ΙΕΠ: Διαγωνισμός 102.870€ για την «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για Δ’ Δημοτικού»
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκήρυξε ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 102.870€ με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) για τα μαθήματα της Δ’ Δημοτικού.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσαρμογή επιλεγμένου περιεχομένου και η ανάπτυξη του σχετικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία, στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στα Θρησκευτικά.

Η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) για τα αντικείμενα/μαθήματα της Δ’ Δημοτικού τα οποία θα προσαρμόσει ο/η Ανάδοχος είναι τα εξής:

  • Γλώσσα (Δ’ Δημοτικού, περίπου 59.800 λέξεις)
  • Μαθηματικά (Δ’ Δημοτικού, περίπου 20.127 λέξεις)
  • Ιστορία (Δ’ Δημοτικού, περίπου 34.400 λέξεις)
  • Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ’ Δημοτικού, περίπου 25.700 λέξεις)
  • Θρησκευτικά (Δ’ Δημοτικού, περίπου 35.542 λέξεις

Τα Παραδοτέα του Διαγωνισμού προσδιορίζονται αναλυτικότερα στην σχετική Διακήρυξη.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (82.959,68€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ ήτοι εκατόν δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (102.870,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24% (€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)

 

Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για  τη Δ’ Δημοτικού

82.959,68

19.910,32

102.870,00

Σύνολο

82.959,68

19.910,32

102.870,00

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 01.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 07/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Σχετικά αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στην ΕΕ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  4. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Σέρρες-κορονοϊός: Σε καραντίνα φοιτητές και διδάσκοντες Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Σέρρες-κορονοϊός: Σε καραντίνα φοιτητές και διδάσκοντες Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε φοιτήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Αναστολή λειτουργίας 7 τμημάτων εργαστηρίου
Σέρρες-κορονοϊός: Σε καραντίνα φοιτητές και διδάσκοντες Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου