stelexi ekpaideusis
Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τα Στελέχη εκπαίδευσης: Αξιολόγηση με "ημιδομημένη συνέντευξη"- Οκτώ χρόνια αποκλεισμός για στέλεχος που θα αρνηθεί να αξιολογηθεί ή να αξιολογήσει

Το πολυνομοσχέδιο Κεραμέως προβλέπει την συνολική αξιολόγηση των Στελεχών Εκπαίδευσης σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, αντικαθίσταται  και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη

Επίσης προβλέπεται ότι για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης διενεργείται ημιδομημένη συνέντευξη μεταξύ του αξιολογούμενου και καθενός εκ των αξιολογητών του

 Η διαδικασία θα είναι η εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 55

Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης

1. Στην έναρξη κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 15η Οκτωβρίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση σχετικά με τον σχεδιασμό δράσης και τον προγραμματισμό του έργου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και τις δικές τους πρωτοβουλίες. Ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιείται στη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής.

2. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 31 Αυγούστου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων τους, στην οποία αξιολογούν την υλοποίηση του προγραμματισμού τους, εντοπίζουν τα σημεία που τροποποιήθηκαν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, τους λόγους που οδήγησαν σε ανασχεδιασμό καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των πεπραγμένων τους.

3. Οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των παρ. 1 και 2 καταχωρίζονται με ευθύνη του στελέχους σε ψηφιακή εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 76.

Άρθρο 56

Όργανα αξιολόγησης

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους εξής αξιολογητές:

α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

ε) οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

στ) οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν,

ζ) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

η) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

θ) οι Διευθυντές των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και οι Προϊστάμενοι των ΠΕΙ.Σ. από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης που μετέχουν στη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α 111),

ι) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ και

ια) οι υποδιευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετέχουν στην συγκρότηση του 

Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020 .

Άρθρο 57

Περιοδικότητα αξιολόγησης

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται ανά δύο (2) σχολικά έτη, με τη σειρά που αναγράφονται οι αξιολογούμενοι στο άρθρο 56. Τα στελέχη των περ.: α) η΄ και θ΄ του άρθρου 56 και β) ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου αξιολογούνται παράλληλα, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση του παρόντος.

 

Άρθρο 58

Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης

1. Ως κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζονται:

α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης,

β) η άσκηση διοικητικού – οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου και

γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

2. Τα κριτήρια των περ. α΄) έως γ΄) της παρ. 1 αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες προσμετρώνται ως εξής:

α) το κριτήριο της περ. α΄) αποτιμάται με τριάντα (30) μονάδες,

β) το κριτήριο της περ. β΄) αποτιμάται με πενήντα (50) μονάδες και

γ) το κριτήριο της περ. γ΄) αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες.

Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με έναν ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική τους κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο.

3. Κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ανάλογα με την θέση του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης και ειδικότερα:

α) Ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Το κριτήριο «γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Γνώση σχετικά με τις λειτουργίες, τα όργανα και τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές της εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού και ζητήματα αξιολόγησης προσωπικού και εκπαιδευτικού έργου: δεκαπέντε (15) μονάδες 

ii) Γνώση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση στελέχους της εκπαίδευσης: δεκαπέντε (15) μονάδες.

αβ) Το κριτήριο «άσκησης διοικητικού – οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισμός της λειτουργίας των τμημάτων, υπηρεσιών και του προσωπικού για την αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής: δέκα(10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας του προσωπικού, η εισαγωγή και η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.

ii) Ετοιμότητα - αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής και της παρεχόμενης εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

iii) Συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης με σκοπό την ενιαία κατεύθυνση και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται ιδίως η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.

iv) Έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογείται, ιδίως, η ενημέρωση των αξιολογουμένων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο προγραμματισμός της αξιολόγησης.

v) Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: δέκα (10) μονάδες.

αγ) Το κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κάλυψη θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η συστηματική εκπλήρωση των καθηκόντων που συνάπτονται με τη θέση στελέχους, ο τρόπος λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και η ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής.

ii) Σεβασμός και τήρηση των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας, επίδειξη συμπεριφοράς που αρμόζει στην αποστολή του στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης.

β) Ως προς τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης εφαρμόζεται η περ. α΄ με τις εξής διαφοροποιήσεις:

βα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα΄) αξιολογείται η επικαιροποιημένη γνώση σχετικά με την παιδαγωγική επιστήμη.

Αξιολογούνται, ιδίως, η επιστημονική κατάρτιση του στελέχους όπως προκύπτει ιδίως από σπουδές και επιμορφώσεις, η ερευνητική του εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από την εκπόνηση ή τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις, το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από επιστημονική εργογραφία, η ακαδημαϊκή και επιμορφωτική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από το διδακτικό έργο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε άλλες δράσεις ή προγράμματα.

ββ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται ο συντονισμός, καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

βγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων.

βδ) Ως προς το στοιχείο v της υποπερ. αβ΄ αξιολογείται η συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης.

γ) Ως προς τους διευθυντές, προϊσταμένους και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και τους διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) εφαρμόζεται η περ. α΄ με τις εξής διαφοροποιήσεις:

γα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα΄) αξιολογείται η γνώση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη διοίκηση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

γβ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η διοίκηση, καθοδήγηση και ο συντονισμός του προσωπικού της σχολικής μονάδας με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της.

γγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η συνεργασία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης, τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες.

γδ) Ως προς το στοιχείο v της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσής τους.

4. Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν τα στελέχη εκπαίδευσης, ως άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, στα κριτήρια της παρ. 3, η κλίμακα των βαθμών αξιολόγησης ορίζεται από 0 έως 100 και διαμορφώνεται ως εξής:

90-100: άριστα στελέχη,

75-89: πολύ καλά στελέχη,

60-74: ικανοποιητικά στελέχη,

50-59: μέτρια στελέχη,

25-49: ανεπαρκή στελέχη,

0-24: ακατάλληλα στελέχη.

Με συνολική βαθμολογία από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την αξιολογική περίοδο όλως εξαιρετική επίδοση. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής με αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που δικαιολογούν την άριστη βαθμολογία σε καθένα από τα αξιολογούμενα κριτήρια και με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.

Με συνολική βαθμολογία 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές τα στελέχη τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.

Με συνολική βαθμολογία 60 έως 74 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία ως επί το πλείστον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, των οποίων ωστόσο η απόδοση δύναται να βελτιωθεί .

Με συνολική βαθμολογία 50 έως 59 βαθμολογούνται τα στελέχη τα οποία ανταποκρίνονται μερικώς και μόνο στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και των οποίων η απόδοση χρήζει βελτίωσης.

Με συνολική βαθμολογία 25 έως 49 βαθμολογούνται τα στελέχη τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και πρέπει να αντικατασταθούν.

Με συνολική βαθμολογία 0 έως 24 βαθμολογούνται τα πλέον ακατάλληλα για τη θέση στελέχη, τα οποία πρέπει, επίσης, να αντικατασταθούν.

Βαθμολογία μικρότερη των 50 βαθμών επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία.

5. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των αξιολογητών στα επιμέρους κριτήρια.

6. Αν ο μέσος όρος των βαθμολογιών των αξιολογητών είναι μικρότερος του πενήντα (50), και εφόσον δεν κριθεί διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 60: α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της θητείας, και β) το στέλεχος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης για την κατάληψη όμοιας ή ανώτερης θέσης στελέχους για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της αξιολόγησης. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α’, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 39 και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή της περ. β΄ η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 56. Οι θέσεις των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 56 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου θεωρούνται, επίσης, όμοιες.

Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α΄ και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Άρθρο 59

Διαδικασίες αξιολόγησης

 

1. Πριν από τη λήξη της αξιολογικής περιόδου τα στελέχη της εκπαίδευσης καταχωρίζουν στον ηλεκτρονικό φάκελό τους: α) σύντομη έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους και β) τεκμήρια που σχετίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 58. Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη, πέρα από την έκθεση αυτοαξιολόγησης, τα τεκμήρια των κριτηρίων αξιολόγησης και οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55.

Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στηρίζεται: α) στη μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου του αξιολογούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 68, β) στην αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους άμεσα υφιστάμενούς του, σύμφωνα με την παρ. 6, και γ) σε μία (1) προγραμματισμένη συνάντηση για ημιδομημένη συνέντευξη με καθέναν από τους δύο (2) αξιολογητές, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την παρ. 7.

2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον άσκησε καθήκοντα στην οικεία θέση επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το εάν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στη θέση αυτή ή ορισμού του ως αναπληρωτή, έστω και αν, κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων, υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία. Αν ο αξιολογητής δεν έχει συμπληρώσει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αρμόδιος για την αξιολόγηση είναι ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον άσκησε καθήκοντα στη θέση αυτή επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά τη διάρκεια της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου.

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου και ειδικότερα έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από το τέλος της αξιολογικής περιόδου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Αν ο αξιολογητής έχει ασκήσει καθήκοντα στην οικεία θέση για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση του έχει λυθεί λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται από αυτόν και υποβάλλονται, πριν από την αποχώρησή του, με μέριμνα του τμήματος προσωπικού της οικείας, σύμφωνα με τις περ. β΄), γ΄), ε΄) και θ΄) του άρθρου 56, Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας, σύμφωνα με τις περ. δ΄), στ΄), ζ΄), η΄), ι΄) και ια΄) του ίδιου άρθρου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατ`

εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ή ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι ανωτέρω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους. Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογικής περιόδου. Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για άσκηση υπηρεσίας μικρότερη των πέντε (5) μηνών ανά αξιολογική περίοδο.

4. Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν διαπιστωθεί, πριν από την υποβολή ένστασης του άρθρου 60, οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης, ο αξιολογητής καλείται από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης να προβεί σε σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.

5. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία στο στέλεχος που αφορά με απόδειξη. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

6. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του έργου τους και από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, εφόσον πρόκειται για τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα.

Αποτιμάται ανώνυμα, σε ετήσια βάση, από τους υφιστάμενους του αξιολογούμενου η ποιότητα της συνεργασίας με τον προϊστάμενο και εκτιμάται ο βαθμός και η ποιότητα της επίδρασης του έργου του αξιολογούμενου στο δικό τους έργο. Οι υφιστάμενοι αναφέρονται ενδεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης από το αξιολογούμενο στέλεχος του ανθρώπινου δυναμικού, στην ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στην συμπεριφορά του. Η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων, η ανάληψη ευθύνης, η παιδαγωγική και διοικητική επάρκεια και η ικανότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών αποτελούν ομοίως στοιχεία στα οποία δύναται να αναφέρεται το προσωπικό του πρώτου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα για την διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης από το προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά.

Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης από το προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ.) και Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) καθώς και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.. και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τους άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., των οποίων έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη.

στ) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

ζ) Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται από τα μέλη της Ολομέλειας και το διοικητικό προσωπικό των κέντρων αυτών.

η) Οι  Προϊστάμενοι των Κ.Ε.ΠΕ.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των κέντρων αυτών. 

θ) Οι διευθυντές ή προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ.

7. Για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης διενεργείται ημιδομημένη συνέντευξη μεταξύ του αξιολογούμενου και καθενός εκ των αξιολογητών του. Ειδικότερα, αντικείμενο της ημιδομημένης συνέντευξης είναι: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης, που συντάσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 59, οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης και τα τεκμήρια που ο αξιολογούμενος έχει καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό του φάκελο, β) η αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους άμεσα υφιστάμενούς του και γ) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης.

8. Στο τέλος της ημιδομημένης συνέντευξης μεταξύ του κάθε αξιολογητή και του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος εντοπίζουν από κοινού τα θετικά σημεία της απόδοσής του και συζητούν τους τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής τους, καθώς και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουμένου προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και της λειτουργίας και απόδοσης της δομής, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση αν ο αξιολογούμενος έχει ζητήσει προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, σύμφωνα με την παρ. 10.

9. Σε περίπτωση αξιολόγησης του στελέχους με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος.

10. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

11. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή σε επόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως στελέχους της εκπαίδευσης. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση λήψης μέτρων, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.

 

Άρθρο 60

Ενστάσεις

 

1. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου, σύμφωνα με το άρθρο 61, οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του ενενήντα (90).

2. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.

3. Οι ενστάσεις ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης με απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 61. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσω ψηφιακής εφαρμογής που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 61, όργανο εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτό. Αν αρμόδιες για τη εξέταση των ενστάσεων είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), οι αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου εκδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση των ενστάσεων στα ανωτέρω συλλογικά όργανα.

Άρθρο 61

Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

 

1. Οι ενστάσεις των στελεχών της εκπαίδευσης των περ. α΄ έως στ΄ του άρθρου 56 εξετάζονται από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.

2. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

3. Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

4. Με την απόφαση συγκρότησης της Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας της επιτροπής.

5. Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τετραετής. Τα στελέχη της εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των επιτροπών για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.

6. Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και των προϊσταμένων των ΠΕΙ.Σ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Στην οικεία συνεδρίαση δεν συμμετέχει το μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ. που είναι ταυτόχρονα μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. και το μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. που είναι ταυτόχρονα μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. αντίστοιχα.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ τις εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ: Τεράστια έκπτωση στο κορυφαίο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα