ΥΠΑΙΘ: Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον Πίνακα Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136).

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08.00 πμ έως την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23.59.  

Πίνακας δεκτών υποψηφίων 

Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων 

Στις  21 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η  Συνέντευξη  των υποψηφίων, από τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής.

Στις 22 Απριλίου θα γίνει η τοποθέτηση των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Θυμίζουμε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας 637 υποψήφιοι κατέθεσαν τις αιτήσεις τους  για την διεκδίκηση των 116 θέσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ν. 4823/2021)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΒΑΘΜΙΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(ανά Βαθμίδα Εκπ.)
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(ανά Περιφερειακή Δ/νση)
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(ανά Συμβούλιο Επ.)
Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ47104160
Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ57
Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ2756
Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ29
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ1118116
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ7
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ2037
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ17
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ614
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ8
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ1747
Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ30
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ1537179
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ22
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ2253
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ31
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ3152
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ21
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ1737
Γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ20
Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ2251182
Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ29
Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ1740
Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ23
Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ3791
Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ54
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ637  

 

Η διαδικασία 

Στην Αττική θα λειτουργήσουν τρία Συμβούλια Επιλογής:

1ο στην ΠΔΕ Αττικής

2ο στο υπουργείο Παιδείας

3ο στο ΙΕΠ

Τα τρία αυτά Συμβούλια Επιλογής θα κάνουν τις επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης δέκα Περιφερειών

Το 4ο Συμβούλιο Επιλογής θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα κάνει τις επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης.

Η ανακοίνωση των νέων Διευθυντών εκπαίδευσης δεν αναμένεται πριν από το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου του 2022.

Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το Άρθρο 232 (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4823/2021 "Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:

α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και

γ) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης."

Το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τις κρίσεις - επιλογές στελεχών

Μετά τις κρίσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις με την ακόλουθη σειρά:

  • των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
  • των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
  • των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.),
  • του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  • των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
  • των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
  • των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και
  • των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Ε.Κ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Νόμος Χατζηδάκη: Δουλειά λοιπόν, εν ανάγκη και αμισθί!
Επιστολή διαμαρτυρίας ΠΕ60/ΠΕ70 με θέμα τη διόρθωση προϋπηρεσίας στην 1ΓΕ/2023
Ομάδα εκπαιδευτικών Α/βαθμιας (ΠΕ 60 και ΠΕ 70) αναφέρεται με επιστολή διαμαρτυρίας στη διόρθωση προϋπηρεσίας στην 1ΓΕ/2023
Επιστολή διαμαρτυρίας ΠΕ60/ΠΕ70 με θέμα τη διόρθωση προϋπηρεσίας στην 1ΓΕ/2023