«Αγαπητό Υπουργείο Παιδείας, το χαρακτηριστικό NonBlocking αναφέρεται στο Loop Protection;»
Και οι απαιτήσεις σας καλύπτονται αν ένας βιντεοπροβολέας στη λειτουργία ECO+ εξασφαλίζει 15.000 ώρες λειτουργίας;

Σε μια σειρά από αναπάντεχα -και ορισμένα σχεδόν αστεία- ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν οι τεχνικοί του υπουργείου Παιδείας για τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Παιδείας αποφάσισε σήμερα την έγκριση του υπ΄αρ. 2/18-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τηνπαροχή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2019 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ: 5041447, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 90215, 90218 και 90220, B. Την παροχή διευκρινίσεων επί των ερωτημάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το Πρακτικό 2/18-06- 2020 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, ως εξής:

Είδος: 3. Επιτραπέζιος βιντεοπροβολέας και 4. Επίτοιχος βιντεοπροβολέας Προδιαγραφή: 3.6 Συνδεσιμότητα: … Stereo mini jack audio in (2x) … Ερώτημα: Είναι αποδεκτή η χρήση μετατροπέα (adapter) που θα συνδέεται στη audio in θύρα του βιντεοπροβολέα εξάγοντας 2 λειτουργικές audio in θύρες, ώστε να καλυφθεί η σχετική απαίτηση; Απάντηση: για τη συγκεκριμένη είσοδο (ήχου) των ανωτέρω ειδών, μπορεί να προσφερθεί μετατροπέας 2-σε-1 (adaptor), ώστε να επιτυγχάνεται είσοδο 2 πηγών ήχου.

Είδος: 3. Επιτραπέζιος βιντεοπροβολέας και 4. Επίτοιχος βιντεοπροβολέας Προδιαγραφή: 3.6 Συνδεσιμότητα: … USB 2.0 (1 x Type A & 1 x Type B ή mini B) … Ερώτημα: Είναι αποδεκτή η χρήση μετατροπέα (adapter) που θα συνδέεται στη USB A θύρα του βιντεοπροβολέα μετατρέποντας τη θύρα αυτή σε USB Type B ή mini B, ώστε να καλυφθεί η σχετική απαίτηση; Απάντηση: σύμφωνα με την σχετική προδιαγραφή, απαιτούνται τουλάχιστον 2 θύρες usb, μια Type A και μια Type B ή mini B. Εάν προσφερθεί κάποιο από τα ανωτέρω είδη με τουλάχιστον 2 θύρες usb Type A, είναι δυνατή η χρήση μετατροπέα από Type A σε Β ή mini B, ώστε να προσφέρονται συνολικά τουλάχιστον 2 θύρες usb, μια Type A και μια Type B ή mini B με χρήση μετατροπέα.

Είδος: 3. Επιτραπέζιος βιντεοπροβολέας και 4. Επίτοιχος βιντεοπροβολέας Προδιαγραφή: 4. Φωτεινότητα (ISO 21118:2012): ≥ 3.100 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα. Ώρες λειτουργίας της πηγής φωτός: ≥ 15.000 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες πηγές φωτός συνδυαστικά π.χ. λάμπες). Ερώτημα: Η απαίτηση σας για ≥ 15.000 ώρες λειτουργίας της πηγής φωτός στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα καλύπτεται όταν ο βιντεοπροβολέας στη λειτουργία ECO+ εξασφαλίζει 15.000 ώρες λειτουργίας; Απάντηση: κατά τεκμήριο, η λειτουργία ECO δεν είναι το υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα, δεν παράγεται δηλαδή η υψηλότερη φωτεινότητα προβολής. Σύμφωνα με την απαίτηση, η πηγή φωτός θα πρέπει να έχει ≥ 15.000 ώρες λειτουργίας στην ρύθμιση με την υψηλότερη φωτεινότητα προβολής (υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μία ή περισσότερες πηγές φωτός συνδυαστικά π.χ. λάμπες.

Είδος: 1. Σταθερός ΗΥ, 2. Φορητός ΗΥ και 13. Διαδραστικό σετ (για τον φορητό ΗΥ) Προδιαγραφή: 1. 15-22, 2. 22-29 και 3. 44-51 Ερώτημα: Στις συγκεκριμένες προδιαγραφές ζητούνται συγκεκριμένα Λογισμικά Εφαρμογών για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και για τους Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptop). Παρακαλούμε διευκρινίστε αν αυτό το σύνολο των εφαρμογών απαιτείται να προσφερθούν και για τα δύο λειτουργικά συστήματα που θα είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές. Απάντηση: τα λογισμικά 15-21 για τον σταθερό ΗΥ, 22-28 για τον φορητό ΗΥ και 44-50 για τον φορητό ΗΥ του διαδραστικού σετ, αφορούν στην αξιοποίησή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία από τους μαθητές και απαιτούνται και στα δυο προσφερόμενα λειτουργικά συστήματα. Τα λογισμικά 22 για τον σταθερό ΗΥ, 29 για τον φορητό ΗΥ και 51 για τον φορητό ΗΥ του διαδραστικού σετ, αφορούν στην διαχείριση του ΗΥ και απαιτείται η εγκατάστασή τους σε τουλάχιστον ένα από τα δυο προσφερόμενα λειτουργικά συστήματα.

Είδος: 1. Σταθερός ΗΥ, 2. Φορητός ΗΥ και 13. Διαδραστικό σετ (για τον φορητό ΗΥ) Προδιαγραφή: 1. 14, 2. 21. και 3.43 Ερώτημα: Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήκει στο Πρόγραμμα της Microsoft “Shape the Future”, που αφορά στην τιμή των λειτουργικών συστημάτων της εταιρείας. Απάντηση: το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανήκει στο Πρόγραμμα της Microsoft «Shape the Future» (Reference Number: 8541 9/16/2019).

Ερώτημα: Με δεδομένη την έκτακτη παγκόσμια κατάσταση και το γενικότερο κλίμα περιορισμού λόγω Κορωνοϊού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (όπως οι μεταφορικές συγκοινωνίες), παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο αύξησης του χρόνου υποβολής των ζητούμενων δειγμάτων του προσφερόμενου εξοπλισμού όπως ζητούνται στις σελίδες 30, 31 της διακήρυξης, στις σαρανταπέντε (45) ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολής των προσφορών. Απάντηση: Τα δείγματα του διαγωνισμού, πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος διακήρυξης και στην απόφαση αναστολής και παράτασης προθεσμιών του σχετικού διαγωνισμού. 

Είδος: 10. Μεταγωγέας Προδιαγραφή: 5. Υποστήριξη του χαρακτηριστικού NonBlocking σε όλες τις θύρες Ερώτημα: Παρακαλούμε διευκρινίσετε μας εάν το χαρακτηριστικό NonBlocking αναφέρεται στο Loop Protection. Απάντηση: το Loop Protection είναι διαφορετικό από το non-blocking και δεν αναφέρεται σε αυτό.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την απόφαση

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ALFAVITA.GR

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews για να μάθετε πρώτοι μόνο τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Αυξάνονται συνεχώς τα κλειστά σχολεία και τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που καταγράφεται νέο ρεκόρ 882 κρουσμάτων κορονοϊού
Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
«Με το πρόσχημα της πανδημίας θέλουν να χτυπήσουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και να εξαθλιώσουν τους αναπληρωτές», σημειώνεται σε...
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
«Στην διαδικασία ενώπιον του ευρωπαϊκού δικαστηρίου θα επικαλεστώ την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και την μαρτυρία της», δηλώνει ο...
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ
Επίθεση από υποστηρικτές του Νίκου Μιχαλολιάκου καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τα γεγονότα αναφορικά με τις συλλήψεις των...
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