ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Αλλάζουν από το 2022 οι ηλικίες συνταξιοδότησης για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι αν δεν κατοχυρώσουν κάποιο από τα μεταβατικά όρια ηλικίας ως το τέλος του 2021 θα πρέπει να προετοιμάζονται για σύνταξη στα 67 ή στα 62, εφόσον όμως συμπληρώσουν και 40 χρόνια ασφάλισης

Τα λεγόμενα μεταβατικά όρια ηλικίας είναι αυτά που επιτρέπουν στους ασφαλισμένους ως τον Δεκέμβριο του 2021, να θεμελιώσουν ή και να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών ή χωρίς την προϋπόθεση της 40ετίας και του 62ου έτους.

Η ισχύουσα νομοθεσία για τα μεταβατικά όρια ηλικίας προβλέπει ότι από τον Αύγουστο του 2015 ως και τον Δεκέμβριο του 2021 οι παλαιοί ασφαλισμένοι με ένσημα πριν από το 1993 αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης με νέο όριο ηλικίας, αρκεί να συμπληρώνουν στο διάστημα από 19/8/2015 ως 31/12/2021 το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που προβλέπονταν για τη συνταξιοδότησή τους με τις παλιές διατάξεις, αυτές δηλαδή που ήταν σε ισχύ ως τις 18 Αυγούστου του 2015.

Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπουγια παράδειγμα, αν ένας ασφαλισμένος έβγαινε με τις παλιές διατάξεις με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας, θα έπρεπε να έχει την 35ετία μέχρι 18 Αυγούστου του 2015 ώστε να μην επιβαρυνθεί από τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ από 19 Αυγούστου και μετά. Αν όμως είχε την 35ετία (της παλιάς διάταξης) μετά τις 19 Αυγούστου που ισχύουν οι νέες διατάξεις, τότε το δικαίωμα συνταξιοδότησης θα μπορούσε να το ασκήσει μόνον όταν συμπλήρωνε την ηλικία των 58 ετών + 6 μήνες. Αν έχει την 35ετια το 2021 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας 61 ετών και 6 μήνες, ενώ αν πιάνει την 35ετία το 2022, τότε θα φορτωθεί 5 χρόνια και δεν θα μπορεί να βγει στη σύνταξη αν δεν έχει 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

Οι παλαιοί πριν από το 1993 ασφαλισμένοι μπορούν να διασωθούν από απότομη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης εφόσον συμπληρώσουν ως τον Δεκέμβριο του 2021 τα όρια ηλικίας μαζί με το χρόνο ασφάλισης που ίσχυαν με τις παλιές διατάξεις. Ουσιαστικά θα πρέπει να πιάσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που είχαν ως τον Αύγουστο του 2015, ώστε να αποφύγουν το ξαφνικό άλμα για σύνταξη στα 67 ή στα 62 με 40 έτη.

Τα νέα όρια ηλικίας αφορούν όσους δεν συμπληρώσουν ως το τέλος του 2021 το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που προέβλεπαν για τη συνταξιοδότησή τους οι διατάξεις που ήταν σε ισχύ ως τις 18/8/2015.

Αντίθετα, δεν επηρεάζονται και δεν θα επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν μετά την 1η/1/2022 οι παλαιοί ασφαλισμένοι που θα συμπληρώσουν ως τις 31/12/2021 το όριο ηλικίας ή και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνταν για να πάρουν σύνταξη με τις παλιές διατάξεις ως τις 18/8/2015. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλισμένοι έχουν είτε θεμελιωμένο είτε κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Το θεμελιωμένο δικαίωμα είναι όταν έχουν πιάσει και το νέο όριο ηλικίας που ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις από 19/8/2015 ως 31/12/2021. Κατοχυρωμένο δικαίωμα αποκτούν όσοι έχουν πιάσει μεν τα παλιά όρια ηλικίας ως το 2021 αλλά θα συμπληρώσουν το νέο όριο συνταξιοδότησης μετά το 2022.

Για παράδειγμα:

  1. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία και έχει πιάσει τις προϋποθέσεις αυτές από το 2018 θα βγει στη σύνταξη με νέο όριο ηλικίας 60 ετών, που το έχει ήδη συμπληρώσει από το 2020. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε θεμελιωμένο δικαίωμα και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του 2022.
  2. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία και πιάνει τις προϋποθέσεις αυτές το 2021 θα βγει στη σύνταξη με νέο όριο ηλικίας 61 ετών και 6 μήνες, ανεξάρτητα από το αν το νέο όριο ηλικίας (61,6 έτη) θα το συμπληρώσει το 2024. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κατοχυρωμένο δικαίωμα που πάλι δεν μπορεί να επηρεαστεί από τις αλλαγές του 2022 διότι ο ασφαλισμένος έχει «κλειδώσει» τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν εντός της μεταβατικής περιόδου (2015-2021).
  3. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία αλλά πιάνει τις προϋποθέσεις αυτές μετά το 2022 θα μπορεί να βγει στη σύνταξη είτε με 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 είτε στα 67 στην περίπτωση που δεν πιάσει την 40ετία πριν από τα 67. Η μόνη εναλλακτική είναι να βγει στα 62, αλλά με μειωμένη σύνταξη. Δεν αποκλείεται να δούμε μετά το 2022 ασφαλισμένους να βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη έχοντας 35ετία και 37ετία!

Τα νέα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων

Τα όρια ηλικίας για 7 κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου, έτσι όπως ισχύουν ως το τέλος του 2021 και όπως διαμορφώνονται από 1ης/1/2022, έχουν ως εξής:

  1. Ανδρες υπάλληλοι πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 62ο έτος (και μετά το 2022).
  2. Γυναίκες με πρόσληψη πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
  3. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 56ο έτος (μέχρι 2021).
  4. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.
  5. Γονείς που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και έχουν ανήλικο τέκνο ως το 2012, ή το απέκτησαν και μετά το 2013, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Αν τα 52 ή τα 55 συμπληρωθούν μετά την 1η/1/2022 παίρνουν πλήρη στα 67 ή μειωμένη στα 56-58, εκτός αν συμπληρώσουν 40ετία, οπότε αποχωρούν στα 62.
  6. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 και 35ετία με το 58ο έτος συμπληρωμένα το 2021 παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας το 61o έτος και 6 μήνες. Αν η 35ετία ή η ηλικία των 58 συμπληρωθούν από 1ης/1/2022 βγαίνουν στα 62 με 40ετία ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη.
  7. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν από το 1983, και συμπληρώνουν 37ετία ως το 2021 παίρνουν σύνταξη στα 61,2. Από το 2022 πάνε στα 62 με 40ετία.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 35 έτη (1)Ηλικία στην 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
35ετία από 19/8 ως 31/12/20155858,5
35ετία το 20165859
35ετία το 20175859,5
35ετία το 20185860
35ετία το 20195860,5
35ετία το 20205861
35ετία το 20215861,5
35ετία το 20225862 και 40 έτη

 (1) Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 37 έτη (2)Ηλικία στην 37ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη από 19/8 ως 31/12/20155555,11
37 έτη το 20165556,9
37 έτη το 20175557,8
37 έτη το 20185558,6
37 έτη το 20195559,5
37 έτη το 20205560,3
37 έτη το 20215561,2
37 έτη το 20225562 και 40 έτη

 (2) Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011

Σύνταξη με 36 έτη (3)Ηλικία στην 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
36 έτη το 20175859,5
36 έτη το 20185860
36 έτη το 20195860,5
36 έτη το 20205861
36 έτη το 20215861,5
36 έτη το 20225862 και 40 έτη

 (3) Αναγνωρίζονται 4 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012

Σύνταξη με 37 έτη (4)Ηλικία στην 37ετιαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 20175960,2
37 έτη το 20185960,6
37 έτη το 20195960,11
37 έτη το 20205961.3
37 έτη το 20215961,8
37 έτη το 20225962 και 40 έτη

(4) Αναγνωρίζονται 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/201555
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/201556,6
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Επίδομα παιδιού: Νωρίτερα λόγω 28ης Οκτωβρίου - Ποιες άλλες παροχές πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ

Τι ισχύει για τα σχολεία από σήμερα με τα νέα έκτακτα μέτρα

Προσλήψεις σε Δήμους: Ανοίγουν 1.700 μόνιμες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Έρχονται 1.163 μόνιμες προσφορές σε τρία υπουργεία

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδοτεί και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ τον μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

ΕΚΠΑ: Επίτιμος Διδάκτορας στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών ο Διονύσιος N. Μουσμούτης
Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα του ΕΚΠΑ, θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της...
ΕΚΠΑ: Επίτιμος Διδάκτορας στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών ο Διονύσιος N. Μουσμούτης
Σχολείο στο Μοσχάτο: Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή - Ενοχλούσε μαθήτριες στα social media
Ο 45χρονος καθηγητής έκανε σεξιστικά σχόλια και έστελνε αιτήματα φιλίας σε μαθήτριες στα social media - Τι δήλωσε η Ζέττα Μακρή
Σχολείο στο Μοσχάτο: Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή - Ενοχλούσε μαθήτριες στα social media
Εργατικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Εργαζόμενος χτυπήθηκε από γερανογέφυρα
Οι εργαζόμενοι, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ προχωρούν σε 24ωρη απεργία από σήμερα στις 00:00 ως τις 12 τα...
Εργατικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Εργαζόμενος χτυπήθηκε από γερανογέφυρα
nosokomeio-meth
Έκτακτο σχέδιο στη Θεσσαλονίκη: Ιδιωτική κλινική και νοσοκομείο για ασθενείς Covid
Ενεργοποιείται ένα έκτακτο σχέδιο στη Θεσσαλονίκη ώστε ασθενείς με κορονοϊό που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα να μεταφερθούν σε ιδιωτική κλινική. 
Έκτακτο σχέδιο στη Θεσσαλονίκη: Ιδιωτική κλινική και νοσοκομείο για ασθενείς Covid