Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
amfitheatro-aei-foitites
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME NEWS
Σε ποια πανεπιστήμια εγκρίθηκαν πιστώσεις για προκηρύξεις εξέλιξης 31 θέσεων καθηγητών

Με σημερινή απόφαση της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως, εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις για 31 θέσεις Καθηγητών των κάτωθι Πανεπιστημίων ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας της Σχολής Τεχνολογίας - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος-Βυθίσεις Τάσης»

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Σπονδυλωτών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος»

Τμήμα Θεολογίας και Χριστιανισμού της Θεολογικής Σχολής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως και τον 15ο αιώνα»

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς σχέσεις: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική»

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική γραμματεία: φιλολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις»

Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην Επεξεργασία Σήματος »

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητικές κακώσεις-Λειτουργική ανατομία των κακώσεων και πρόληψη»

Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστικό Δίκαιο» - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία και εφαρμογές στην Οικονομική Ανάλυση»

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Βιώσιμος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων»

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμβιομηχανικές Κατασκευές και Συστήματα»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλολογίας - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία»

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λαϊκός Πολιτισμός»

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υδάτινα Οικοσυστήματα –Οικολογία»

Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις: Μαθηματική Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Βιοϋλικών στην Υπολογιστική και Πειραματική Βιοϊατρική Μηχανική»

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή- Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική»

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού»

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Μετάφρασης κειμένων νομικού, οικονομικού, πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι με Έμφαση στη Στατιστική»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ή Συστημάτων»

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής: Νεώτερη και Σύγχρονη Εποχή»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός επιστημονικών εφαρμογών»

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Εφαρμογών και Μετρικών Διαδικτύου και Επιστήμης»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών - Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία- Τελετουργία- Δρώμενα» Η

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σε δίκη εκπαιδευτικός για ατύχημα μαθητή σε διάλλειμα

Νέες Προκηρύξει ΑΣΕΠ για 5889 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Χρήστος Σταϊκούρας
Χρήστος Σταϊκούρας: Εξετάζεται παράταση στη ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας
Ο υπουργός Οικονομικών σημειώνει πως εξετάζεται παράταση στη ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας, ενώ αναφέρεται και σε μια σειρά μέτρων που είναι...
Χρήστος Σταϊκούρας: Εξετάζεται παράταση στη ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας