Αξιολόγηση: Υπερεξουσίες σε Στελέχη Εκπαίδευσης και Διευθυντές-μάνατζερ
Οι σύλλογοι διδασκόντων, βάσει του νέου νομοσχεδίου, χάνουν σχεδόν κάθε δυνατότητα επιρροής στα σχολεία ενώ οι διευθυντές αποκτούν υπερεξουσίες

Σε δύο κατηγορίες θα χωρίσει η αξιολόγηση από το επόμενο σχολικό έτος τους εκπαιδευτικούς της χώρας

* Στα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία για να τοποθετηθούν σε αυτές τις θέσεις θα οφείλουν να αξιολογούνται και θα λαμβάνουν μόρια από αυτές τις αξιολογήσεις προκειμένου να προαχθούν, είτε θα απομακρύνονται από τις θέσεις ευθύνης αν αξιολογηθούν αρνητικά

* Και σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η αξιολόγηση δεν θα παίζει κάποιον ουσιαστικό ρόλο αν δεν θελήσουν να αναδειχθούν σε στελέχη (δεν υπάρχει μοριοδότηση για μεταθέσεις, αποσπάσεις, κλπ), παρά μόνο θα παραπέμπονται σε επιμόρφωση εάν είναι αρνητική.

Οι σύλλογοι διδασκόντων, βάσει του νέου νομοσχεδίου, χάνουν σχεδόν κάθε δυνατότητα επιρροής στα σχολεία ενώ οι διευθυντές αποκτούν υπερεξουσίες και γίνονται "αιώνιοι", αφού οι θητείες μετατρέπονται σε 4ετείς ενώ αίρεται ο περιορισμός των δύο θητειών στο ίδιο σχολείο. Επιπλέον οι διευθυντές θα μπορούν να ελέγχουν το μάθημα των εκπαιδευτικών, να προτείνουν τους υποδιευθυντές τους, ενώ μαζί με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης θα αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της τάξης ανά δύο και τέσσερα έτη.

ax.png

Υπερεξουσίες

Οι υπερεξουσίες των διευθυντών θα περιλαμβάνουν την οργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχολικών εγκαταστάσεων εκτός του σχολικού ωραρίου, την εξασφάλιση επιπλέον πόρων με διοργάνωση εκδηλώσεων και ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών. Παράλληλα θα έχουμε μια "στρατιά" νέων Στελεχών εκπαίδευσης επίσης με υπερεξουσίες, που θα ξεκινά από τους Μέντορες και θα συνεχίζεται σε 800 (από 540) σήμερα Σύμβουλους, και μια στρατιά στελεχών-Εποπτών ποιότητας εκπαίδευσης. Αναλυτικά, με τα λόγια της κ.Κεραμέως:

Ο Διευθυντής αποκτά τις αρμοδιότητες εκείνες που του επιτρέπουν να υπηρετήσει το αυτόνομο σχολείο, ενώ πλέον καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής. Συγκεκριμένα προβλέπεται:


 Θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων – distributed leadership model
o Υποδιευθυντές (επιλογή μετά από εισήγηση Διευθυντή)
o Ενδοσχολικοί Συντονιστές
o Μέντορες
o Υπεύθυνοι διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ
 Διοργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων
 Διευθυντής ως αξιολογητής των εκπαιδευτικών του – παρατηρήσεις μαθημάτων
 Αρμοδιότητα για τη διοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων
 Αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
 Δυνατότητα αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων εκτός σχολικού ωραρίου
 Δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον πόρων μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων
& την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών
 Αύξηση θητείας από 3ετή σε 4ετή και δυνατότητα επαναδιορισμού χωρίς όριο 2
θητειών

Αυτονομία για "τυράκι"

