Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Οδηγίες προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και κριτήρια τοποθέτησης
Οριστικές Τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021

Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι:

Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια οριστικής τοποθέτησης είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) η συνολική υπηρεσία

β) οι οικογενειακοί λόγοι

γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν1

δ) η συνυπηρέτηση

ε) η εντοπιότητα2

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του ως άνω Π.Δ. έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις και στις μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής (και βαθμίδας) οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, οι οποίες προβλέπονται για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως ισχύει, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να αναρτήσουν πίνακες με τα συνολικά μόρια των υποψηφίων, με τα οργανικά κενά κατά κλάδο και σχολική μονάδα και να εκδώσουν πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης των:

α) νεοδιοριζόμενων (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020),

β) μετατασσόμενων (ΦΕΚ 2464/Γ΄/31-12-2019),

γ) μετατιθέμενων (αριθ. πρωτ. 56255/Ε4/14-05-2020 Υ.Α. – ΑΔΑ:ΨΒΒΥ46ΜΤΛΗ-Φ06) και

δ) όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 43223/Ε4/03-04- 2020 (ΑΔΑ: ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ) εγκυκλίου μεταθέσεων.

Προκειμένου να συνταχθούν οι πίνακες με τα μόρια των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αναγνώριση προϋπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων από τα αρμόδια συμβούλια (ΠΥΣΕΕΠ).

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στις μεταθέσεις είναι αυτή να έχει αναγνωριστεί πρώτα μισθολογικά.

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις θα γίνουν ύστερα από πρόταση των οικείων (13) ΠΥΣΕΕΠ παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να συντονίσουν τη διαδικασία θέτοντας χρονοδιάγραμμα ενεργειών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε τα ΠΥΣΕΕΠ να διευκολυνθούν στο έργο τους με στόχο την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας.

1Δεν υφίσταται ανάγκη μετατροπής από τη μια βαθμίδα στην άλλη, καθώς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να μετατίθενται από βαθμίδα σε βαθμίδα

2 Το δ & ε αφορούν στον δήμο που ανήκει η ΣΜΕΑΕ

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Η κυβέρνηση αντί να προστατεύει την υγεία των εργαζομένων, καταργεί τις μισές ειδικές άδειες των ευπαθών ομάδων
Η κυβέρνηση αντί να προστατεύει την υγεία των εργαζομένων, καταργεί τις μισές ειδικές άδειες των ευπαθών ομάδων
Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων ΠΕ στο ΔΣ της ΔΟΕ Γ. Αναγνωσταρά και Ά. Μάγιας Σταυροπούλου
Η κυβέρνηση αντί να προστατεύει την υγεία των εργαζομένων, καταργεί τις μισές ειδικές άδειες των ευπαθών ομάδων
Θεσσαλονίκη: Να εγκριθούν όλα τα «ολιγομελή» τμήματα- Παράσταση διαμαρτυρίας 28/9
Θεσσαλονίκη: Να εγκριθούν όλα τα «ολιγομελή» τμήματα- Παράσταση διαμαρτυρίας 28/9
Το μαρτύριο της σταγόνας που βιώνουν κάθε χρόνο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί από τη στάση του υπουργείου με τη μη έγκριση όλων των ολιγομελών,...
Θεσσαλονίκη: Να εγκριθούν όλα τα «ολιγομελή» τμήματα- Παράσταση διαμαρτυρίας 28/9
Πετρούπολη: Η αστυνομία ζήτησε από γονείς μαθητών να... καταδώσουν τους «υποκινητές» των καταλήψεων
Πετρούπολη: Η αστυνομία ζήτησε από γονείς μαθητών να... καταδώσουν τους «υποκινητές» των καταλήψεων
Ζητήθηκαν ονόματα και στοιχεία από τους προέδρους συλλόγων γονέων της περιοχής - Τους ενημέρωσε ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πετρούπολης
Πετρούπολη: Η αστυνομία ζήτησε από γονείς μαθητών να... καταδώσουν τους «υποκινητές» των καταλήψεων
8 ερωτήσεις/απαντήσεις για τις απάτες και τις εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης
8 ερωτήσεις/απαντήσεις για τις απάτες και τις εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης
Η Κυβέρνηση δηλώνει πως έχει λάβει μέτρα προετοιμασίας για τη λειτουργία της σχολικής χρονιάς 2020-21 με δεδομένη την πανδημία.
8 ερωτήσεις/απαντήσεις για τις απάτες και τις εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης