Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις προπτυχιακές υποτροφίες του ΥΠΑΙΘ
Στις 27 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί τελικά ο διαγωνισμός που αναβλήθηκε τον Απρίλιο και αφορά τις υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του υπουργείου Οικονομικών

Με ανακοίνωσε που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ο γραπτός διαγωνισμός ανάδειξης υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του υπουργείου Οικονομικών, θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2021, αλλά αναβλήθηκε στο πλαίσιο των τότε επιδημιολογικών δεδομένων και λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορoνοϊού COVID-19.

Για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών, μεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ. μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έντυπη αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.

Οι διαθέσιμες υποτροφίες

Ο διαγωνισμός αφορά τα ακόλουθα κληροδοτήματα:

Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και προτιμώνται φοιτητές των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής:

  1. Τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου.
  2. Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες.
  3. Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα.
  4. Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.

Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Πέτρου Χρυσοχόου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε μία (1). Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Κληροδότημα Επαμ. Πραγγαστή

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Επαμ. Πραγγαστή μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από το Λεβίδι Αρκαδίας. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε μία (1). Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.

Κληροδότημα Kων. Βέλλιου

Στους διαγωνισμούς για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Κων. Βέλλιου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύνατοι και οι συνολικά έξι (6) υποτροφίες θα χορηγηθούν με δύο διαγωνισμούς, ως εξής: -πλήρωση δύο (2) θέσεων με τον πρώτο διαγωνισμό: μία (1) θέση για καταγόμενους από Βλάστη Κοζάνης και μία (1) για καταγόμενους από Νέα Πέλλα Αταλάντης. Ο διαγωνισμός αυτός (για τις ανωτέρω 2 θέσεις) παραλείπεται, όταν προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία.

Πλήρωση των υπόλοιπων τεσσάρων (4) θέσεων πλέον των κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό για τις ανωτέρω δύο θέσεις, με τον δεύτερο διαγωνισμό για καταγόμενους από την Μακεδονία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης.

Μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης, την Καστοριά και τη Σιάτιστα. Η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος. Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα τριακόσια (300,00) ευρώ.

Κληροδότημα Αγ. Ζάχου

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Αγ. Ζάχου μπορούν να συμμετέχουν φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων και ελλείψει τοιούτων της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από τον Βόλο ή το Πήλιο, ελλείψει τοιούτων από τη Δυτική Μακεδονία προτιμώμενων των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και ελλείψει τοιούτων από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα.

 Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δύο (2). Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε βάρος του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά μπορούν να συμμετέχουν: 11 μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας με βαθμό απολυτηρίου Γ΄ τάξης Γυμνασίου ή, εάν πρόκειται για μαθητές της Β' ή Γ' Λυκείου, με βαθμό αποδεικτικού σπουδών της κατώτερης τάξης άριστα ή πολύ καλά. – φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ήπειρο, με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες ανέρχονται σε οκτώ (8), με την εξής κατανομή:

  • δύο (2) υποτροφίες σε μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας.
  • έξι (6) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ήπειρο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν βαθμό αποδεικτικού ή απολυτηρίου «άριστα» και ακολουθούν οι έχοντες βαθμό «πολύ καλά». Η μηνιαία υποτροφία ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για τους μαθητές και στα διακόσια (200,00) ευρώ για τους φοιτητές.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα