golearn-engl_970-250
Να αναγνωριστεί ο ίδιος τίτλος σπουδών, όπως σε όλους τους απόφοιτους των πενταετών τμημάτων και των πολυτεχνικών σχολών ζητούν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αξιότιμοι κ. Πρωθυπουργέ, κ.κ Υπουργοί,

    Οι παρακάτω υπογράφοντες φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πενταετούς διάρκειας κύκλου σπουδών, βρισκόμαστε στην απελπιστική κατάσταση, να διαμαρτυρηθούμε ενωπίον σας για την τεράστια αδικία που συντελείται σε βάρος μας και να ζητήσουμε επιτέλους την επίλυση των σχετιζόμενων προβλημάτων μας, που συνίστανται στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master), στην ισοτίμηση των Τμημάτων Σχολής Μηχανικών με τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. και στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματός μας με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και περιγράφονται ως ακολούθως:

Νομοθεσία

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) ορίζεται: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ΄ ελάχιστο δέκα (!)) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών…» (ΣΧΕΤ. 1)

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4521/2.3.2018 (ΦΕΚ Α΄ 38)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» ορίζεται:
«Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα: α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικης, γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών, ηη) Πολιτικών Μηχανικών.» Περαιτέρω με την παρ. 3 του άρθρου 5 ορίζεται: Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευση Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων … και καθορίζονται: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος ΤΕΙ….… β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.» (ΣΧΕΤ. 2)

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 99/5.11.2018 (ΦΕΚ Α΄ 187) ορίζεται: «Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης…». Περαιτέρω με την παρ. 2: «Η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.»» (ΣΧΕΤ. 3)

4. Με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) ορίζεται: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.» Με την παρ. 4 εδ. β: «Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια και οι πρϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.» Με την παρ. 3: «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται επταμελής Επιτροπή…» Με την παρ. 4 εδ. α: «Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της πρότασης της παρ. 2 για την αντιστοιχία Τμήματος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.» Με την παρ. 2: «Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών

Πανεπιστημίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).» Τέλος, με την παρ. 7 ορίζεται: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε αυτής τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, που έχουν οριστεί αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.» (ΣΧΕΤ. 4)

5. Με την αριθμ. 93899/Ζ1/13.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2323) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών: «Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων: α), β), γ), δ), ε), στ), ζ) …. της σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.» (ΣΧΕΤ. 5)

6. Σε ακολουθία των παραπάνω νομοθετημάτων το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για την εφαρμογή της παρ. 4, εδ. β του άρθρου 66 του Ν. 4610/2019) με το από 21.6.2019 δημοσίευμα, γνωστοποίησε ότι: «Το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέληξε στα βασικά κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4610/2019. Τα κριτήρια έχουν ως εξής:…» Μετά το δημοσίευμα αυτό δεν έγινε άλλη ενέργεια, με αποτέλεσμα να καταστεί ημιτελής η εφαρμογή των νομοθετικών παρεμβάσεων της προηγούμενης κυβέρνησης για την δίκαιη αποκατάσταση των αποφοίτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πενταετούς διάρκειας κύκλου σπουδών. (ΣΧΕΤ. 6)

7. Η σημερινή κυβέρνηση σε αντίθεση με την πολιτική επί της «αρχής της συνέχισης του ευνομούμενου κράτους», όπως έπραξε σε άλλα ζητήματα, δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση εφαρμογής του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου. Τουναντίον μάλιστα, με την αριθμ. 77275/Ζ1/25.6.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2549) διαχωρίζονται αντί να αντιστοιχίζονται τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (με τον αόριστο χαρακτηρισμό «Νέα Τμήματα») από τα υπόλοιπα Τμήματα Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. (ΣΧΕΤ. 7) Θεωρούμε ότι ο επιστημονικός και επαγγελματικός τίτλος του Διπλωματούχου Μηχανικού οποιασδήποτε ειδικότητας πρέπει να είναι προστατευμένος ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου.

8. Μετά από ένα χρόνο πλήρους απραξίας έγινε γνωστή μια τηλεδιάσκεψη στις 3 Ιουνίου 2020 του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και των Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με ανταλλαγή απόψεων, αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αντικείμενο ενεργειών. (ΣΧΕΤ. 8)

9. Παρ όλα αυτά , η αναβάθμιση, ισοδυναμία και η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων των αποφοίτων Κολλεγίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής συνεχίζεται, την στιγμή που επετεύχθει μέσα από το αδιάβλητο των Πανελληνίων εξετάσεων η είσοδος μας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. (ΣΧΕΤ. 9), (ΣΧΕΤ.10).

10. Με όσα παραπάνω στοιχειοθετούνται, η κατάσταση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κρίνεται τραγική, όπως περιγράφεται και στο από 27 Ιουνίου 2020 άρθρο του Μαθηματικού Ερευνητή κ. Στράτου Στρατηγάκη στην Ναυτεμπορική, που σταχυολογούνται τα εξής: «Η υπουργική απόφαση (σ.σ. ΣΧΕΤ. 7), με τις αντιστοιχίες… φέρνει μεγάλες ανατροπές, όχι μόνο στις μεταγραφές, αλλά και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων δεκάδων τμημάτων…. Από τα τμήματα των ΤΕΙ, που αναβαθμίστηκαν τα τμήματα των σχολών Μηχανικών, μπορεί να έγιναν πενταετούς φοίτησης, αλλά δεν είχαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοί τους θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ…. Τι σημαίνει ότι δεν είναι αντίστοιχα; Σημαίνει ότι το πτυχίο που θα χορηγούν στους αποφοίτους τους, δεν θα είναι ισοδύναμο με το πτυχίο των υπόλοιπων τμημάτων. Γιατί αν ήταν ισοδύναμο θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα. Δηλαδή οι απόφοιτοι των δύο αυτών τμημάτων δεν θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των άλλων τμημάτων. Τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν; Κανείς δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχουν οριστεί επαγγελματικά δικαιώματα μετά την άρση της αντιστοιχίας. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοί τους θα είναι στον αέρα. Δημιουργούμε, δηλαδή, τμήματα δύο ταχυτήτων. Τμήματα που τα πτυχία τους θα δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους και τμήματα με το ίδιο όνομα που δεν θα δίνουν. Αυτό πιστεύω, ότι είναι μεγάλη αδικία για τους ήδη φοιτητές τους, αλλά και για όσους εισαχθούν από εδώ και πέρα, καθώς θα δημιουργήσουμε στρατιές πτυχιούχων χωρίς πτυχίο. Την ίδια στιγμή οι απόφοιτοι των κολεγίων θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Τα παιδιά αυτά γιατί να σπουδάσουν; Για να πάρουν πτυχίο χωρίς αντίκρισμα;…» (ΣΧΕΤ. 11)

      Ως συνέπεια της παράλειψης οφειλομένων ενεργειών και την μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, κυρίως εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει προκληθεί μια απελπιστική, εξοργιστική, τραγική και αφόρητα άδικη κατάσταση σε βάρος των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των οικογενειών τους, οι οποίοι βλέπουν το άμεσο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό τους μέλλον δυσοίωνο, την στιγμή που σε λίγες ημέρες ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους έχοντας αποκτήσει βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου τους, μέσα από προγράμματα σπουδών εφάμιλλα των Πολυτεχνικών σχολών της χώρας. Το γεγονός αυτό αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση των συνταγματικών και ατομικών δικαιωμάτων των νέων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, απαξιώνοντας πλήρως τους κόπους και τους μόχθους των καταξιωμένων σπουδών τους.

 

Αξιότιμοι κ. Πρωθυπουργέ, κ.κ Υπουργοί,

     Για όλους τους παραπάνω δίκαιους και νόμιμους λόγους

Οι παρακάτω υπογράφοντες φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) πενταετούς διάρκειας σπουδών
 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ


1. Την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), όπως στα υπόλοιπα πενταετή τμήματα των πανεπιστημιακών ή πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι της ημεδαπής.


2. Την ολοκλήρωση εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν. 4610/ 7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) για την ισοτίμηση των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ με τα αντίστοιχα Τμήματα των πανεπιστημιακών ή πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ, στην οποία θα ενταχθούν τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών.


Επικοινωνία: Η Συντονιστική Επιτροπή των φοιτητών που υπογράφουν το παρόν έγγραφο Διαμαρτυρίας και Αιτημάτων                             Email: [email protected]


Πίνακας Αποδεκτών

Α) Κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους

1. Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
2. Τους βουλευτές του κοινοβουλίου.

Β) Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. κ. Παναγιώτη Καλδή.
2. Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.κ. Γραμματή. Πάντζιου, Ευσταθία Παπαγεωργίου, Κλειώ Σγουροπούλου, Ιωάννη, Καλδέλλη.
3. Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Γεώργιο Ιωαννίδη.
4. Προέδρους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής .
5. Αντιπροέδρους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6. Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέσω του Προέδρου κ. Απόστολου Κοκκόση.


Γ) Την σχετιζόμενη Αρχή και τα σχετιζόμενα Πανεπιστήμια

1. Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
2. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ)
3. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΜΕΠΑ)


Δ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1.Τον Πρόεδρο και τα μέλη διοικούσας Επιτροπής
2.Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αντιπροσωπείας

Ε) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1.Καθημερινός και εβδομαδιαίος τύπος
2.Τηλεοπτικοί σταθμοί
3.Ραδιοφωνικοί σταθμοί
4.Ιστολόγια και διαδικτυακές σελίδεςΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

(ΣΧΕΤ. 1) Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), άρθρο 46, παρ. 1.
(ΣΧΕΤ. 2) Ν. 4521/2.3.2018 (ΦΕΚ Α΄ 38), άρθρο 2 παρ. 1 και 5 παρ. 3.
(ΣΧΕΤ. 3) Π.Δ. 99/5.11.2018 (ΦΕΚ Α΄ 187) άρθρο 1, παρ. 1 και 2.
(ΣΧΕΤ. 4) Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), άρθρο 66.
(ΣΧΕΤ. 5) Απόφαση Υπουργών αριθμ. 93899/Ζ1/13.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2323)
(ΣΧΕΤ. 6) Το από 21.6.2019 δημοσίευμα του ΥΠΠΕΘ
(ΣΧΕΤ.7) Απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων αριθμ. 77275/Ζ1/25.6.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2549)
(ΣΧΕΤ. 8) Τηλεδιάσκεψη ΕΘΑΑΕ και Πρυτάνεων ΠΑΔΑ, ΠΑΠΕΛ και ΕΛΜΕΠΑ στις 3 Ιουνίου 2020
(ΣΧΕΤ. 9) Απόφαση ΣτΕ για αναγνώριση δικαιώματος αποφοίτου Κολεγίου εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
(ΣΧΕΤ. 10) Σχετικές διατάξεις αναγνώρισης δικαιωμάτων Κολλεγίων.
(ΣΧΕΤ. 11 ) Το από 27/6/2020 άρθρο στην Ναυτεμπορική «Πτυχιούχοι χωρίς
…πτυχίο» του Μαθηματικού - Ερευνητή Στράτου Στρατηγάκη.


(ΣΧΕΤ. 12) Πίνακας φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που υπογράφουν την παρούσα Διαμαρτυρία και Αιτήματα. Ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει σήμερα 30/6/2020 επτακόσιες είκοσι (720) υπογράφοντες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Τα (ΣΧΕΤ. 1 ) - (ΣΧΕΤ. 11) θα αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο

Το (ΣΧΕΤ. 12) Πίνακας φοιτητών που υπογράφουν την παρούσα Διαμαρτυρία με τα Αιτήματα, θα αποσταλεί για πρακτικούς λόγους μόνον στους παραλήπτες προς ενέργεια.  

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Αυτή είναι η παλαιότερη πολυκατοικία της Αθήνας

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Λαϊκή Ενότητα: Καταγγελία για απόλυση εκπαιδευτικού στην Ελληνογεργμανική Σχολή
«Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί σε απολύσεις αγωνιστών εκπαιδευτικών», τονίζει η Λαϊκή Ενότητα
Λαϊκή Ενότητα: Καταγγελία για απόλυση εκπαιδευτικού στην Ελληνογεργμανική Σχολή
athanasia_drakouli
Βράβευση Ελληνίδας καθηγήτριας με το Διεθνές Βραβείο ENNIO FLAIANO
Σε καθηγήτρια του πανεπιστημίου Κρήτης το 49ο Διεθνές Βραβείο ENNIO FLAIANO, το οποίο θεωρείται από τα πιο σημαντικά βραβεία των ιταλικών Γραμμάτων
Βράβευση Ελληνίδας καθηγήτριας με το Διεθνές Βραβείο ENNIO FLAIANO
Μερόπη Τζούφη
Τζούφη: «Η κυβέρνηση νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια… χωρίς τα Πανεπιστήμια»
«Η κυβέρνηση νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια… χωρίς τα Πανεπιστήμια», είπε η Μ. Τζούφη στην ομιλία της στη Βουλή
Τζούφη: «Η κυβέρνηση νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια… χωρίς τα Πανεπιστήμια»