Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Την "καυτή πατάτα" της αξιολόγησης στους Διευθυντές των σχολείων έχει πετάξει η κ.Κεραμέως και τους ζητάει να κάνουν μόνοι τους όσα αρνηθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Πόσοι θα υποκύψουν;

Μετά από το νέο εντυπωσιακό "άδειασμα" που επιφύλαξαν οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση-χειραγώγηση που προσπαθεί να τους επιβάλει η κυβέρνηση δια της κ.Κεραμέως με τα συντριπτικά ποσοστά υπέρ της απεργίας-αποχής που αποφάσισαν οι ΕΛΜΕ της χώρας, έρχεται η  ώρα των Διευθυντών.

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα φανεί αν η πλειοψηφία των διευθυντών των σχολείων παραμένει στο πλευρό των εκπαιδευτικών της τάξης, ή αν αντιθέτως οι διευθυντές, θα "τσιμπήσουν" το δόλωμα των υπερεξουσιών που τους έδωσε η κ.Κεραμέως με τον νόμο 4823/2021 και θα επιχειρήσουν να υποκαταστήσουν τους Συλλόγους Διδασκόντων στο έργο που (δεν) θα κάνουν σχετικά με την αξιολόγηση, αξιοποιώντας τη διάταξη περί "Υπαλλακτικού τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων"

Παράλληλα, μένει να δούμε αν η κ.Κεραμέως θα προχωρήσει στις απειλές της για κυρώσεις στους εκπαιδευτικούς (είναι βέβαια μεγάλο ερώτημα το αν και πως μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις στο σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της χώρας!) ή αν θα επιχειρήσει να "σπάσει" δικαστικά την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση -με πολύ αμφίβολο αποτέλεσμα, καθώς μια πιθανή αρνητική δικαστική απόφαση, θα γυρίζει αυτομάτως σα μπούμερανγκ εναντίον της.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το νόμο για την  αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και κατά την εγκύκλιο 108906/ΓΔ4 για τον "Συλλογικό προγραμματισμό, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο", που εξέδωσε η υφυπουργός παιδείας κ.Ζέττα Μακρή, οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ως εξής:

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, οι σχολικές μονάδες προβαίνουν σε γενική εκτίμηση του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του προηγούμενου έτους (2020-21), και υποβάλλουν συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., πριν τη διαδικασία του Συλλογικού Προγραμματισμού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας και όχι αργότερα από το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση έως την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση είναι δυνατόν να προσκληθούν ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, στελέχη του ΚΕΔΑΣΥ, του Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αξιοποιώντας: α) Την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγούμενου σχολικού έτους, β) τις παρατηρήσεις του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει στη σύνταξη του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού: (i) στην καταγραφή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά άξονα, και (ii) στην καταγραφή των τίτλων των επιλεγμένων Σχεδίων Δράσης.

Στην ίδια εγκύκλιο στο άρθρο 1, διαβάζουμε ότι "ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους"

Τι θα γίνει αν οι Σύλλογοι Διδασκόντων αρνηθούν

Με δεδομένη την απεργία-αποχή, το πιθανότερο είναι ότι ούτε μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου ούτε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου οι (περισσότεροι) σύλλογοι των εκπαιδευτικών θα προχωρήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται. Σε αυτή την περίπτωση, η κ.Κεραμέως έχει ήδη προβλέψει στο νόμο 4823, τις υπερεξουσίες των Διευθυντών με τη μορφή του "Υπαλλακτικού τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων". Τι σημαίνει αυτό:

1. Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.

2. Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες.

To "μπαλάκι" στους Διευθυντές

Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η κ.Κεραμέως φρόντισε να πετάξει το "μπαλάκι" στους διευθυντές και τους συμβούλους προτού την αδειάσουν οι εκπαιδευτικοί, προβλέποντας τις αντιδράσεις. Τι θα κάνουν όμως οι διευθυντές μετά από τις 10 Οκτωβρίου; Θα δεχτούν να παίξουν αυτό το ρόλο; Η ΟΛΜΕ πάντως, από χθες δημοσιοποίησε τη θέση ότι και εκείνοι καλύπτονται από την απεργία-αποχή:

"Η απεργία αποχή που είναι ήδη σε ισχύ, δήλωση της οποίας σας έχουμε αποστείλει, καλύπτει νομικά τόσο τις διαδικασίες κατάθεσης της περυσινής αποτίμησης όσο και την ειδική συνεδρίαση για τις διαδικασίες προγραμματισμού. Με την κατάθεση της δήλωσης αυτής στο πρωτόκολλο του σχολείου όλοι και όλες (εκπαιδευτικοί και διευθυντές/ντριες) είναι πλήρως κατοχυρωμένοι/ες να απέχουν από τις διαδικασίες αυτές.  Η υποχρέωση των διευθυντών να προχωρήσουν μόνοι τους τις διαδικασίες προγραμματισμού (άρθρο 97 του ν.4823/21) ενεργοποιείται στις 10 Οκτωβρίου (και μέχρι τις 20 Οκτωβρίου). Μέχρι τότε καλύπτονται από την υπάρχουσα δήλωση απεργίας αποχής. Η ΓΣ των Προέδρων στις 25-09-21 αποφάσισε απεργία-αποχή και από τις προβλέψεις του ν.4823/21 και τις επόμενες μέρες -πριν τις 10 Οκτωβρίου- θα αποσταλεί συμπληρωματική δήλωση και οδηγίες. Επομένως, η ήδη υπάρχουσα δήλωση καλύπτει όλες τις διαδικασίες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου για όλους και μετά τις 10 Οκτωβρίου θα κατατεθεί συμπληρωματική δήλωση για τις 4823/21, η οποία θα σας αποσταλεί εγκαίρως" αναφέρει.

Τι ισχύει για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων

Επιπλέον η ΟΛΜΕ, τονίζει ότι οι συνεδριάσεις των συλλόγων γίνονται υποχρεωτικά και αποκλειστικά εντός ωραρίου (Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2,  παρ. 4 άρθρο 33  ν. 4692/2020 και παρ.2 Άρθρο 101 ΝΟΜΟΣ 4823/2021). Καμία συνεδρίαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός εργασιακού ωραρίο. Και επειδή δέχεται  καταγγελίες ότι κάποιοι διευθυντές επικαλούνται τον Κώδικα Διοικητικής Λειτουργίας (ν.2690/1999) και συγκεκριμένα το άρθρο 14, ισχυριζόμενοι ότι σε επόμενη συνεδρίαση απαιτείται μικρότερη απαρτία, ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι προδήλως παράνομο. Να γιατί:

Αρθρο 14 ΚΔΛ: «Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη στο απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών».

Επισημαίνουμε ότι ο Κώδικας Διοικητικής Λειτουργίας αναφέρεται στα όργανα της Διοίκησης. Για αυτό άλλωστε μιλάει για διορισμένα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, γεγονός που επιβεβαιώνεται επιπλέον και στο Άρθρο 1 (όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014,και με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4325/2015,ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) του ίδιου νόμου:

«Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις…».

Οι διαδικασίες της εκπαίδευσης έτσι κι αλλιώς ορίζονται από άλλες διατάξεις. Στην περίπτωση των Συλλόγων Διδασκόντων είναι ο ν.1566/85 και η ΥΑ  Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002. Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους και ιδίως στους διευθυντές των σχολείων. Κάθε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που δεν έχει την απαραίτητη απαρτία, με τους απόντες να είναι περισσότεροι από τους παρόντες, είναι καταφανώς παράνομη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Οι εκπαιδευτικοί καλούν τους διευθυντές να μην παίξουν το παιχνίδι Κεραμέως

Ήδη ορισμένες ΕΛΜΕ , όπως η  ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλούν τους διευθυντές και τις διευθύντριες να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου και να ενημερώσουν τους συλλόγους για τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ, βάσει των οποίων οι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν Απεργία-Αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Επιπλέον, τους καλεί να αντισταθούν στις … υποδείξεις των προϊσταμένων τους για άσκηση πίεσης προς τους εκπαιδευτικούς με στόχο την αποδοχή του αντιδραστικού μέτρου της αξιολόγησης.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και οι διευθυντές που θα έπαιζαν αυτό το παιχνίδι και χωρίς Κεραμέως: Κάποιοι διευθυντές σχολείων προσπαθούν να εκβιάσουν και να τρομοκρατήσουν τους  εκπαιδευτικούς, ώστε να  τους αποτρέψουν να απεργήσουν για τις διαδικασίες της αξιολόγησης, όπως καταγγέλλει η Β’ ΕΛΜΕ ΔωδεκανήσουΜάλιστα, αναφέρει ως χαρακτηριστικό και καταδικαστέο παράδειγμα,  «διευθυντές που δίνουν στην δημοσιότητα πόσοι εκπαιδευτικοί του σχολείου τους απεργούν και πόσοι συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Καμαρώνουν όταν προχωράει η  αξιολόγηση, καταλογίζοντας στους απεργούς  συναδέλφους μας στείρα άρνηση και απουσία από μια διαδικασία που τάχα θα κάνει καλύτερο το σχολείο».

Απομένει να δούμε πως θα κινηθεί η πλειονότητα των Διευθυντών. Θα είναι μαζί με τους εκπαιδευτικούς της τάξης ή θα επιχειρήσουν να τους υποκαταστήσουν; Βέβαια η ζωή η ίδια έχει δείξει τι συμβαίνει συνήθως σε όσους αγνοούν τις δημοκρατικές αποφάσεις του ίδιου τους του κλάδου. Ας περιμένουμε όμως τα μέσα Οκτωβρίου.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΝΗΠΙΟ
Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!

Ανάστατοι είναι οι γονείς 25 νηπίων και προ νηπίων που καθημερινά πηγαίνουν στο 29ο νηπιαγωγείο της Πάτρας καθώς αναγκάζονται να μετακινούνται με...

Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!
Ηφαίστειο Hunga Tonga
Σάκης Αρναούτογλου: Θα μπορούσε η έκρηξη ηφαιστείου της Τόνγκα να αλλάξει τον καιρό του ερχόμενου χειμώνα;
Θα μπορούσε η έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga να αλλάξει τον καιρό του επερχόμενου χειμώνα;
Σάκης Αρναούτογλου: Θα μπορούσε η έκρηξη ηφαιστείου της Τόνγκα να αλλάξει τον καιρό του ερχόμενου χειμώνα;