Σπούδασε στο τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ
Στόχος του Τμήματος είναι να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την έρευνα στα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Γνώρισε το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχος του Τμήματος είναι να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την έρευνα στο σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Το Τμήμα ΑΕΤ δημιουργήθηκε το 2019 και βρίσκεται στη 2η Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας (12 χλμ. από τη Χαλκίδα). Το Τμήμα ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Ένας τομέας με δυναμική και επαγγελματικές προοπτικές

Ο τομέας της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σημειώνει σημαντική δυναμική τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τα εξής:

  1. Συστήματα πλοήγησης (Navigation Systems): ουσιαστικά τα προγράμματα Galileo και EGNOS για την δορυφορικές υπηρεσίες πλοήγησης,
  2. Tο Πρόγραμμα δορυφορικής παρατήρησης της Γης (Copernicus
  3. Δορυφορικές Επικοινωνίες
  4. Νέα συστήματα ασφάλειας (λ.χ. του Governmental Satellite Communication, GOVSATCOM) για την επιτήρηση των συνόρων και την υποστήριξη ανθρωπιστικών δράσεων. 

Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα των φοιτητών αλλά και στις σύγχρονες ανάγκες για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Πως  διαμορφώνεται το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

aerodiastiki-epistimi-texnologia

Οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα παρακολουθήσουν κατά τα πρώτα δύο έτη, μαθήματα και εργαστήρια που διαμορφώνουν ένα συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο και υποστηρίζουν τους πέντε βασικούς πυλώνες του προγράμματος σπουδών: Αεροδιαστημική (αρχές και πρακτικές, μηχανική πτήσεων, προωθητικά συστήματα και συστήματα εκτόξευσης, διαστημικά συστήματα και υποσυστήματα, διαστημικές και δορυφορικές εφαρμογές), Φυσική (μηχανική, θερμοδυναμική, ηλεκτρομαγνητισμός, κυματική, οπτική), Μαθηματικά (ανάλυση, πιθανότητες και στατιστική, διαφορικές εξισώσεις), Πληροφορική (λ.χ. προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, βάσεις και δίκτυα δεδομένων), και Μηχανική υπολογιστών (ψηφιακή σχεδίαση, αρχιτεκτονική υπολογιστών, σήματα και συστήματα, ηλεκτρονική και κυκλώματα).

Στο τρίτο έτος, το Πρόγραμμα εξειδικεύεται στο αντικείμενο της Αεροδιαστημικής, με σύγχρονα μαθήματα, όπως σχεδίαση δορυφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων και δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και στις απαραίτητες γνώσεις σε διεπιστημονικά μαθήματα, όπως τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση και σχεδίαση αεροδιαστημικών ψηφιακών συστημάτων.

Στο τέταρτο και τελευταίο έτος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων: η 1η αφορά στο σχεδιασμό δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων (space upstream), και η 2η στην ανάπτυξη εφαρμογών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών (space downstream). Για την υποστήριξη των δύο αυτών κατευθύνσεων, προσφέρονται μαθήματα επιλογής (ενδεικτικά αναφέρονται: διαστημική οργανολογία, δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, αυτοματισμός και ρομποτική, συστήματα ραντάρ, εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης, επικοινωνιών και πλοήγησης, οπτικοποίηση δεδομένων, κ.α.). Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι φοιτητές σχεδιάζουν τη δική τους εφαρμογή (project) στο αντικείμενο των μικρο-δορυφόρων, και τέλος εκπονούν την υποχρεωτική πτυχιακή τους εργασία μέσα από την οποία εξειδικεύουν σε ένα από τα αντικείμενα του Προγράμματος.

Για την πληρότητα της εκπαίδευσης τους αλλά και για την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας, οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε σύγχρονα εργαστήρια που υποστηρίζουν τα μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, αλλά και προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα (ενδεικτικά: Εργαστήριο Φυσικής, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Εργαστήριο Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής Αξιόπιστων Ψηφιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Αεροδιαστημικών Συστημάτων και Υποσυστημάτων).

Kαι την επόμενη ημέρα - Ποια η προοπτική των αποφοίτων -Σε τι τομείς και αντικείμενα ;

(α) Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αεροδιαστημική Επιστήμη και Τεχνολογία αποτελεί μέρος μίας ενιαίας εκπαιδευτικής ενότητας του ΕΚΠΑ που  περιλαμβάνει επίσης το Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες».  

(β) σταδιακά όλο και περισσότεροι δημόσιοι φορείς (Eλληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ένοπλες Δυνάμεις, παραγωγικά Υπουργεία, Κτηματολόγιο Α.Ε., κ.α.), στην Ελλάδα στρέφονται στην αξιοποίηση διαστημικών (ουσιαστικά δορυφορικών) υπηρεσιών στους τομείς της δορυφορικής τηλεπισκόπησης (Παρατήρηση Γης), της δορυφορικής πλοήγησης και των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και

(γ) στην Ελλάδα δραστηριοποιείται η Ένωση Βιομηχανιών Διαστημικών Τεχνολογιών (ΕΒΙΔΙΤΕ) που περιλαμβάνει 40 επιχειρήσεις στο χώρο των διαστημικών τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος ΑΕΤ θεωρούνται απόφοιτοι Θετικών Επιστημών, γεγονός που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς/προκηρύξεις του Δημόσιου Τομέα που έχουν σχετική πρόβλεψη.

Τομείς και Αντικείμενα

Oι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επαγγελματικές προοπτικές στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα σε τομείς όπως: διαστημική/δορυφορική τεχνολογία για ευφυή και αυτόνομα δορυφορικά συστήματα και υποσυστήματα επόμενης γενιάς,

  • δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις,
  • δορυφορική πλοήγηση,
  • συστήματα και αισθητήρες επιτήρησης (ραντάρ, υπερφασματικά SAR),
  • τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης (Παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, Γεωργία ακριβείας, Φυσικές Καταστροφές, «Έξυπνες» πόλεις, κ.α.),
  • ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας,
  • ηλεκτρονική και αυτοματισμός, κ.α.  

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας


 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα,» Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα, γλίτωσα τον εφιάλτη» έλεγε η δασκάλα

Ο πρώτος Έλληνας αντιεμβολιαστής εκπαιδευτικός σε αναστολή

Η Γνωστή μπύρα σταματά τη συνεργασία με efood-wolt

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Συγκλονίζουν οι γονείς της δασκάλας - «Ούτε να βλέπει τηλεόραση μόνη της»
Οι αποκαλύψεις των γονιών της Δώρας: «Της έλεγε δεν θα βγεις έξω»
Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Συγκλονίζουν οι γονείς της δασκάλας - «Ούτε να βλέπει τηλεόραση μόνη της»