Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΕΣΑμεΑ στο νομοσχέδιο Κεραμέως
Οι αναλυτικές προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για το σχέδιο νόμου Κεραμέως για την «αναβάθμιση» του σχολείου

Παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις καταθέτει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) στο νομοσχέδιο Κεραμέως για την «αναβάθμιση» του σχολείου, το οποίο αναμένεται σύντομα να μπει στις επιτροπές της Βουλής προκειμένου να πάρει τον δρόμο της ψήφισης.

Στις γενικές παρατηρήσεις της η ΕΣΑμεΑ αναφέρει ότι: 

  • Το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν τέθηκε σε διαβούλευση με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ως την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα
  • Σε όλο το κείμενο του Σχεδίου Νόμου, πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «Ενταξιακή Εκπαίδευση» με τον διεθνώς χρησιμοποιούμενο και ορθό (και με βάση τη Σύμβαση) όρο «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση».
  • Στα θέματα προσωπικού (γενικότερα κριτηρίων πρόσληψης/τοποθέτησης), δεν γίνεται καμία αναφορά σε κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) και ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) που είναι άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.
  • Δεν επιλύεται ουσιαστικά το θέμα της διασύνδεσης των ειδικοτήτων ΕΕΕΕΚ με την τοπική αγορά εργασίας, πολύ περισσότερο, όμως, δεν επιλύεται το θέμα του τίτλου σπουδών των αποφοίτων των ΕΕΕΕΚ, που ενώ είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντούτοις οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων τους είναι ισοδύναμοι με αυτούς των Δημοτικών Σχολείων.
  • Αναφορά για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας του δημόσιου σχολείου για τα άτομα με αναπηρία, γίνεται μόνο στο Άρθρο 99 «Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων» και τίποτα πέραν αυτού για την υποχρεωτική προσβασιμότητα των σχολικών κτιρίων και τις μεταφορές μαθητών με αναπηρία από και προς το σχολείο.
  • Δεν γίνεται καμία αναφορά για την τηλε-εκπαίδευση και για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων κι εν γένει της τηλε-εκπαίδευσης, για μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, με αναπηρία στη γενική ή/και στην ειδική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.
  • Καμία αναφορά δεν γίνεται για τους μαθητές με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τα εκκλησιαστικά σχολεία στο Μέρος Δ’ του σχεδίου νόμου.

Η Ομοσπονδία δεν μένει όμως μόνο εκεί, αλλά καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις κατ' άρθρο, τις οποίες απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και κοινοποίησε και στον πρωθυπουργό.

Ολόκληρη η αναλυτική πρόταση

Κυρία Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της και με αφορμή το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» σας αποστέλλει τις προτάσεις της, οι οποίες υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 14.07.2021 στον διαδικτυακό τόπο www.opegov.gr.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν τέθηκε σε διαβούλευση με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ως την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και θεσμοθετημένο κοινωνικό εταίρο για θέματα αναπηρίας, όπως προβλέπεται και από τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Ν. 4074/2012), το ν. 4488/2017, αλλά και από τις τελικές συστάσεις και παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του 2019 προς της χώρα μας, για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

2. Σε όλο το κείμενο του Σχεδίου Νόμου, πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «Ενταξιακή Εκπαίδευση» με τον διεθνώς χρησιμοποιούμενο και ορθό (και με βάση τη Σύμβαση) όρο «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση».

3. Στα θέματα προσωπικού (γενικότερα κριτηρίων πρόσληψης/τοποθέτησης), δεν γίνεται καμία αναφορά σε κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) και ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) που είναι άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.

4. Δεν γίνεται αναφορά και δεν επιλύεται ουσιαστικά το θέμα της διασύνδεσης των ειδικοτήτων ΕΕΕΕΚ με την τοπική αγορά εργασίας, πολύ περισσότερο, όμως, δεν επιλύεται το θέμα του τίτλου σπουδών των αποφοίτων των ΕΕΕΕΚ, που ενώ είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντούτοις οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων τους είναι ισοδύναμοι με αυτούς των Δημοτικών Σχολείων, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Αναφορά για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας του δημόσιου σχολείου για τα άτομα με αναπηρία, γίνεται μόνο στο Άρθρο 99 «Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων» και τίποτα πέραν αυτού για την υποχρεωτική προσβασιμότητα των σχολικών κτιρίων και τις μεταφορές μαθητών με αναπηρία από και προς το σχολείο.

6. Δεν γίνεται καμία αναφορά για την τελε-εκπαίδευση και για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων κι εν γένει της τηλε-εκπαίδευσης, για μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, με αναπηρία στη γενική ή/και στην ειδική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.

7. Καμία αναφορά δεν γίνεται για τους μαθητές με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τα εκκλησιαστικά σχολεία στο Μέρος Δ' του σχεδίου νόμου.

8. Αναφορικά με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, επισημαίνουμε ως γενικό σχόλιο ότι, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, επιτάσσει σαφώς τη συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, ως προς τους βασικούς συντελεστές και παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτοί δεν αφορούν μόνο στο έμψυχο υλικό της εκπαίδευσης, αλλά στο σύνολο των πόρων, διαδικασιών και υπηρεσιών που διαθέτει το εκπαιδευτικό σύστημα (Εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικά προγράμματα σπουδών, εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμός, προγράμματα επιμόρφωσηw εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, παρεχόμενη υποστήριξη στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.α.).

Ωστόσο, στο παρόν νομοσχέδιο, η αξιολόγηση περιορίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, και μάλιστα υιοθετώντας την από τα πάνω προς τα κάτω (Top Down) προσέγγιση, η οποία, αφενός αγνοεί τη γνώμη των ίδιων των μαθητών σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν και αφετέρου αδυνατεί να εμπλέξει με θετικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία επαγγελματικής αυτοβελτίωσης και αλλαγής.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Άρθρο 2 Ορισμοί

Στην παρ. 1 περ. θ) πρέπει να διαγραφεί ο όρος «Ενταξιακή Εκπαίδευση» και να αντικατασταθεί με το ορθό «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση»

(ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όπου αναφέρεται στο κείμενο ο όρος «Ενταξιακή Εκπαίδευση» πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση»)

Στην παρ. 1, η περ. ακ) να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά): Διευθυντής Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ)

Άρθρο 4 Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας και Εκπαίδευσης

Στην παρ. 6 να προστεθεί και η Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 6 Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Στην παρ. 4, περ. α) να προστεθεί στις αρμοδιότητες και αυτή της ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ΕΕΠ και ΕΒΠ της περιοχής ευθύνης του, της προώθησης και εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 7 Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης

Στην παρ.3, περ. α) να προστεθεί και η μετάβαση από την πρωτοβάθμια Ειδική Εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 8 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Στην παρ 1, η περ. κστ) να αντικατασταθεί ως εξής:

«κστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης: σαράντα πέντε (45) θέσεις»

(Όπου αναφέρεται ο όρος «Ενταξιακή Εκπαίδευση» πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «Συμπεριληπτική Εκπαίδευση»)

Άρθρο 9 Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Ως προς τη μετονομασία των ΚΕΣΥ σε ΚΕΔΑΣΥ, δεν κατανοούμε τον αντικειμενικό και ουσιαστικό λόγο αυτής της παρέμβασης, που είναι βέβαιο πως θα φέρει αναστάτωση και επί της ουσίας δεν θα προσφέρει κάτι ουσιαστικό, αντίθετα, σε ένα θεσμό που πολύ πρόσφατα μετονομάστηκε και δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί πλήρως και έχει πολλά λειτουργικά προβλήματα, έρχεται η μετονομασία του χωρίς να έχει διενεργηθεί ούτε αξιολόγηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας των ΚΕΣΥ, ενώ επίσης, θεσμοθετούνται και ρυθμίσεις που δεν είναι προς τη βελτίωση της λειτουργικότητας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, δεν βοηθούν καν την "ώσμωσή" του με το σύστημα, ωσάν να είναι η ουσία του προβλήματος ο τίτλος της δομής αυτής. Ωστόσο:

• Τα ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν και την αρμοδιότητα να προτείνουν το σύνολο των εύλογων προσαρμογών που απαιτούνται ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑ με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τη συμμετοχή του/της στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

• Στην παρ. ββ) να προστεθεί το σημείο με την έντονη γραμματοσειρά: «Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής...»

Στην παρ. 3 στο σημείο αδ) πρέπει να συμπεριληφθεί η παραπομπή προνηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας σε δομές παροχής προγραμμάτων προσχολικής πρώιμης παρέμβασης του Υπ. Υγείας (Κέντρα Ημέρας) και του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των Δήμων (βρεφονηπιακοί σταθμοί), στα πλαίσια της πρώιμης ανίχνευσης και έγκαιρης αντιμετώπισης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών σε παιδιά προσχολικής και προνηπιακής ηλικίας.

Στην παρ. 3, η περ. αθ) να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«αθ) Η κατ' αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το περιεχόμενο των θεμάτων δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη΄, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη΄»

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ 2 του άρθρου 17 του Ν. 4058/2012 καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας και τις δομές προσχολικής ειδικής αγωγής του Υπ. Υγείας (Κέντρα Ημέρας ΔΑΦ) και του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των Δήμων (βρεφονηπιακούς σταθμούς) κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της πρώιμης ανίχνευσης και έγκαιρης αντιμετώπισης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών σε παιδιά προσχολικής και προνηπιακής ηλικίας»

Η παρ. 5 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«5. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης».

Στην παρ. 8 το σημείο αγ) να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω αποκλειστικά η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων».

Δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση του μαθητή από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με παραπομπή από την Ε.Δ.Υ. ή/και τον σύλλογο διδασκόντων χωρίς την συναίνεση των γονέων του.

Άρθρο 10 Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Στην παρ. 1 να προστεθεί περ. ζ) έναν Σύμβουλο Θεραπευτών Λόγου ή Σύμβουλο Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών ή Σύμβουλο Φυσικοθεραπευτών.

Άρθρο 15 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Είναι θετική η σχετική πρόβλεψη του άρθρου, ωστόσο, πρέπει να προστεθεί και η ειδική εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).

Επίσης:

• στην παρ. 5 , περ. γ πρέπει να προστεθεί (βλ. έντονη γραμματοσειρά): «...παραπέμπει με την συναίνεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων τους τους μαθητές/τις μαθήτριες που χρειάζονται υποστήριξη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες»

• στην παρ. 7, πρέπει να προστεθεί η πρότερη συναίνεση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας και να διαμορφωθεί ως εξής: «Οι όροι συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης με την πρότερη συναίνεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων του μαθητή/της μαθήτριας αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κηδεμόνες.....η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. απευθείας από την Ε.Δ.Υ. Στόχος της παρέμβασης ...η επίτευξη συνεργασίας....».

Δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση του μαθητή από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με παραπομπή από την Ε.Δ.Υ. χωρίς την εκ των προτέρων συναίνεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων του μαθητή/της μαθήτριας.»

• το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά): «Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται αυτοβούλως απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πριν από την έκδοση αξιολογικής έκθεσης και μόνο εάν υφίσταται Ε.Δ.Υ. απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση της κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της»

Άρθρο 51 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008, (Α' 199), περί των διαγνωστικών, αξιολογικών και υποστηρικτικών φορέων για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

1. Η αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ 2 του άρθρου 17 του Ν. 4058/2012. Τα ΚΕ.Π.Α., τα Ι.Π.Δ. Κέντρα, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ 2 του άρθρου 17 του Ν. 4058/2012 δεν έχουν αρμοδιότητα, για τα ζητήματα για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

2. ...

3. ...

4. ...

5. Μετά από το τέλος της αξιολόγησης η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει αξιολογική έκθεση. Στην έκθεση προσδιορίζονται και περιγράφονται το είδος των εκπαιδευτικών αναγκών ή των μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών του μαθητή, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και οι πιθανοί φραγμοί στη μάθηση που προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον. Στην αξιολογική έκθεση προσδιορίζονται, επιπλέον, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του μαθητή. Η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε. γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική αξιολογική έκθεση και οι βασικοί άξονες του Ε.Π.Ε. παραδίδονται στους γονείς ή τους κηδεμόνες και κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής»

(διότι αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα)

Άρθρο 52 Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Το άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α' 199), περί της διαδικασίας διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 5 Διαδικασία διάγνωσης

1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ 2 του άρθρου 17 του Ν. 4058/2012, η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.

2. ...

3. ...

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές... α)... β) Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία παραπέμπονται από την Ε.Δ.Υ., όπου λειτουργεί, ή από τον σύλλογο διδασκόντων, μόνο με την συναίνεση των γονέων τους, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, στην οποία φοιτά ο μαθητής, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για διεπιστημονική αξιολόγηση και έκδοση αξιολογικής έκθεσης, καθώς και Ε.Π.Ε...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις παρίσταται ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, ή ο εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης ή ο εκπαιδευτικός της Τάξης Ένταξης ή ο εγκεκριμένος από τον σύλλογο διδασκόντων Ειδικός Βοηθός, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδ. Εκπαιδευτικών αναγκών όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή» (διότι είναι αυτοί που υποστηρίζουν στη σχολική ζωή τον μαθητή και είναι οι μοναδικοί που γνωρίζουν ουσιαστικά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του μαθητή).

10. «Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπό τον συντονισμό και προγραμματισμό του προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνονται σε αυτήν ή ο εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης ή ο εκπαιδευτικός της Τάξης Ένταξης ή ο εγκεκριμένος από τον σύλλογο διδασκόντων Ειδικός Βοηθός:

α) υλοποιούν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις......

β) κατά την διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων παρίστανται....»

(διότι είναι αυτοί που υποστηρίζουν στη σχολική ζωή τον μαθητή και είναι οι μοναδικοί που γνωρίζουν ουσιαστικά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του μαθητή)

Άρθρο 76 Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού

Να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζεται, προγραμματίζεται, αναπτύσσεται, επικαιροποιείται και λειτουργεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή, προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, στην οποία: α) τηρούνται οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) [...]».

Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις παρακάτω απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας: α) άρθρο 61, παρ. 1 του ν. 4488/2017, β) άρθρο 3, παρ. 4 του ν.4727/2020, γ) Κεφάλαιο Η του ν. 4727/2020 και δ) ν.4074/2012 -Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. άρθρο 9 της Σύμβασης).

Άρθρο 79 Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Να προστεθεί διάταξη ως εξής: «Τα βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, όπως και κάθε άλλο συμπληρωματικό έντυπο ή ψηφιακό υλικό που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β, οφείλει να πληροί τα κριτήρια της προσβασιμότητας για όλες τις κατηγορίες μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις παρακάτω απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας: α) άρθρο 61, παρ. 1 του ν. 4488/2017, β) άρθρο 3, παρ. 4 του ν.4727/2020, γ) Κεφάλαιο Η του ν. 4727/2020 και δ) ν.4074/2012 -Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. άρθρο 9 της Σύμβασης).

Άρθρο 80 Επιλογή διδακτικών βιβλίων

Η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού βιβλίου, ανάμεσα στα σχολεία της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και ανάμεσα στις δημόσιες σχολικές μονάδες, δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης, με την υποχρηματοδότηση της παιδείας και τις σοβαρές ελλείψεις σε πόρους και υποδομές, θα έχει ως συνέπεια την όξυνση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Επίσης, η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού βιβλίου από κάθε σχολική μονάδα, δεν επιλύει στην πραγματικότητα το πρόβλημα των διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών, ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων των μαθητών. Αυτό που χρειάζεται είναι ο καθολικός σχεδιασμός των διδακτικών βιβλίων, καθώς και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσα στη σχολική τάξη.

Η παρ. 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«2. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων [...]. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καταχωρίζει άμεσα τις αποφάσεις επιλογής διδακτικού βιβλίου σε πληροφοριακό σύστημα προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, το οποίο δημιουργείται και λειτουργεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Τα διδακτικά βιβλία που επιλέγονται από το σύνολο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τυπώνονται και διανέμονται σε αυτές από το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α' 118)».

Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις παρακάτω απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας: α) άρθρο 61, παρ. 1 του ν. 4488/2017, β) άρθρο 3, παρ. 4 του ν.4727/2020, γ) Κεφάλαιο Η του ν. 4727/2020 και δ) ν.4074/2012 -Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. άρθρο 9 της Σύμβασης).

Άρθρο 89 Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΕΠΑΛ, τα εσπερινά ΕΠΑΛ και στα ΕΝΕΕΓΥΛ (Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια).

Η παρ. 1 να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

1. «Οι Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα ΕΠΑΛ, τα εσπερινά ΕΠΑΛ και στα ΕΝΕΕΓΥΛ ορίζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ανά τομέα σπουδών με σκοπό να συμβάλουν στην ένταξη των αποφοίτων των ως άνω σχολείων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση λειτουργώντας ενισχυτικά προς τους μαθητές της Γ' Τάξης του ΕΠΑΛ, του εσπερινού ΕΠΑΛ, της Δ' τάξης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ώστε οι τελευταίοι να ενταχθούν σε θέσεις του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Για αυτόν τον σκοπό, ο Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία συνεργάζεται με τον οικείο Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, καθώς και με τον οικείο Υπεύθυνο ΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 (Α΄254)»

(διότι χρήζουν υποστήριξης στη μαθητεία και οι μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στις επαγγελματικές σχολικές μονάδες γενικής αγωγής)

Άρθρο 98 Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Το εν λόγω άρθρο να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«Κάθε σχολική μονάδα δημιουργεί και λειτουργεί, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η οποία ως προς το περιεχόμενο περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα εξής: (α) πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας, καθώς και για την προσβασιμότητα αυτής αυτών σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία, (β) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει ανά σχολικό έτος, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του [...]».

Αιτιολόγηση: Προτείνει η αντικατάσταση της λέξης «αυτής» με τη λέξη «αυτών» προκειμένου μέσω της ιστοσελίδας να παρέχονται πληροφορίες και για την προσβασιμότητα του εξοπλισμού της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 157 Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«1...

2. Για τους μαθητές/τριες που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και από σχετική ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων υποστηρικτικής παρέμβασης, οι γονείς/ κηδεμόνες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/τριών, από τον Σεπτέμβριο προ του έτους της πρώτης εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους με την έναρξη της φοίτησής των μαθητών/τριών στην οικεία σχολική μονάδα. Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και οι ανάγκες παροχής ειδικής αγωγής επίσης διερευνώνται από τα Κέντρα Ημέρας / Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Υπ. Υγείας που διαγιγνώσκουν και παρέχουν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής και προνηπιακής ηλικίας με ΔΑΦ. Στα πλαίσια λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με τα Κέντρα Ημέρας πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με ΔΑΦ, γίνεται παραπομπή των προσχολικής ηλικίας παιδιών και προνηπίων με ΔΑΦ στα Κ.Η. για παρακολούθηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης».

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

mixanografiko-2016_1.jpg
Μηχανογραφικό 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων για Έλληνες εξωτερικού
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση...
Μηχανογραφικό 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων για Έλληνες εξωτερικού