Επιστολή γονέα προς την υπ.Παιδείας για τις εξετάσεις με το παλαιό σύστημα
Στις φετινές πανελλαδικές υπάρχουν δύο κατηγορίες εξεταζομένων. Αυτοί που διαγωνίσθηκαν με το παλαιό σύστημα και αυτοί που διαγωνίσθηκαν με το νέο σύστημα αντίστοιχα.

               Προς : Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

               Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

 

               Πριν από  μερικές μόλις ημέρες, ανακοινώθηκαν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τον αριθμό εξεταζομένων μαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

               Μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία των φετινών Πανελληνίων, αυτό που πρωταρχικά διαπιστώνει κανείς είναι, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες εξεταζομένων. Αυτοί που διαγωνίσθηκαν με το παλαιό σύστημα και αυτοί που διαγωνίσθηκαν με το νέο σύστημα αντίστοιχα.

               Στην περίπτωση που θα αναφερθούμε, εξετάζουμε τους διαγωνιζόμενους στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, με ομάδα προσανατολισμού, των Θετικών Σπουδών και το επιστημονικό πεδίο, των επιστημών υγείας και ζωής.

               Οι αριθμοί που αντιπαραβάλουμε, είναι πάντοτε σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και παρατηρούμε ότι στο 3ο Πεδίο, πως οι διαγωνιζόμενοι είναι 10989 με το νέο σύστημα και αντίστοιχα με το παλαιό σύστημα είναι 2295. Όπως γίνεται αντιληπτό, το σύνολο όλων είναι 13.284, που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 100% των εξεταζομένων στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Συνεπώς έπειτα από απλή και αδιαμφισβήτητη αντιστοιχία των ποσοστών, διαπιστώνεται ότι το σύνολο των διαγωνιζομένων με το νέο σύστημα αντιστοιχεί στο ποσοστό του 82,7% και αυτών του παλαιού συστήματος, στο ποσοστό του 17,3%.

               Σύνολο Εξεταζόμενων : 13.284 – ποσοστό 100%.

               Σύνολο Εξεταζόμενων νέου συστήματος : 10.989 – ποσοστό 82,7%.

               Σύνολο Εξεταζόμενων παλαιού συστήματος : 2.295 – ποσοστό 17,3%.

               Συνεπώς με βάση τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους εξεταζόμενους του κάθε συστήματος, πρέπει να διαμορφωθούν και οι εισακτέοι στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάσουμε τους εισακτέους στις επτά (7) συνολικά περιζήτητες Ιατρικές Σχολές της Χώρας μας. Κατά όμοιο τρόπο βέβαια, υπάρχει  η αντιστοιχία των εισακτέων και επιτυχόντων, σε όλες τις Σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.

               Συνολικά οι Ιατρικές Σχολές δέχονται : 945 Φοιτητές

               Μειωμένο ποσοστό : 9,5% - Επιτυχόντες : 90

               Κανονικό αναλογούν ποσοστό : 17,3% - Επιτυχόντες : 163

               Κυρία Υπουργέ, όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, πρέπει να υπάρχουν στους εξεταζόμενους Μαθητές των Πανελληνίων Εξετάσεων, από τις οποίες εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις το μέλλον των νέων επαγγελματικά, ίσες ευκαιρίες και αντιστοίχως ίσα δικαιώματα. Διασφαλίζοντας από την θέση της Πολιτείας μας πάντοτε, ισονομία και ισοπολιτεία. Έχοντας υπόψη μας πάντοτε την αρχή της αντικειμενικότητας και της αναλογικότητας, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε ως αρμόδια Υπουργός τα ποσοστά εισαγωγής των εισακτέων, μέσω σχετικής Υπουργικής απόφασης σας. Έτσι ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η αλήθεια στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας, όπου θεωρείται αντικειμενικά, ότι πρέπει οι μαθητές να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες για ίσες προϋποθέσεις.

