Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Αναλυτική ενημέρωση για το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σε εβδομαδιαία βάση

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού σε εβδομαδιαία βάση, προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο, τα έτη προϋπηρεσίας και τη διοικητική θέση που κατέχει και έχει ως εξής:

Πρωτοβάθμια προσχολική εκπαίδευση

Με την 127187/Ε1/2016 υπουργική απόφαση καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων.

Διευθυντές/Διευθύντριες νηπιαγωγείων

20 ώρες, στα 4θέσια και 5θέσια 
12 ώρες στα 6θέσια

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους,

 • ώρες 25.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία

 • 24 ώρες, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας
 • 23 ώρες, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας
 • 22 ώρες, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας 
 • 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

Πρωτοβάθμια δημοτική εκπαίδευση

Με το Ν.4547/2018 άρθρο 49, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Διευθυντές/Διευθύντριες δημοτικών σχολείων:

 • 18 ώρες, στα 4θέσια και 5θέσια δημοτικά σχολεία
 • 10 ώρες, στα 6θέσια μέχρι και 9θέσια δημοτικά σχολεία
 • 8 ώρες, στα 10θέσια και 11θέσια δημοτικά σχολεία
 • 6 ώρες, στα 12θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία

Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες δημοτικών Σχολείων:

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους:

 • 25 ώρες, στα 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία

Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:

 • 24 ώρες, εάν έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας
 • 23 ώρες, εάν έχουν 10-15 έτη υπηρεσίας
 • 22 ώρες, εάν έχουν 15-20 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Προσωπικό όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

 • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν από 12 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 20 έτη υπηρεσίας

Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων κλάδων ΤΕ01

 • 24 ώρες, εάν έχουν έως 7 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 7 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 13 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν από 13 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 20 έτη υπηρεσίας

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων προσδιορίζεται ως εξής: 

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 • 10 ώρες, όταν οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
 • 9 ώρες, όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων 
 • 7 ώρες, όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων 
 • 5 ώρες, όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα

Διευθυντές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 

 • 10 ώρες

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

 • 16 ώρες

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

Σύμφωνα με το Άρθρο 14Α Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών του Ν. 4386/ 11-05-2016, ΦΕΚ 83 για τους υπεύθυνους εργαστηρίων το ωράριο μειώνεται κατά δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες.

Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01

 • 28 ώρες

Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01

 • 30 ώρες

Το εν λόγω ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τεθεί σε ισχύ από 1-9-2013 (Ν. 4152/2013) ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό της εν λόγω βαθμίδας που έχει συμπληρώσει 20 έτη προϋπηρεσίας, εργάζεται με μειωμένο κατά δύο ώρες πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση.  

Σημειώνεται ότι το ωράριο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κυμαίνεται από 9 μέχρι 15 ώρες την εβδομάδα (και στις δύο βαθμίδες), ενώ των ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν ξεπερνά τις 8 ώρες, σε εβδομαδιαία βάση (Ν.4589/2019).

Υπογραμμίζεται ότι το ωράριο των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 24 ώρες την εβδομάδα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 23 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ δύναται να μειώνεται βάσει των χρόνων προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού και στη βάση των αντίστοιχα οριζόμενων για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Με το Ν. 4386/2016 οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου:

αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού,

ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και

γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.

Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πέθανε η 38χρονη Παρθένα Κουτμερίδου κόρη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Νόσησε με τον ιό ενώ ήταν έγκυος

ΑΣΕΠ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις - Που κάνετε αίτηση

Πανελλήνιες 2022: Αυτός είναι ο νέος τρόπος εξέτασης

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια
«Πελάτης» του κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων και ο 35χρονος που δολοφονήθηκε σε βενζινάδικο στη Νίκαια - Εμπλοκή δεκάδων αστυνομικών
Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια
Η παραλλαγή Όμικρον «διέσχισε» τον Ατλαντικό - Πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ
Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής Όμικρον στις ΗΠΑ - Άτομο «πλήρως εμβολιασμένο που εκδήλωσε ήπια συμπτώματα, παρουσιάζοντας βελτίωση»
Η παραλλαγή Όμικρον «διέσχισε» τον Ατλαντικό - Πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ
vouli
Βουλή: Ψηφίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω των 60 και η έκτακτη ενίσχυση στους ευάλωτους
Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ευάλωτους
Βουλή: Ψηφίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω των 60 και η έκτακτη ενίσχυση στους ευάλωτους