Ειδικό-Εργαστηριακό Προσωπικό ΑΕΙ: Το νομοσχέδιο Κεραμέως αφαιρεί κατακτημένα δημοκρατικά δικαιώματα εργαζόμενων στα ΑΕΙ από την εποχή της μεταπολίτευσης
Όλη η τοποθέτηση του Δρ. Νικόλαου Παραλυκίδη, Προέδρου Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΔιΠ ΑΕΙ) στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Κύριε πρόεδρε

Κυρίες και κύριοι βουλευτές

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση

 

Στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) υπηρετούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), μέλη Λεκτόρων Εφαρμογών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ). Σκοπός του πανεπιστήμιου είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του.

Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό–εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι.. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και στα μέλη της καταληκτικής βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό−ερευνητικό έργο. Τέλος τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. είναι διδάσκοντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών."

Θυμίζουμε δε ότι στις 48 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) η συμμετοχή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας προβλέπεται και στη διοίκηση των ΑΕΙ. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πανεπιστημίων (EUA) εξέδωσε μελέτη σχετικά και με τη διοίκηση στα ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Αυτές εκλέγονται είτε άμεσα, είτε,  έμμεσα κατά τεκμήριο για δύο θητείες. Με εξαίρεση λίγες χώρες όπου ο πρύτανης διορίζεται από την πολιτεία, παντού, άμεσα ή έμμεσα, στην εκλογή συμμετέχουν με κάποιο ποσοστό, αλλού ψηλότερο και αλλού χαμηλότερο όλες οι κατηγορίες προσωπικού και βέβαια οι φοιτητές. Σε ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Πορτογαλία τα σχετικά ποσοστά είναι πολύ υψηλά, ξεπερνάνε το ¼ του συνολικού αριθμού ψήφων.

Σήμερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έχει κατατεθεί στη Βουλή, αποκλείονται ιστορικά για δεύτερη φορά από το 1982 όλες οι κατηγορίες εργαζομένων στα ΑΕΙ, πλην των μελών ΔΕΠ. Τα παραπάνω δεν προκαλούν εντύπωση, δεδομένου ότι εντάσσονται στη φιλοσοφία της ισχυροποίησης μιας, συνηθισμένης σε ιδιωτικές εταιρείες, αυστηρής διοικητικής δομής, που επιδιώχθηκε από τον νόμο Διαμαντοπούλου.

Τα ερωτήματα που γεννώνται από μια τέτοια πρόταση είναι τα εξής:

  • Ποια είναι η δυσλειτουργία που θα λύσει η μη συμμετοχή μας στα εκλεκτορικά των οργάνων;
  • Αν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα από την εκλογή ενός ή άλλου προσώπου στις διοικητικές θέσεις ενός ΑΕΙ και αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους, τα συμφέροντα αυτά είναι περισσότερα ή λιγότερα από ενδεχόμενα συμφέροντα των μελών ΔΕΠ;
  • Υπάρχουν κριτήρια που προσδίδουν την υποτιθέμενη «ωριμότητα» κρίσης ενός καθηγητή, σε σχέση με την ενδεχόμενη «ανωριμότητα» κρίσης των υπόλοιπων εργαζομένων;
  • Αποτελεί ή δεν αποτελεί ελιτισμό μια τέτοια αντίληψη;
  • Δεν οδηγεί στην απογοήτευση, αποστροφή και διαρραγή σχέσεων μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, ένα θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει διατάξεις αποκλεισμού ολόκληρων κατηγοριών εργαζομένων;
  • Οι αρχές διοίκησης ενός ΑΕΙ αξιολογούνται για το ακαδημαϊκό τους έργο ή για την ικανότητα διοίκησης;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι προφανείς:

Τα μέλη ΔΕΠ αποτελούν αδιαμφισβήτητα τον κεντρικό φορέα στο πανεπιστήμιο, το οποίο όμως δεν αποτελείται μόνο από μέλη ΔΕΠ. Το πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός, ο οποίος για να λειτουργήσει έχει ανάγκη και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Το επιχείρημα που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ότι το προσωπικό των κατηγοριών αυτών δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και συνεπώς του αφαιρείται και το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι σαθρό και παιδαριώδες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς, ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν ούτε λέκτορες και επίκουροι καθηγητές, κυρίως όμως όσοι καθηγητές βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και ο υπολειπόμενος εργασιακός τους βίος δεν επαρκεί για θητεία Πρύτανη ή μονομελούς οργάνου. Συνεπώς δεν έχουν ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Τα μέλη ΕΔΙΠ μπορούν να εξελιχτούν μελλοντικά διεκδικώντας προκυρηχθείσες θέσεις. Άλλωστε ο κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε  ότι στο επόμενο Νομοσχέδιο θα υπάρξει διάταξη που θα αφορά την εξέλιξη των ΕΔΙΠ,

Το νομοσχέδιο που κατεβαίνει προς ψήφιση αφαιρεί κατακτημένα δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζόμενων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την εποχή της μεταπολίτευσης.

Τα Πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο ως κατάκτηση του εκπαιδευτικού κινήματος και για αυτό στις εκλογές  των οργάνων διοίκησης συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτά.

  • ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
  • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΕΝΩ
  • Η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Το όραμα του Υπουργείου για το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος διαφαίνεται πίσω από τον αποκλεισμό όλων ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, τόσο από τη διαδικασία των Πρυτανικών εκλογών , όσο και από τη διαδικασία εκλογής των Προέδρων των Τμημάτων, των Κοσμητόρων και των Διευθυντών των Τομέων, δηλαδή των φυσικών προϊσταμένων τους, των οργάνων διοίκησης που κάνουν τις αναθέσεις του διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ. Επομένως για τα όργανα που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, και τα εργασιακά καθήκοντα για όλους, κάποιο ψηφίζουν και κάποιοι όχι.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, εν μέσω υγειονομικής κρίσης, με την απουσία διαλόγου και χωρίς να υπάρχει κανένα επείγον ζήτημα, καθώς επίκειται κατάθεση σχεδίου νόμου συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι πρόκειται για σχέδιο, που, σε πρώτη φάση, έχει πολιτική στόχευση στις επερχόμενες εκλογές οργάνων διοίκησης, και σε βάθος χρόνου, στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου. Το πρόβλημα είναι πρωτίστως πρόβλημα δημοκρατίας και αφορά όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που εκφράζονται στα συλλογικά όργανα των πανεπιστημίων και όλους τους πολίτικους φορείς να τοποθετηθούν στον αγώνα υπεράσπισης της δημοκρατίας και των κατακτήσεων του εκπαιδευτικού κινήματος.

Ζητούμε να μην ψηφιστεί η στέρηση του δικαιώματος ψήφου, και να αποσυρθούν τα Άρθρα 68,96,97,98 Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμενα για τα δικαιώματα μας.

 

Δρ. Νικόλαος Παραλυκίδης,

ΕΔΙΠ Τμήμα Δασολογίας, ΑΠΘ

Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ

 

σχετικά άρθρα

Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
Τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι συσσωρευμένα το τελευταίο διάστημα με το προσωπικό να κάνει λόγο για έναν καθημερινό αγώνα διαρκείας για να...
Γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γύρισαν… την πλάτη στον Κικίλια (Εικόνες)
«Μηδέν εις το πηλίκο στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο δήμο Ζωγράφου»
«Μηδέν εις το πηλίκο στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο δήμο Ζωγράφου»
Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων ΠΕ στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, Γιάννη Αναγνωσταρά και Άννας Μάγιας Σταυροπούλου για τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με...
«Μηδέν εις το πηλίκο στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στο δήμο Ζωγράφου»