pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Tο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις ποινές για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι προσλαμβάνονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται

Σχετικά με το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις ποινές για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι προσλαμβάνονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, υπάρχουν 4 ξεχωριστές περιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις Προσκλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών.

Συγκεκριμένα για, την αρχική Πρόσκληση πρόσληψης του μηνός Αυγούστου, την Ειδική Πρόσκληση για τη κάλυψη κενών θέσεων, την Πρόσκληση πρόσληψης σύμβασης 3μηνης διάρκειας και την Πρόσκληση πρόσληψης για την Ενισχυτική Διδασκαλία, ισχύουν τα κάτωθι αναφορικά με τις ποινές αποκλεισμού αναπληρωτών.

Α. Πρόσκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ-Αρχική (Μήνας Αύγουστος) - Αποκλεισμός από το τρέχον έτος και από το επόμενο.

Σύμφωνα με το άρθρο 45  του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄):  “Άρθρο 45 Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. […] 2. Στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.». Στο πλαίσιο αυτό ερείδεται η υπ’ αριθμ. 100322/Ε1/12-8-2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022» και η υπ. αριθμ. 100505/Ε4/13-8-2021 “Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022”

Επιπλέον, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄): «Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

Με βάση τα ανωτέρω, και ειδικότερα σύμφωνα με την τελευταία διάταξη, ο αποκλεισμός από τις διαδικασίες διορισμών και προσλήψεων ισχύει σε περίπτωση άρνησης διορισμού. Σε περίπτωση άρνησης πρόσληψης, ισχύει αποκλεισμός από επόμενες προσλήψεις (αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπ/κού).

Β. Ειδική Πρόσκληση για τη κάλυψη κενών θέσεων - Αποκλεισμός το τρέχον σχολικό έτος και τα δύο επόμενα.

Στο νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ Α) “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, στο άρθρο 46 αναφέρεται: 4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

Γ. Πρόσκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ με σύμβαση 3μηνης διάρκειας λόγω αναγκών covid  - Ποινή αποκλεισμού από όλες τις επόμενες προσλήψεις 3μηνης διάρκειας της σχολ. χρονιάς.

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του νόμου 4821/2021 5. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

Δ. Πρόσκληση πρόσληψης για την Ενισχυτική Διδασκαλία -Ποινή μετακίνησης στο τέλος του Πίνακα.

Στην Πρόσκληση Ενισχυτικής Διδασκαλίας επισημαίνεται σχετικά: “Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας”. 

Πηγή: Βασίλης Βούγιας - especial.gr

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

apth grasidia omilia
Σπουδαστές ΙΕΚ: Διοργανώνουν φεστιβάλ την Παρασκευή 27 Μάη στο ΑΠΘ
Στα γρασίδια της Φιλοσοφικής δίνουν ραντεβού οι Σύλλογοι Σπουδαστών Δημόσιων ΙΕΚ (ΣΥΣΔΙΕΚ) και ο Σύλλογος Σπουδαστών Ιδιωτικών Σχολών (ΣΥΣΠΙΣ)...
Σπουδαστές ΙΕΚ: Διοργανώνουν φεστιβάλ την Παρασκευή 27 Μάη στο ΑΠΘ
Αναπληρωτές: Τι ισχύει για την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού και άλλες άδειες
Μακρή: Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 χορηγείται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς με...
Αναπληρωτές: Τι ισχύει για την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού και άλλες άδειες
euosmos maxairi
Συγκλονίζει ο 11χρονος που μαχαίρωσαν στον Εύοσμο: Με βρίζουν, με χτυπάνε, κάντε κάτι
«Με ρωτούσαν γιατί βγήκε και τα είπε αυτά ο μπαμπάς σου. Με απείλησαν ότι αν το ξανακάνει, αν το ξαναπεί ο μπαμπάς σου μου είπαν εμείς θα σε χτυπάμε»
Συγκλονίζει ο 11χρονος που μαχαίρωσαν στον Εύοσμο: Με βρίζουν, με χτυπάνε, κάντε κάτι