               Θεωρώντας αντικειμενικά δίκαιο και επαρκές, πως όσοι εξεταζόμενοι έλαβαν με το παλαιό σύστημα βαθμολογία μεγαλύτερη από 18.000 μόρια, ότι δικαιούνται με βάση το ποσοστό της κατηγορίας τους, να εισαχθούν στην Σχολή προτίμησης τους, την στιγμή κατά την οποία οι εξεταζόμενοι με το νέο σύστημα θα περνούν στις αντίστοιχες Σχολές με βαθμολογία μεγαλύτερη από 17.000 μόρια για τις ίδιες ακριβώς σχολές.                                                                                                                                                     Εάν μάλιστα πραγματοποιηθεί αναγωγή και σύγκριση των βαθμολογιών των δύο συστημάτων, διαπιστώνεται ότι ενώ στο νέο σύστημα παρατηρείται η πτώση στην εισαγωγή της βάσης των Σχολών, σε αντίθεση με το παλαιό σύστημα, όπου παρατηρείται η αύξηση των μορίων εισαγωγής στις Σχολές. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της στρέβλωσης των λανθασμένων ποσοστών, που επιβάλλεται να αντικατασταθούν με το κανονικό ποσοστό. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστεί η καταφανή αδικία να εισαχθεί π.χ. κάποιος υποψήφιος του νέου συστήματος  σε Ιατρική Σχολή, με βαθμολογία μεγαλύτερη των 17.000 μορίων, η οποία βαθμολογία εάν υπολογιστεί με το παλαιό σύστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 18.000 μόρια. Σε αντιστοιχία θα υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι θα ξεπερνούν τα 18.000 μόρια με το παλαιό σύστημα και εντούτοις δεν θα εισάγονται αντιστοίχως σε Ιατρικές Σχολές. Η ενέργεια και το αποτέλεσμα τέτοιων περιπτώσεων, καταδεικνύει δυστυχώς  την λάθος αναλογία του υπολογισμού στα ποσοστά εισακτέων στις Σχολές, με τους δύο τρόπους, νέου και παλαιού συστήματος.

               Κυρία Υπουργέ, στην διαφορετική περίπτωση που θεωρείτε ότι πρέπει να παραμείνει αυξημένο το ποσοστό υπέρ του αριθμού των εισακτέων αποκλειστικά του νέου συστήματος, τότε εναλλακτικά μήπως βρίσκεται στην διακριτική σας ευχέρεια και επιλογή, η έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης σας, για την εισαγωγή και του αριθμού σε ποσοστό 17,3% των υποψηφίων στο 3ο επιστημονικό πεδίο με το παλαιό σύστημα, ως υπεράριθμων εισακτέων για να διατηρηθεί το αναλογούν ποσοστό που προέκυψε.

               Όλοι μας γνωρίζουμε ότι, πίσω από τους αριθμούς των υποψηφίων, βρίσκονται ανθρώπινες ψυχές νέων που αγωνίστηκαν, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίτευξη του σκοπού της επιτυχίας τους. Για τον λόγο αυτό πρωτίστως καλείται το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να αντιληφθεί το σωστό και δίκαιο αντικειμενικά της κατάστασης και να επιλύσει το θέμα που έχει προκύψει. Δευτερευόντως καλούνται όλοι οι αρμόδιοι Φορείς, όπως π.χ. ΟΛΜΕ και ΟΕΦΕ, να εκφράσουν Δημόσια την τοποθέτηση τους στο εν λόγω θέμα που έχει ανακύψει. Διότι δεν βλέπει δεν ακούει και δεν αντιλαμβάνεται κανείς την αδικία, η οποία πιθανόν να επικρατήσει, υπέρ της δίκαιης κατανομής του ποσοστού των εισακτέων;

               Όπως προαναφέραμε άλλωστε, πίσω από τους αριθμούς κρύβονται νέα παιδιά, στα οποία το μέλλον τους ανήκει!

               Με εκτίμηση : Χ. Τ., Ιατρός - Γονέας υποψηφίου με το παλαιό σύστημα.           

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα