν να επικαιροποιήσουν τα χαρτιά τους. 

Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή: Ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να προσληφθούν σε ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, ΚΕΔΔΥ, παράλληλης στήριξη κλπ

Στο Άρθρο 48 "Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης" του ν. Ν.4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ορίζεται από ποιους εκπαιδευτικούς γίνεται η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

Άρθρο 48

Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

...

2.α) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από:

α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και

β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:

αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι με μετάθεση ή διορισμό ή απόσπαση ή προσωρινή αναπλήρωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση.

Ειδικότερα οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) πληρούνται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, καθώς και των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β' προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

β) Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3 και 1.4 της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α' 118) καταργούνται.

Ποιο σεμινάριο Μοριοδοτεί για την Ειδική Αγωγή και σε εντάσσει στους επικουρικούς πίνακες

Το σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό GoLearn πάνω στην Ειδική Αγωγή πληροί όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για διορισμούς αι προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Ξεκινάει στις 21 Μαρτίου και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα!

ΔΕΝ έχει ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΚΑΘΟΛΟΥ υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Εάν κάνετε αίτηση εντός Φεβρουαρίου το σεμινάριο έχει πολύ μεγάλη έκπτωση (25 ευρώ το μήνα)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Η πρώτη στην Ελλάδα Πανεπιστημιακή εξειδίκευση εκπαιδευτικών πάνω στον αυτισμό

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει εξ αποστάσεως την πρώτη στην Ελλάδα μοριοδοτούμενη επιμόρφωση - εξειδίκευση πάνω στον αυτισμό παρέχοντας μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης - εξειδίκευσης (ΕΤΗΣΙΟ) πάνω στον πιο νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

panellinies
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ
«Είναι αδιανόητο τον 21ο αιώνα να συμβιβαζόμαστε με εκπτώσεις σε ζητήματα παιδείας και να αποδεχόμαστε πως μια οικογένεια πρέπει να αιμορραγήσει...
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ
rallia xristidou
Απόφοιτοι Ειδικής Αγωγής: Στη Βουλή το θέμα χορήγησης βεβαίωσης σπουδών
Ερώτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών στους απόφοιτους προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - «Σοβαρές...
Απόφοιτοι Ειδικής Αγωγής: Στη Βουλή το θέμα χορήγησης βεβαίωσης σπουδών
Τροχαίο στο Χαλάνδρι
Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Ελεύθερος με όρους ο 19χρονος, μετά την απολογία του
Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 19χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στο Χαλάνδρι
Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Ελεύθερος με όρους ο 19χρονος, μετά την απολογία του