ΔΟΑΤΑΠ: Οι επιστήμονες που δίνουν θέματα στην Τράπεζα Ερωτήσεων - Ονόματα
Η Τράπεζα ερωτήσεων του ΔΟΑΤΑΠ για τα μαθήματα της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, αφορά στην αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού. Ανάμεσά στα μέλη των επιτροπών τους ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, συγκροτήθηκαν  επιτροπές για την επεξεργασία, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της Τράπεζας ερωτήσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των εξεταζόμενων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής για την αναγνώριση πτυχίων που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργο των ως άνω αναφερόμενων επιτροπών είναι η επεξεργασία, επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός της Τράπεζας ερωτήσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των εξεταζόμενων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής για την αναγνώριση πτυχίων που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στους επιστήμονες-θεματοδότες, είναι και ο καθηγητής κ.Σ.Τσίοδρας στο μάθημα της Παθολογίας.

Ακολουθούν τα ονόματα

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ορέστη Καλογήρου του Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.

2. Το μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κλάδου Ιατρικής, κ. Δημήτριο Μπούμπα του Τριαντάφυλλου, Καθηγητή Παθολογίας – Ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Συντονιστή και Υπεύθυνο και τους καθηγητές Ιατρικής, ανά μάθημα, όπως ακολουθούν:

Για το μάθημα Γυναικολογίας – Μαιευτικής

1. Γεώργιο Ανδρουτσόπουλο του Αριστείδη, Επίκουρο Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Γεώργιο Αντωνάκη του Λεωνίδα, Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Γεώργιο Μιχαήλ του Δημητρίου , Επίκουρο Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το μάθημα Χειρουργικής

1. Δημήτριο Θεοδώρου του Ανδρέα, Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Νικόλαο Μιχαλόπουλο του Βασιλείου, Επίκουρο Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Κωνσταντίνο Νάστο του Ηλία, Επίκουρο Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Παιδιατρικής

1. Αναστασία Βαρβαρήγου του Αβέρκιου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Αγγελική Καρατζά του Ανδρέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδοκαρδιολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Σωτήριο Φούζα του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το μάθημα Φαρμακολογίας

1. Αντώνιο Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Δημήτριο Τραφαλή του Θεοδώρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Φαρμακολογίας - Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Παθολογίας

1. Δημήτριο Βασιλόπουλο του Αθανασίου, Καθηγητή Παθολογίας - Ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Λουκιανό Ραλλίδη του Στυλιανού, Καθηγητή Παθολογίας - Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Σωτήριο Τσιόδρα του Παναγιώτη, Καθηγητή Παθολογίας - Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ανατομίας – Φυσιολογίας

1. Aνδρέα Λάζαρη του Χρήστου, Καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Αφροδίτη Νόννη του Βασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Πασχάλη Χατζηπαντελή του Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι Διοικητικοί Υπάλληλοι: 1. Μαρία Αλαχούζου του Ιωάννη,, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διοικητική Υπεύθυνη των Εξετάσεων/συντονίστρια των επιτροπών. 2. Ευαγγελία Λαργκατζή του Δημητρίου,  Ειδική Εισηγήτρια των κλάδων Ιατρικής, Οδοντιατρικής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γραμματειακή Υποστήριξη. 3. Μιχαήλ Ευριπίδης του Σταματίου,, Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός ΠΕ 86 Πληροφορικής, τοποθετημένος στο Γραφείο Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Τεχνική Υποστήριξη. 4. Μαρία Ελευθερίου του Ανδρέα,  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διαχειριστική Υποστήριξη. 5. Στυλιανός Ραγκούσης του Νικολάου , ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, σε διάθεση από Υ.ΠΑΙ.Θ., μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Δαπανών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διαχειριστική Υποστήριξη. 6. Αργύριος Διαγουμάς του Νικολάου, , Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός, ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας, με τοποθέτηση στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διαχειριστική Υποστήριξη

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ:

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ορέστη Καλογήρου του Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.