Το "τυράκι" στη φάκα για τους απλούς ενεργούς εκπαιδευτικούς του μαυροπίνακα και της κιμωλίας, είναι η λεγόμενη αυτονομία του σχολείου, και η "εμπιστοσύνη προς τους εκπαιδευτικούς" στα πλαίσια της οποίας αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής βιβλίων (από λίστα εγκεκριμένων που θα ετοιμάσει το ΙΕΠ) όταν θα ετοιμαστούν τα 123 νέα προγράμματα σπουδών που βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Το πολλαπλό βιβλίο, κατά την κ.Κεραμέως, θα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί θα έχουν αυτονομία στην μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης των μαθητών (πχ αν θα είναι ατομική,  ομαδική, ανεστραμμένη τάξη, αντί ωριαίου διαγωνίσματος, και θα μπορούν να αποφασίζουν το είδος και αριθμό των ενδιάμεσων διαδικασιών (πχ αριθμός δοκιμασιών) Ακόμα, θα έχουν δυνατότητα (μαζί με το διευθυντή) να αποφασίζουν  εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς κεντρική έγκριση, ενώ προβλέπεται και απλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός σχολικών μονάδων. Επίσης προβλέπεται και ...Ελληνική PISA: Αποτίμηση αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε μαθητές Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου.

Όλα αυτά, θα φέρουν τον Σεπτέμβριο ένα διαφορετικό σχολείο

200.jpg

Αυτή η εικόνα προκύπτει από τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα η κ.Κεραμέως και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, παρουσιάζοντας το νέο πολυνομοσχέδιο για την αυτονομία των σχολείων και την αξιολόγηση, αλλά και την εκκλησιαστική εκπαίδευση.

Η αξιολόγηση, όπως είπε η κ.Κεραμέως, θα χωριστεί σε διαμορφωτική (για τους εκπαιδευτικούς, χωρίς επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη) και σε συνολική (για τα στελέχη, με μοριοδότηση). Η πρώτη θα είναι περιγραφική, αλλά η δεύτερη αριθμητική.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η «υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτοβελτίωσής του και η συστηματική επιμόρφωση, με απώτερο στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» όπως είπε η Ν. Κεραμέως.

Θυμίζουμε ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα γίνεται σε 3 στάδια, εκ των οποίων τα δύο θα αξιολογούνται ανά 4ετία και το τρίτο ανά διετία. Συγκεκριμένα:

1. Η γενική και ειδική διδακτική των εκπαιδευτικών, θα αποτιμάται από τον σύμβουλο εκπαίδευσης ανά 4 έτη

2. Το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης θα αποτιμάται από τον διευθυντή επίσης ανά τετραετία.

3. Η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια θα αποτιμάται και από τον διευθυντή και από τον Σύμβουλο, ανά διετία.

Η αξιολόγηση θα γίνεται σε 4βαθμη περιγραφική κλίμακα:

1) Μη ικανοποιητικός, 2) Ικανοποιητικός 3) Πολύ καλός 4) Εξαιρετικός.

Οι εκπαιδευτικοί των στοιχείων 1 και 2 θα παραπέμπονται σε επιμόρφωση, αλλά δεν ειπώθηκε τίποτα για επιπλέον μοριοδότηση όσων αξιολογηθούν με 3 και 4. Η μοριοδότηση θα προβλέπεται μόνο για τα στελέχη της εκπαίδευσης.

3_1.png

Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης

Όσον αφορά την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, η υπουργός είπε ότι δίνεται έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. «Στόχος δεν είναι η ανατροφοδότηση/διαμόρφωση αλλά η διάγνωση της αποτελεσματικότητας», δήλωσε.

Η θετική αξιολόγηση θα αποτελεί μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης, ενώ σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης το στέλεχος που κρίνεται ανεπαρκές (μέσος όρος <50) αντικαθίσταται και δεν μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής για ίση ή ανώτερη θέση για 4 έτη.

Η αξιολόγηση των στελεχών διεξάγεται δύο φορές εντός τετραετούς θητείας. Η πρώτη διενεργείται στο μέσον της θητείας και η δεύτερη στο τέλος αυτής. Αξιολογητές θα είναι οι δύο άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσει από τους υφιστάμενους.

1_1.png

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 22 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 22/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα