Καθηγητές μουσικής
Καταγγελία σχετικά με την καθυστέρηση έκδοσης των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης της 1ΓΤ/2020 για διορισμούς των ΤΕ16 Μουσικών στα Μουσικά σχολεία

Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί ΤΕ16 των μουσικών ειδικοτήτων της προκήρυξης 1ΓΤ/2020 περιμένουν ακόμη την έκδοση των οριστικών πινάκων από το ΑΣΕΠ, ώστε να στελεχώσουν κατά βάση τα Μουσικά Σχολεία των νησιών και της παραμεθορίου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης δεν καλύφθηκε κανένα από τα 8 οργανικά κενά στον 1ο γύρο διορισμών, στο Μουσικό Σχολείο Χανίων έμειναν 12 οργανικά κενά και αντίστοιχα σε πόλεις όπως στην Αλεξανδρούπολη έμειναν 5  κενά, στην  Άρτα 6 κενά κ.α, ενώ συνολικά παραμένουν κενές 91 οργανικές θέσεις μουσικών ειδικοτήτων που σύμφωνα με το ΦΕΚ 3204/22.07.21- Τεύχος Β, πρόκειται να στελεχωθούν με μόνιμους διορισμούς μουσικών από τον κλάδο ΤΕ16, όπως ρητά αναφέρει ο νόμος Νόμος 3475/06 - Άρθρο 20.

«Παρότι λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί  των υπολοίπων εκπαιδευτικών όπως εξήγγειλε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς η κ. Υπουργός, και έχουν πραγματοποιηθεί δύο ακόμα φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, και ενώ έχει προηγηθεί και κατατεθεί έγγραφη καταγγελία από μέρους μας στο ΑΣΕΠ (από 8.9.2021), που ζητάει την επίσπευση της έκδοσης των πινάκων, το ΑΣΕΠ δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, όπως επίσης δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο για την επίλυση του ζητήματός μας ούτε και για το χρονοδιάγραμμα που πρόκειται να ακολουθήσει στην περίπτωσή μας» αναφέρουν και ζητούν:

α) άμεση δημοσιοποίηση των τελικών πινάκων από το ΑΣΕΠ,

β) να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας στους διορισμούς των εκπαιδευτικών μουσικής ΤΕ16 με σαφές χρονοδιάγραμμα (και να μην προβεί σε καμιά παράνομη πρόσληψη-κάλυψη των 91 οργανικών κενών που σύμφωνα με το δημοσιευμένο ΦΕΚ προορίζονται γι αυτούς, και

γ) να προχωρήσει στις προσλήψεις αναπληρωτών ΤΕ16 στα πολυάριθμα κενά των Μουσικών Σχολείων της χώρας, αφού μάλιστα έχει και εξασφαλισμένο ΕΣΠΑ που αφορά την μισθοδοσία τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Πέρασαν δύο μήνες από τότε που οι συνάδελφοι ΠΕ79 μουσικών ειδικοτήτων προσελήφθησαν και ανέλαβαν υπηρεσία στα Μουσικά Σχολεία της επιλογής τους (ΦΕΚ 1817/10.08.2021 - Τεύχος Γ), τρείς μήνες από την δημοσιοποίηση του ΦΕΚ διορισμών ειδικοτήτων για τα μουσικά σχολεία (ΦΕΚ  3204/22-7-21- Τεύχος Β),  και πάνω από ένας μήνας που τα σχολεία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους, κι όμως οι εκπαιδευτικοί ΤΕ16 των μουσικών ειδικοτήτων της προκήρυξης 1ΓΤ/2020 περιμένουμε ακόμη (ημερομηνία δημοσίευσης των προσωρινών πινάκων 4.9.2020) την έκδοση των οριστικών πινάκων από το ΑΣΕΠ, ώστε να στελεχώσουμε κατά βάση Μουσικά Σχολεία των νησιών και της παραμεθορίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης δεν καλύφθηκε κανένα από τα 8 οργανικά κενά στον 1ο γύρο διορισμών, στο Μουσικό Σχολείο Χανίων έμειναν 12 οργανικά κενά και αντίστοιχα σε πόλεις όπως στην Αλεξανδρούπολη έμειναν 5  κενά, στην  Άρτα 6 κενά κ.α.

Συνολικά παραμένουν κενές 91 οργανικές θέσεις μουσικών ειδικοτήτων που σύμφωνα με το ΦΕΚ 3204/22.07.21- Τεύχος Β, πρόκειται να στελεχωθούν με μόνιμους διορισμούς μουσικών από τον κλάδο ΤΕ16, όπως ρητά αναφέρει ο νόμος Νόμος 3475/06 - Άρθρο 20:

“Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01 [ΠΕ 79], παραμένουν κενές θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια.”

Σημειωτέων τα λειτουργικά κενά στα συγκεκριμένα σχολεία είναι πολλαπλάσια και η υποστελέχωσή τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους και εγείρει ηθικά και νομικά ζητήματα απέναντι στους μαθητές μας. 

Παρότι λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί  των υπολοίπων εκπαιδευτικών όπως εξήγγειλε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς η κ. Υπουργός, και έχουν πραγματοποιηθεί δύο ακόμα φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, και ενώ έχει προηγηθεί και κατατεθεί έγγραφη καταγγελία από μέρους μας στο ΑΣΕΠ (από 8.9.2021), που ζητάει την επίσπευση της έκδοσης των πινάκων, το ΑΣΕΠ δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, όπως επίσης δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο για την επίλυση του ζητήματός μας ούτε και για το χρονοδιάγραμμα που πρόκειται να ακολουθήσει στην περίπτωσή μας. 

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την επαγγελματική και οικογενειακή μας ανασφάλεια, μια και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε το μέλλον μας. Οι περισσότεροι από εμάς πλαισιώνουμε τα Μουσικά Σχολεία σαν αναπληρωτές για δύο δεκαετίες, ως επί τω πλείστον μακριά από το σπίτι μας, έχουμε παιδιά, περισσότερες υποχρεώσεις και λιγότερες αντοχές. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι δεν μας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία από το Υπουργείο να διεκδικήσουμε τον μόνιμο διορισμό μας σε προγενέστερους διαγωνισμούς, καθώς επίσης είμαστε ο μόνος κλάδος των εκπαιδευτικών που έμεινε εκτός προσλήψεων του 30μηνου από το 2008 (μέχρι το 2015 που ήταν σε ισχύ ο νόμος). Αυτή η αντιμετώπιση και ειδικά στις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε (Covid-19, έλλειψη στέγης, εργασιακή ανασφάλεια), σε ανθρώπους που τόσα χρόνια προσέφεραν με αυταπάρνηση, ζήλο, πολλές προσωπικές θυσίες και αγάπη για τη μουσική εκπαίδευση και συνέβαλαν στο να διαθέτει σήμερα η χώρα μας 50 πρότυπα Μουσικά Σχολεία είναι άδικη αλλά ταυτόχρονα θέτει ζητήματα ισονομίας και ισότητας. Σε συνδυασμό μάλιστα με καταγγελίες για διάθεση των οργανικών μας θέσεων από Ββάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (π.χ. Λασίθι, Λαμία),  σε αναπληρωτές γενικής παιδείας χωρίς να διαθέτουν την κατάλληλη ειδίκευση που ζητούν τα Μουσικά σχολεία, αυτές οι ενέργειες καθίστανται ύποπτες και παράνομες. 

Ζητούμε: α) άμεση δημοσιοποίηση των τελικών πινάκων από το ΑΣΕΠ, β) να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας στους διορισμούς των εκπαιδευτικών μουσικής ΤΕ16 με σαφές χρονοδιάγραμμα (και να μην προβεί σε καμιά παράνομη πρόσληψη-κάλυψη των 91 οργανικών κενών που σύμφωνα με το δημοσιευμένο ΦΕΚ προορίζονται γι αυτούς, και γ) να προχωρήσει στις προσλήψεις αναπληρωτών ΤΕ16 στα πολυάριθμα κενά των Μουσικών Σχολείων της χώρας, αφού μάλιστα έχει και εξασφαλισμένο ΕΣΠΑ που αφορά την μισθοδοσία τους.

Οι καταγγέλλοντες εκπαιδευτικοί μουσικής των Μουσικών σχολείων της επικράτειας κλάδου ΤΕ16. 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

ΒΓΗΚΕ Η  προκήρυξη για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Πώς κάνετε αίτηση και πότε

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

vrefonipiokomos_thessaloniki
Σοκαριστικό βίντεο με τη βρεφονηπιοκόμο στη Θεσσαλονίκη να χαστουκίζει παιδάκι
Η γυναίκα χαστουκίζει ένα παιδάκι και το τραβάει βίαια από το χεράκι του, ενώ ακούγεται να λέει: «εσύ τι κοιτάς λες και θα φας. Έλα πάμε για ύπνο».
Σοκαριστικό βίντεο με τη βρεφονηπιοκόμο στη Θεσσαλονίκη να χαστουκίζει παιδάκι
κινητοποίηση εκπαιδευτικών
Άρθρο στην εφημ. Εποχή: Η ΟΛΜΕ στα χνάρια της ΓΣΕΕ με ευθύνη των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Σίγουρα δεν είναι ο μόνος που παρακολουθεί με μεγάλη στεναχώρια την πρωτοφανή κατρακύλα μιας παράταξης του κόμματός του που πλέον δεν έχει καμιά...
Άρθρο στην εφημ. Εποχή: Η ΟΛΜΕ στα χνάρια της ΓΣΕΕ με ευθύνη των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