2. Το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κλάδου Οδοντιατρικής Φώτιο Τζέρμπο του Χαραλάμπους, Αναπληρωτή Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Συντονιστή και Υπεύθυνο και τους καθηγητές Οδοντιατρικής, ανά μάθημα, όπως ακολουθούν:

Για το μάθημα Οδοντικής Χειρουργικής

1. Κωνσταντίνο Μασούρα του Δημητρίου, Επίκουρο Καθηγητή Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Μαρία Αντωνιάδου του Γεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Εξακτικής

1. Κωνσταντίνα Θεολόγη - Λυγιδάκη του Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Δήμο Καλύβα του Γεωργίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής Στόματος και Οδοντιατρικής Αναισθησίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Νικόλαο Κολόμβο του Γεωργίου – Άλκη, Επίκουρο Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ακίνητης Προσθετικής

Ασπασία Σαραφιανού του Βασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ακίνητης Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Στοματολογίας

1. Ευαγγελία Πιπέρη του Παντελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Νικόλαο Νικητάκη του Γεωργίου, Καθηγητή Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Περιοδοντολογίας

1. Ξανθίππη Δερέκα του Ευαγγέλου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Ιωάννη Καρούση του Κωνσταντίνου , Αναπληρωτή Καθηγητή Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Κινητής Προσθετικής

Ιόλη – Ιωάννα Αρτοπούλου του Μιχαήλ , Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ενδοδοντίας

Ελευθέριο – Τέρρυ Φαρμάκη του Ρίζου , Επίκουρο Καθηγητή Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ακτινοδιαγνωστικής

1. Ευάγγελο Παπαδάκη του Κωνσταντίνου , Επίκουρο Καθηγητή Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Χρίστο Αγγελόπουλο του Δημητρίου, Καθηγητή Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Σπυρίδων Δαμάσκο του Κωνσταντίνου, Eπίκουρο Καθηγητή Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι Διοικητικοί Υπάλληλοι: 1. Μαρία Αλαχούζου του Ιωάννη, , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διοικητική Υπεύθυνη των Εξετάσεων/συντονίστρια των επιτροπών. 2. Ευαγγελία Λαργκατζή του Δημητρίου, ΑΔΤ:  Ειδική Εισηγήτρια των κλάδων Ιατρικής, Οδοντιατρικής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γραμματειακή Υποστήριξη. 3. Μιχαήλ Ευριπίδης του Σταματίου, , Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός ΠΕ 86 Πληροφορικής, τοποθετημένος στο Γραφείο Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Τεχνική Υποστήριξη. 4. Μαρία Ελευθερίου του Ανδρέα,  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διαχειριστική Υποστήριξη. 5. Στυλιανός Ραγκούσης του Νικολάου , ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, σε διάθεση από Υ.ΠΑΙ.Θ. μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και Δαπανών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διαχειριστική Υποστήριξη. 6. Αργύριος Διαγουμάς του Νικολάου, , Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός, ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας, με τοποθέτηση στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Διαχειριστική Υποστήριξη

Δείτε την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

mitsotakis_pierrakakis
Νέο νομοσχέδιο για Επαγγελματική Εκπαίδευση: Το παρουσιάζει αύριο ο Πιερρακάκης παρουσία Μητσοτάκη
Tα βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου αφορούν στην άθροιση δυνάμεων των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων για την επίτευξη κλίμακας σε...
Νέο νομοσχέδιο για Επαγγελματική Εκπαίδευση: Το παρουσιάζει αύριο ο Πιερρακάκης παρουσία Μητσοτάκη
αναπηρια γονεις
Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας με εκατοντάδες κενά στην Παράλληλη Στήριξη - Προτάσεις Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής
Κείμενο προτάσεων και δράσεων της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους, με σύγχρονους και αναβαθμισμένους όρους, όπως,...
Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας με εκατοντάδες κενά στην Παράλληλη Στήριξη - Προτάσεις Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής