Mousiki kai texni
Σκέψη, επιθυμία, όνειρο και έκκλησή μας είναι να διδάσκεται η πολύτιμη- για τη σωματική και πνευματική κατάσταση και εξέλιξη του λαού μας- Παραδοσιακή Μουσική στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

Η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται στον ανθρώπινο οργανισμό και μας συνδέει με τον «έξω» κόσμο ήδη από την εμβρυική περίοδο της ζωής μας είναι η ακοή. Οι ήχοι, που ταξιδεύουν στον αέρα και προκαλούν το αίσθημα της ακοής, είναι διαμήκη κύματα συγκεκριμένων συχνοτήτων (με τον όρο «συχνότητα» εννοούμε τον αριθμό των ταλαντώσεων του κύματος που πραγματοποιούνται στη μονάδα του χρόνου). Τα κύματα αυτά, τα ηχητικά κύματα, γίνονται ακουστά μέσω του αέρα, αλλά ταυτόχρονα ταξιδεύουν και στα υλικά σώματα καθώς και στο ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα με τη σειρά του, αποτελείται από πολλά διαπλεκόμενα και αλληλεξαρτώμενα δονούμενα συστήματα (μυικό, σκελετικό, κυκλοφορικό, αναπνευστικό, πεπτικό, ενδοκρινικό, νευρικό, απεκκριτικό, γεννητικό). Ο ήχος, τα ηχητικά κύματα, έχει τη δύναμη να ταξιδεύει μέσα στο ανθρώπινο σώμα και συνεπώς στα προαναφερθέντα συστήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλεί το φαινόμενο του συντονισμού, δηλαδή μέγιστη ταλάντωση και διέγερση των κυττάρων του ανθρωπίνου σώματος και εγκεφάλου.

Οι συχνότητες λοιπόν που περιλαμβάνονται σε έναν ήχο, σε ένα σύνολο ήχων και σε μια μουσική σύνθεση, σχετίζονται με τις ταλαντώσεις και τις διεγέρσεις που θα προκληθούν στη συνέχεια στο ανθρώπινο σώμα και στον εγκέφαλο. Ας επικεντρώσουμε τώρα την ανάλυσή μας στην Ελληνική- Παραδοσιακή Μουσική του τόπου μας (Ασυγκέραστο Σύστημα Μουσικής): παρατηρούμε ότι εκτελείται από ανθρώπινες φωνές και μουσικά όργανα που παράγουν ένα φάσμα συχνοτήτων, ευρύτερο από αυτό των «δυτικών» μουσικών οργάνων (Συγκερασμένο Σύστημα Μουσικής) και κατ` επεκτάση ίσως έτσι προκαλείται μέγιστη διέγερση σε περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου, απ΄ό,τι συμβαίνει κατά την ακρόαση της ευρωπαϊκής μουσικής.

Επιπρόσθετα, είναι αποδεδειγμένο ότι η εκμάθηση μουσικού οργάνου (και πολύ περισσότερο η εξάσκηση του φυσικού μας οργάνου της φωνής μας) καλλιεργεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη, την ευφυϊα, καθώς και με κιναισθητικές δεξιότητες. Η Μουσική - και ιδιαίτερα η Ελληνική /Παραδοσιακή μας Μουσική με το τραγούδι και τα παραδοσιακά της όργανα- έχει τη δύναμη να ενεργοποιεί μεγαλύτερο αριθμό νευρώνων του εγκεφάλου λόγω του μεγαλύτερου αριθμού συχνοτήτων (Ασυγκέραστο Σύστημα Μουσικής) μέσω της οστέινης και πνευστής ακοής του ανθρώπου, να τονώνει τη μυϊκή ενέργεια και αντοχή, να αυξάνει το μεταβολισμό του σώματος, να επηρεάζει τον αναπνευστικό ρυθμό, να επιδρά στον όγκο, τον παλμό και την πίεση του αίματος, να αναπτύσσει την ευφυΐα των Ελλήνων και συνολικά να επηρέαζει όλες τις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος. Ταυτόχρονα μας συνδέει βιωματικά με την ελληνική παράδοση, τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, ταιριάζει με την Ελληνική κουλτούρα και κοινωνία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της Ελληνικής ταυτότητας.

Η πορεία της μουσικής στους αιώνες και στις κοινωνίες επιβεβαιώνει τα προαναφερθέντα: στους αρχαίους πολιτισμούς, έπειτα στα Ρωμαικά και Βυζαντινά χρόνια, μέχρι και την Ελληνική Επανάσταση, η Μουσική που «συνόδευε» και αντιπροσώπευε όλη αυτή την ιστορική πορεία και εξέλιξη ήταν ΑΣΥΓΚΕΡΑΣΤΗ.

Άραγε, η εκπαίδευση σε ένα ασυγκέραστο σύστημα μουσικής (όπως ήταν η Αρχαία, Βυζαντινή και Παραδοσιακή Μουσική μας), σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες του μεσογειακού μας τόπου, είναι εκείνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά ενός έξυπνου, δημιουργικού, αγέρωχου και ασυμβίβαστού λαού (μέσα από την μεγαλύτερη περιοχή νευρώνων που ενεργοποιούνται στον εγκέφαλο); Είναι άραγε τυχαία η επιβολή από το βασιλιά Όθωνα του Δυτικού Συγκερασμένου Συστήματος Μουσικής που ακολούθησε της απελευθέρωσης;

Ο ήχος και ιδιαίτερα οι μουσικά οργανωμένοι ήχοι, δηλαδή η Μουσική, είναι μια μορφή ενέργειας με ιδιαίτερα μεγάλη επίδραση στη σκέψη, στο ανθρώπινο σώμα και τις λειτουργίες του. Οι αρμονικά οργανωμένοι ασυγκέραστοι ήχοι της Ελληνικής/ παραδοσιακής μουσικής συνδυάζουν τα οφέλη της δημιουργικής σκέψης και των θεραπευτικών δυνάμεων της μουσικής και ταυτόχρονα, όπως προαναφέρεται, η Ελληνική / Παραδοσιακή μας Μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και προώθηση της ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας μέσα στη ροή του χρόνου!!

Επομένως, αν επιθυμούμε να θέσουμε υγιείς βάσεις για την ενδυνάμωση του αισθήματος εθνικής αξιοπρέπειας και εθνικής αυτογνωσίας, είναι επιβεβλημένο να εισαχθεί η διδασκαλία της Παραδοσιακής Μουσικής στα Προγράμματα Σπουδών των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Τα οφέλη εξάλλου, όπως εύστοχα προαναφέρθηκε, από την άποψη της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού, είναι αναμφισβήτητα: η Ασυγκέραστη Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική συμβάλλει στην οικοδόμηση δυναμικών προσωπικοτήτων, επιδρά ευεργετικά στην ψυχοσύνθεση διαπλάθοντας χαρακτήρες ανεξάρτητους, δημιουργικούς, με έφεση στην πολυποίκιλλη έκφραση του κόσμου (γλωσσική και καλλιτεχνική), με πνεύμα κριτικό και αδούλωτο.

Πρέπει άλλωστε να λαμβάνουμε υπόψη και τη γενικότερη ωφέλεια της μουσικής διδασκαλίας στα Δημοτικά Σχολεία: συγκεκριμένα, τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μιμητικά τη χρήση της φωνής και κατά συνέπεια ένας εκπαιδευτικός ασκημένος στην ορθοφωνία αποτελεί άριστο παράδειγμα προφορικής γλωσσικής διδασκαλίας. Επίσης, η σωστή λειτουργία των φωνητικών χορδών, η αρμονία και η μουσικότητα στο λόγο, ευνοούν την έκκριση ενδορφινών. Οι ενδορφίνες είναι μία από τις 3 κύριες ομάδες ενδογενών οπιοειδών ορμονών, που παράγονται στον εγκέφαλο. Όταν παράγονται σε μεγάλες ποσότητες, καθιστούν πολλά όργανα του ανθρώπου υγιέστερα και προκαλούν αίσθημα ευτυχίας και εφορίας. Επίσης, αποδείχτηκε, ότι μαθητές δημοτικού που έκαναν μάθημα μουσικής μια ώρα εβδομαδιαίως, παρουσιάζουν αυξημένη νοημοσύνη κατά 25% σε σχέση με τους μαθητές που στερήθηκαν το μάθημα της μουσικής.(βλ. έγγραφο του Γραφείου ΣΣ ΔΕ Ν. Αρκαδίας με ΑΠ: 1508/12.12.08).

Συνοψίζοντας τις προηγηθείσες επισημάνσεις, καταλήγουμε ότι η Ασυγκέραστη Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο στα Προγράμματα Σπουδών της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Σκέψη, επιθυμία, όνειρο και έκκλησή μας είναι να διδάσκεται η πολύτιμη- για τη σωματική και πνευματική κατάσταση και εξέλιξη του λαού μας- Παραδοσιακή Μουσική στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

*Θεμιστοκλής Μακαντάσης π. Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 22 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 22/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aniliki-katigorei-kathigiti-gia-seksoualiki-parenoxlisi.w_l_1.jpg
Νίσυρος: Συνεχίζονται οι καταγγελίες για τον αρχαιοφύλακα - «Τα παιδάκια φοβόντουσαν να μιλήσουν τόσο καιρό»
Ο πρώτος που έσπασε τη σιωπή του ήταν ένας 10χρονος μαθητής
Νίσυρος: Συνεχίζονται οι καταγγελίες για τον αρχαιοφύλακα - «Τα παιδάκια φοβόντουσαν να μιλήσουν τόσο καιρό»