Lockdown και παιδιά: Η καραντίνα δεν σταματάει τη φυσική αγωγή
Τι συνεπάγεται η καθιστική ζωή στα παιδιά - Γράφει ο Νικόλαος Λαζαρακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος των  Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία

Η πανδημία κ τα συνεπαγόμενα περιοριστικά μέτρα, δεν επηρεάζουν καταλυτικά μόνο την αθλητική δραστηριότητα, αλλά και την ψυχολογία των μαθητών κ των γονέων τους.

Το παιδί καλείτε να αποκωδικοποιήσει, να αντιμετωπίσει και να ανταπεξέλθει σε νέα δεδομένα κυρίαρχα των οποίων είναι η δραματική μείωση της φυσικής άσκησης, ο ακαθόριστος χρόνος ουσιαστικής επανόδου στην κανονικότητα και η παράλληλη ψυχική κούραση του ίδιου κ της οικογένειας του.

Ο συνδυασμός του περιορισμού της κίνησης και της υπερφαγίας θα οδηγήσει πολλά παιδιά να πάρουν βάρος. Σε ένα αναπτυσσόμενο οργανισμό αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί. Τότε είναι που αυξάνεται ο αριθμός των λιποκυττάρων και είναι δύσκολο να ξεφορτωθεί το παιδί αυτό το βάρος αργότερα.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι αποκτούν συνήθειες που δεν ανατρέπονται πολύ εύκολα, ώστε να ξαναμπούν οι μαθητές στη συνήθεια της κίνησης,και ένας τρίτος με την ανάπτυξη των οστών αφού για να αναπτυχθεί ένας σκελετός σωστά πρέπει να έχει το ερέθισμα της κίνησης και της καταπόνησης μέσα απο εργαλεία εκγύμνασης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Τι μπορούμε να κερδίσουμε με τη Φυσική Αγωγή.

Με αυτά τα δεδομένα είναι ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού καθώς κ των εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία να διασφαλίσουν ένα δημιουργικό πλαίσιο-ασπίδα για την σωματική υγεία, την πνευματική ισορροπία αλλά και την ψυχική ευεξία των μαθητών μας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας αποσκοπεί να αναπτύξει ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών και να τους κατακτήσει ικανούς να ενταχθούν αρμονικά κ ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο.

Περιλαμβάνει εκτός από την αγωγή του σώματος και την αγωγή και άλλων παραμέτρων της ανθρώπινης προσωπικότητας. Έτσι επιμέρους στόχοι του αναλυτικού προγράμματος είναι ο κινητικός, ο βιολογικός-υγιεινός,ο βιωματικός, ο κοινωνικός-ηθικός και ο πνευματικός-γνωστικός.

Οι παραπάνω στόχοι έχει διαπιστωθεί ότι έχουν επιτευχθεί στην ιστορία των εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία κ έχουν υποστηριχθεί με ένα πλήθος δράσεων κ πολιτισμικών, αθλητικών εκδηλώσεων, πρωτοποριακών για την εκπαίδευση.

Ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής σήμερα. Προσανατολισμός στη Δια Βίου άσκηση κ καλή φυσική κατάσταση, για ευεξία κ υγεία.

Γίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων παρέμβασης σε θέματα υγείας ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν τέτοια συμπεριφορά στο τρόπο ζωής κ διατροφής τους ,που να επηρεάζει θετικά την υγεία τους, ψυχικής και σωματικής ,σε μακροχρόνια βάση.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής άλλαξε κ προσαρμόστηκε μέσα από την διαδικτυακή εκμάθηση καταρχήν, με διδασκαλία γνώσεων κ βιωμάτων τη περίοδο αυτή ,παρακινώντας τους μαθητές να αναπτύξουν συνήθειες για δια βίου άσκηση και σωστή υγιεινή διατροφή. Το μοντέλο " άσκηση για υγεία " υιοθετείται κ έρχεται να εφοδιάσει τους μαθητές με θετική στάση ως προς την άσκηση για την διαφύλαξη της υγείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έχοντας κατά νου το γεγονός ότι η σχολική φυσική αγωγή είναι το κυριότερο μεταφορικό μέσο για να προαχθεί η υγεία κ να αυξηθεί η φυσική δραστηριότητα σε νέους ανθρώπους ,γνωρίζοντας οτι η άσκηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη παχυσαρκία, να μειώσει το κίνδυνο πρόκλησης καρδιαγγειακών νοσημάτων και τέλος θεωρώντας ότι ένας από τους στόχους της φυσικής αγωγής είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για μια φυσιολογική φυσική δραστηριότητα για όλη τη διάρκεια της ζωής τους με απώτερο στόχο την δημόσια υγεία, θεωρούμε ότι η γενική φιλοσοφία και οι στόχοι του μοντέλου Φυσικής Αγωγής "άσκηση και υγεία " είναι η εξέλιξη κ ενισχύει το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού των εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία.

Συνήγορος στη παραπάνω άποψη είναι οι μελέτες που δείχνουν ότι οι συνήθειες για άσκηση κ καλή διατροφή στη μαθητική ηλικία ,συνεπάγεται άσκηση κ στους ενήλικες κ έτσι η υγεία στην εφηβική ηλικία συνεπάγεται και υγεία στους ενήλικες. Οι μαθητές που θα μάθουν μέσα από το σχολείο κ μέσα από τη διδασκαλία πως να φροντίζουν την υγεία τους κ πως να προλάβουν ανθυγιεινές συμπεριφορές, θα καταστούν στη συνέχεια ικανοί κ υγιείς πολίτες χωρίς να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό με φάρμακα κ γιατρούς χάνοντας αρκετές ώρες παραγωγικής κ δημιουργικής εργασίας.

Πως συνεισφέρει το μοντέλο " άσκηση για υγεία " στο ευρύτερο παιδαγωγικό πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία.

Οι νέοι παράμετροι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με στόχο τη δια βίου άσκηση κ υγεία, περιλαμβάνουν μεταβίβαση γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων (ψυχοκινητικών κ συμπεριφοράς),στάσεων αυτοεκτίμησης,κ συνηθειών που προωθούν την ευχάριστη κ αβίαστη Φυσική δραστηριότητα η οποία έχει αποδειχθεί ότι επιδρά στη διανοητική υγεία των μαθητών μας κ στη ψυχική

συναισθηματική υγεία που οδηγεί σε εφήβους με οριοθέτηση υψηλών στόχων. Μαθητές που κινούνται μέσα στο σχολείο με υγιείς συμπεριφορές,εμπιστοσύνη στις μοναδικές προσωπικές δυνατότητες, με αυτοπεποίθηση,έτοιμοι να δεχτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ανάπτυξη ανθρώπων με ανεξάρτητη σκέψη κ δράση που οδηγεί στην ετοιμότητα του μαθητή για τη συμμετοχή του στη κοινωνία σαν ένα μοναδικό κ δημιουργικό μέλος της.

Μέσα από το πρόγραμμα μαθημάτων που σχετίζονται με τη "δια βίου άσκηση κ υγεία ",που ήδη εφαρμόζουμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο μαθητής θα μάθει τα αποτελέσματα, τις ωφέλειες της άσκησης στη πρωτογενή πρόληψη χρόνιων νοσημάτων κ την αξία του πρότυπου υγιούς συμπεριφοράς που θα επηρεάσει θετικά την υγεία τους κ την ποιότητα ζωής τους σε μακροχρόνια βάση.

Θα βελτιώσει τις στάσεις του ως προς την άσκηση, την αυτοεκτίμηση του κ την εμπιστοσύνη στις ατομικές του δυνατότητες. Ο μαθητής λοιπόν υιοθετεί ένα δραστήριο τρόπο ζωής που τον βοηθά να αποδώσει τα μέγιστα των ικανοτήτων του κ τελικά κατανοεί πλήρως το ρόλο που διαδραματίζει ο αυτοέλεγχος κ το πειθαρχημένο πρόγραμμα στην εξέλιξη του ως προσωπικότητα κ στην κατάκτηση των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου.

Μαθαίνει να καλλιεργεί το πολύτιμο χαρακτηριστικό της ενσυναίσθησης να αξιοποιεί τον χρόνο του ,να σέβεται τον κόπο, την αγωνία κ τα όρια των άλλων. Μαθαίνει να ξεχωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο μέσα στον γοητευτικό αλλά επικίνδυνο κόσμο των social media ,να αποκτά κριτική σκέψη, να αναλύει, να αποφασίζει, να συνειδητοποιεί το κόστος των αποφάσεων του ,να ωριμάζει.

Μαθαίνει να φροντίζει το σώμα, το πνεύμα κ τη ψυχή του σε συνθήκες εικονικής αδράνειας και ρυθμίζει τον εαυτό του να είναι παραγωγικός κ ανταγωνιστικός σε ενα άκρως απαιτητικό περιβάλλον.

Σε αυτή τη πολύτιμη διαδικασία μάθησης που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς η καθοδήγηση κ υποστήριξη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής έρχεται με πλήρη ευθύνη να ενισχύσει κ διευρύνει αυτή την μάθηση.

Είναι η μεγάλύτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής σήμερα η μετουσίωση κ μεταφορά του ορμέμφυτου της κίνησης που χαρακτηρίζει τα παιδιά σε κινητική συμπεριφορά έξω από το σχολείο, στη μετέπειτα ζωή τους.

Δεν υπάρχει πιο παιδαγωγικός στόχος από το να εκπαιδευτούν οι μαθητές στο πώς να διαφυλάσσουν και να προάγουν την υγεία τους μέσω της άσκησης.

Γιατί, σύμφωνα με τη ρήση του Schopenhauer: «Η υγεία δεν είναι το παν, αλλά χωρίς υγεία τα πάντα είναι ένα τίποτα»

Λαζαρακόπουλος Νικόλαος.

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος των  Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αντίστροφη μέτρηση για το ΦEK κατανομής των 1.723 οργανικών Θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Tαυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων Θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Αντίστροφη μέτρηση για το ΦEK κατανομής των 1.723 οργανικών Θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης