Κάμερες
Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση και η αρχή έλαβε θέση;  Υπάρχει εκτίμηση αντικτύπου; Υπάρχει διαβούλευση και ποιες συστάσεις δόθηκαν στους υπευθύνους επεξεργασίας σχετικά με όλα τα θέματα που ανακύπτουν;

Την Παρασκευή 8/5/2020, δημοσιεύθηκε σχέδιο Νόμου του Υπουργείου μετανάστευσης και Ασύλου (sic),  με  τροπολογία που αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία θα λάβει χώρα τις επόμενες εβδομάδες σε παράλληλη διδασκαλία με την δια ζώσης, μέσα από τις σχολικές αίθουσες. Πέραν της πρωτοφανούς, επιπόλαιας και πρόχειρης τροπολογίας, που εμφανώς διαπιστώνει κανείς ακόμα και μη νομικός, αναρωτιέται κανείς εάν το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών για ένα μήνα περίπου, καθώς φαίνεται, αποτελεί μείζον θέμα δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα πρέπει ως εκ τούτου να προκριθεί, ως σχεδόν απόλυτο έναντι δικαιωμάτων Συνταγματικά κατοχυρωμένων και εξίσου σπουδαίων, όπως αυτά της  προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο άρθρο  9Α Σ, του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας,  της αξίωσης στην ψυχική ηρεμία, των δικαιωμάτων έκφρασης και καθώς και αυτά του Χάρτη των Θεμελιωδών  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που η τροπολογία, να μην τεθεί καν σε ηλεκτρονική διαβούλευση !

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται, συντρέχει η περίπτωση 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα η βάση της επεξεργασίας αναφέρεται, ως ατομικό, αμυντικό δικαίωμα,  σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. α Συντάγματος, αλλά και  ως κοινωνικό δικαίωμα,  όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 Σ και επομένως ως δημόσιο συμφέρον, του οποίου η προστασία επιδιώκεται, καθώς και στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του άρθρου 16 παρ. 2 Σ  που διακηρύσσει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους.

Αναμφισβήτητα η πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα για την πανδημία για χάρη της δημόσιας υγείας,  λαμβάνοντα τα αναγκαία μέτρα, καθώς και να επιδιώξει τρόπους διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να την διευκολύνει και να μπορούν να γίνουν κοινωνοί όλοι οι μαθητές. Όπως άλλωστε αναφέρει το άρθρο 16 παρ. 4 του Συντάγματος,  η πολιτεία οφείλει να φροντίζει για την πρόσβαση σε δωρεάν εκπαίδευση, κοινωνικό δικαίωμα στην εκπαίδευση υπερτονίζοντας την ως ελευθερία γεγονός εξόχως σημαντικό. Αναρωτιέται επομένως καθένας, εάν το δικαίωμα σε αυτήν την ελεύθερη δωρεάν παιδεία είναι εφικτό να λάβει χώρα μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης την ίδια στιγμή που για την χρήση της προυποθέτει μέσα που αποδεδειγμένα δεν έχουν όλοι οι μαθητές, είτε και οι καθηγητές και δεν μπορούν να προμηθευτούν, χωρίς κόστος. 

Αυτές όμως οι Συνταγματικές επιταγές, του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς και της πρόσβασης στην εκπαίδευση,  έρχονται να συγκρουστούν πολυεπίπεδα με το Νόμο περί προσωπικών δεδομένων, ενώ όπως επιβάλλεται άλλωστε κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η στάθμιση και η εναρμόνιση αυτών, με βάση τη Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας σε ένα ολιστικό δικαιικό σύστημα και με προϋπόθεση την γνώση και την μελέτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκ βάθους.

Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνίσταται στο δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και επομένως κάθε ανθρώπου να προσδιορίζει,  ποιες προσωπικές του πληροφορίες θα δοθούν στο περιβάλλον του και ποιες όχι.

Ακατανόητο επίσης είναι, πως η τροπολογία αναφέρει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται είναι μόνο «απλά», αν και η ορολογία απλά, δεν είναι δόκιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση πως είναι δυνατόν να θεωρεί μη γενόμενη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων από την εκπαιδευτική διαδικασία που προκύπτει σε μια σχολική αίθουσα, στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι μαθητές και θα μεταδίδεται σε οποιοδήποτε και τονίζω το οποιοδήποτε χώρο, δύναται να βρεθούν οι μαθητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το δια ζώσης μάθημα. Η επαφή του Νομοθέτη με την σχολική  και κοινωνική πραγματικότητα, δείχνει να είναι ανύπαρκτη.  

Τα είδη των δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν από τους μαθητές περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα «απλά» και ευαίσθητα, ενδεικτικά όπως αναγνωρίσιμα στοιχεία ταυτότητας, βιομετρικά δεδομένα, την ακαδημαϊκή πρόοδο τους,  συμπεριφορικές, πειθαρχικές είτε και ιατρικές πληροφορίες, το ιστορικό περιήγησης στο Web, τη γεωγραφική θέση των σπουδαστών από τις  Διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται από μαθητές αλλά και τις δραστηριότητες στην διαδικτυακή τάξη. Σε σχολεία μάλιστα  που υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και είτε  ιδιαιτερότητες δεν μπορούμε να μιλάμε για «απλά» προσωπικά δεδομένα και ο κίνδυνος να γίνουν είναι ορατές σε όλους αυτές οι ιδιαιτερότητες, οι συμπεριφορές, η πρόοδος, είτε και η εν γένει συμπεριφορά των μαθητών είναι απολύτως ορατός.

Γνωρίζουμε ήδη, ότι οι ροές χρηματοδότησης για πολλές εταιρείες τεχνολογίας εκπαίδευσης βασίζονται στην ικανότητα δημιουργίας εσόδων από δεδομένα συμπεριφοράς των μαθητών, τα οποία συλλέγονται με σκοπό την δημιουργία «προφίλ».  Πολλές πρόσφατες εκπαιδευτικές έρευνες ανά τον κόσμο, περιλαμβάνουν προσπάθειες δημιουργίας ψηφιακών μονοπατιών που θα ακολουθήσουν έναν μαθητή σε ολόκληρη την εκπαιδευτική του πορεία, φαινομενικά διευκολύνοντας τους εργοδότες να προσλαμβάνουν ανάλογα με τις δεξιότητες που χρειάζονται στο μέλλον. Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, επιδιώκουν να συλλέγουν όλο και περισσότερα δεδομένα με την εξής μέθοδο. Κάθε ενέργεια που εκτελεί ένας χρήστης – μαθητής αλλά και καθηγητής, μπορεί να καταγραφεί και να σαρωθεί για πληροφορίες,  ένα τεράστιο όγκο δεδομένων (big data,) τα οποία μπορούν στη συνέχεια να πωληθούν σε διαφημιζόμενους ή σε αγορές απόδοσης ανθρώπινου κεφαλαίου, σε πολιτικούς σχηματισμούς  κλπ  και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάταξη αλγορίθμων και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα  και να χρησιμοποιηθούν κατά βούληση με σκοπό την δημιουργία κέρδους. Ακριβώς αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται από το σύστημα Oculus VR, δημιουργώντας επίσης εισόδημα στην εκπαίδευση. Το λογισμικό VR είναι σε θέση να συλλέξει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων σχετικά με τις συναισθηματικές και φυσιολογικές εμπειρίες των χρηστών του μέσα σε εικονικούς χώρους.

Οι κίνδυνοι από την μετάδοση ήχου και εικόνας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η οποία συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα μέσα,  έχει διττά αποτελέσματα διότι αναφέρεται σε μαθητές (άρθρο 21 Σ) αλλά και σε εργαζόμενους εκπαιδευτικούς (άρθρο 22 Σ).

Σχετική με το τμήμα της εργασίας και τη χρήσης κάμερας σε αυτήν, είναι και η Γνώμη 8/2001 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 (W29 Οδηγίας 95/46/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία, κάθε συλλογή, χρήση ή αποθήκευση πληροφοριών σχετικών µε τους εργαζομένους µε ηλεκτρονικά μέσα επιπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων:

οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται· · το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που πραγματοποιούνται σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις απολαμβάνει την ίδια προστασία ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως και οι αναλογικές επικοινωνίες· · η συγκατάθεση είναι εξαιρετικά απίθανο να συνιστά νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στην εργασία, εκτός εάν οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν την επεξεργασία χωρίς αρνητικές συνέπειες· · μπορεί ενίοτε να γίνει επίκληση της εκτέλεσης σύμβασης και των εννόμων συμφερόντων, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι αυστηρά απαραίτητη για νόμιμο σκοπό και είναι σύμφωνη με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας· · οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματική ενημέρωση για την παρακολούθηση που πραγματοποιείται· και · κάθε διεθνής διαβίβαση δεδομένων των εργαζομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας.

Για τα θέματα βιντεοσκόπησης εργαζομένων έχουμε συγκρουόμενες νομολογίες. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) CASE OF LÓPEZ RIBALDA AND OTHERS v. SPAIN - 2019 (Applications nos. 1874/13 and 8567/13), έκρινε ότι η καταγραφή με κρυφές κάμερες ασφαλείας (απολυμένων) υπαλλήλων ισπανικής αλυσίδας σουπερμάρκετ, οι οποίοι εντοπίστηκαν να τελούν κλοπές από τον εργοδότη τους, δεν οδήγησε σε παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην ιδιωτική ζωή.  Η ως άνω απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  υπ’ αριθμ. 13/2014 που υπογραμμίζει ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση εικονοληπτικών μηχανών στους χώρους εργασίας. Είτε με την απόφαση του Επιτρόπου 28/11/2011, Αρ. Φακ.: 11.17.001 Α/Π 88/2010 για τη Διερεύνηση καταγγελίας για εγκατάσταση και λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεο-παρακολούθησης στους χώρους του ξενοδοχείου HOLIDAY INN, που έκρινε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας και με βάση τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου επέβαλε σωρευτικά τις διοικητικές κυρώσεις της (β) χρηματικής ποινής €3.000 και (ε) της διακοπής της επεξεργασίας και καταστροφής των σχετικών δεδομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το π.δ.79/2017,άρθρ 18, κεφ.Α, παρ. 2 «Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας». Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως κατά την λειτουργία της σχολικής μονάδας έχουμε αναμετάδοση, ανεξέλεγκτα, προσωπικών δεδομένων, μέσω μηχανημάτων που πιθανόν δεν τηρούν κανένα μέτρο ασφαλείας και έκθεση τεράστιου όγκου διαφορετικών δεδομένων σε απροσδιόριστο αριθμό ατόμων, που πιθανόν να βρίσκονται γύρω από τον μαθητή κατά την στιγμή και κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με δεδομένο μάλιστα ότι τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα σε περίοδο θέρους, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα διάδοσης του μαθήματος σε εξωτερικούς χώρους, με έκθεση όλων αυτών των προσωπικών δεδομένων σε πλήθος ανθρώπων.

Να σημειωθεί  επιπλέον, ότι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων αναγνωρίζει ότι η εγγραφή CCTV μπορεί να δικαιολογείται για τη διασφάλιση της περιμέτρου της σχολικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, μπορεί να μην δικαιολογείται για την καθημερινή παρακολούθηση του προσωπικού και των μαθητών. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων συμβουλεύει ότι οι κάμερες CCTV δεν πρέπει να εισέρχονται στην τάξη. Συμβουλεύει επίσης ότι θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί η χρήση CCTV στα γραφεία. Πράγματι, οποιαδήποτε χρήση πέρα ​​από την παρακολούθηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων του σχολείου, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να βασίζεται σε στοιχεία, με πολύ υψηλό όριο για τέτοια αποδεικτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι δικαιολογημένο ή αναλογικό να παρακολουθείτε συνεχώς το προσωπικό και τους μαθητές μέσω του συστήματος CCTV, και αυτή η παρακολούθηση θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά παρεμβατική και να παραβιάζει τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων. Για παράδειγμα, δείτε τη μελέτη περίπτωσης του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 8 του 2010, στην οποία αναφέρεται ότι η χρήση CCTV για ένα θέμα που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια (για να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα επιδόσεων εργασίας) θα μπορούσε να παραβιάζει τις πράξεις προστασίας δεδομένων. Το σχολείο θα πρέπει επομένως να διασφαλίσει ότι η εγγραφή CCTV είναι δικαιολογημένη, αναγκαία, λογική και αναλογική σε όλες τις περιστάσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η θέση των καμερών CCTV θα πρέπει να επιλέγεται με μεγάλη προσοχή και δεν πρέπει να ανεγερθεί σε μέρη όπου τα άτομα θα έχουν μια λογική προσδοκία απορρήτου. Γενικά, οι κάμερες CCTV στις εγκαταστάσεις του σχολείου αν τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι σε σταθερό μέρος και δεν θα πρέπει να περιστραφούν σε συγκεκριμένα άτομα ή εκδηλώσεις. Το σχολείο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων αντίγραφα των εικόνων του συγκεκριμένου θέματος που έχουν τραβηχτεί από το σύστημα CCTV, σύμφωνα με ένα αίτημα πρόσβασης δεδομένων. Στην αίτηση πρόσβασης, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να παρέχει την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία της εγγραφής για να βοηθήσει το σχολείο στον εντοπισμό εικόνων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο άτομο. Δίνοντας στο άτομο ένα αντίγραφο των δεδομένων του, το σχολείο μπορεί να παρέχει μια φωτογραφία / σειρά ακίνητων εικόνων, μια ταινία ή δίσκο με σχετικές εικόνες. Ωστόσο, οι εικόνες οποιουδήποτε άλλου ατόμου που εμφανίζεται στα δεδομένα θα πρέπει να επισκιάζονται πριν από την κοινοποίηση των δεδομένων στον αιτούντα.

Απορίας άξιο από ποιους θα είναι προσβάσιμα αυτά τα αρχεία, εάν οι εγγραφές αποθηκεύονται, με ασφάλεια, σε κλειδωμένη θέση και οι εικόνες διαγράφονται με ασφάλεια κι αυτές,  σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας στα σχολεία μας που βανδαλίζονται συχνά, εφόσον δεν υπάρχουν βασικά μέτρα προστασίας, πως ακριβώς θα διασφαλιστούν τόσο ότι θα μείνουν ανέπαφα τα μηχανήματα μετάδοσης, όσο και ότι θα παραμείνουν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών. Εάν γίνει ανάληψη από τρίτους μιας τέτοιας διαδικασίας μετάδοσης με ποιους όρους, και ποιες συμβάσεις και ρήτρες θα λάβει χώρα καθώς και τι ευθύνες θα έχουν αυτοί, ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Επίσης το σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει μια περίοδο διατήρησης που μπορεί να δικαιολογηθεί. Το Γραφείο της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων σχολίασε ότι «θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί η διατήρηση πέραν του ενός μήνα, εκτός εάν οι εικόνες εντοπίζουν ένα ζήτημα - όπως διάρρηξη ή κλοπή - και διατηρείται ειδικά στο πλαίσιο μιας διερεύνηση αυτού του ζητήματος ». 

Χρειάζονται επιπλέον ειδοποιήσεις που να ενημερώνουν ότι το CCTV είναι σε λειτουργία και μάλιστα να εμφανίζονται σε εξέχουσα θέση σε περιοχές όπου γίνονται εγγραφές CCTV και επίσης στην είσοδο της ιδιοκτησίας του σχολείου.

Εάν η κάμερες στρέφονται στο πίνακα ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία πως θα αποφευχθεί η λήψη εικόνων που αφορούν προσωπικά δεδομένα και πως θα επιτευχθεί μια ακέραια εκπαιδευτική διαδικασία εάν η χρήση κάμερας εμποδίζει τους μαθητές να εκφραστούν με τους εκπαιδευτικούς όρους και τρόπους που πριν δρούσαν; Είναι εφικτή μια φοβική εκπαιδευτική διαδικασία υπό το κράτος μιας αδιαφάνειας ως προς τα προσωπικά δεδομένα και ως προς την δυσκολία εμπιστοσύνης τήρησης των αρχών που διέπουν την ελευθερία ανάπτυξης της μαθησιακής μεθόδου του κάθε καθηγητή ξεχωριστά; Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για καθηγητές και μαθητές είτε η αξιολόγησή τους  στο μέλλον; Τηρούνται όλες οι αρχές που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα;

Σημαντική είναι και η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Νορβηγίας, που επέβαλε Διοικητικό πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ  στον Οργανισμό Εκπαίδευσης του Δήμου του Όσλο και, για παραβίαση των κανόνων ασφάλειας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην εφαρμογή (mobile app) Skolemelding. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων σχολείου, γονέων και μαθητών.

Ενδεικτική και χρήσιμη και η απόφαση 77/2016 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορά Πανεπιστημιακό ίδρυμα και θέτει προυποθέσεις για μετάδοση ήχου και εικόνας.

Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω τροπολογία αναφέρονται και τα μεταδεδομένα (metadata) εισάγοντας και την e privacy directive στο χορό της εκπαίδευσης . Σχετική  η Γνώμη 01/2017 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ) η ομάδα εργασίας επισημαίνει επίσης τέσσερα ζητήματα που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Την παρακολούθηση της θέσης του τερματικού εξοπλισμού, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η ανάλυση περιεχομένου και μεταδεδομένων, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τερματικού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την πρόσβαση υπό την προϋπόθεση αποδοχής cookies («τείχη παρακολούθησης» — tracking walls).

Προχωρώντας στην ψήφιση ενός τέτοιου νομοσχεδίου με fast track διαδικασίες και χωρίς να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, αναρωτιέται κανείς ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα και που μπορεί να οδηγήσουν.

Εάν μάλιστα αληθεύει ότι η τροπολογία αυτή προήλθε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με την διασφάλιση όλων των επιμέρους ζητημάτων που ανακύπτουν, εάν υπάρχει εκτίμηση αντικτύπου (dpia) και μάλιστα την στιγμή που η αρχή με την γνωμοδότησή της  με αριθμό 1/2020 και για το άρθρο 35 για το δικαίωμα αντίρρησης  σημειώνει..

«Άρθρα 31-35

Με τα άρθρα 31 έως 35 του νόµου προβλέπονται εκτεταµένοι περιορισµοί τωνδικαιωµάτων των υποκειµένων χωρίς να ορίζονται συγκεκριµένες ρυθµίσεις ανάλογα µετην περίπτωση για τα θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 ΓΚΠ∆. Η Αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, αν οι εφαρµοζόµενοι σε κάθε περίπτωση, µε βάση τις διατάξεις αυτές του νόµου, περιορισµοίείναι σύµφωνοι µε τον ΓΚΠ∆ και µε τις επιταγές που απορρέουν από τον ΧΘ∆ΕΕ και τηνΕΣ∆Α (βλ. αιτ. σκ. 73 ΓΚΠ∆) και ιδίως από τα άρθρα 7, 8 και 52 ΧΘ∆ΕΕ και 8 ΕΣ∆Α.»

Επομένως υπάρχει σχετική γνωμοδότηση και η αρχή έλαβε θέση;  Υπάρχει εκτίμηση αντικτύπου; Υπάρχει διαβούλευση και ποιες συστάσεις δόθηκαν στους υπευθύνους επεξεργασίας σχετικά με όλα τα θέματα που ανακύπτουν;

Αναφορικά με την εκτίμηση αντικτύπου δέον όπως αναλυθούν πλήρως και με βάση την σχολική πραγματικότητα και την έλλειψη κονδυλίων, όλοι οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων, ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας, που είναι δυνατόν να προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη, ιδίως όταν η επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, βλάβη ακόμα και της υγείας σωματικής και ψυχικής αλλά και της ίδιας της ζωής τους, κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, οικονομική απώλεια, βλάβη φήμης, απώλεια της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, παράνομη άρση της ψευδωνυμοποίησης, ή οποιοδήποτε άλλο σημαντικό οικονομικό ή κοινωνικό μειονέκτημα,  όταν τα υποκείμενα των δεδομένων θα μπορούσαν να στερηθούν των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους ή να εμποδίζονται από την άσκηση ελέγχου επί των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα· όταν υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικάτα και γίνεται επεξεργασία γενετικών δεδομένων, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας· όταν αξιολογούνται προσωπικές πτυχές, ιδίως όταν επιχειρείται ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις επιδόσεις στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, προσωπικές προτιμήσεις ή συμφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά, τη θέση ή μετακινήσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν ή να χρησιμοποιηθούν προσωπικά προφίλ· όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ευάλωτων φυσικών προσώπων, ιδίως παιδιών· ή όταν η επεξεργασία περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επηρεάζει μεγάλο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων.

Περιμένουμε με αμείωτο ενδιαφέρον την απάντηση σε όλα τα νομικά, ηθικά και παιδαγωγικά θέματα που έχουν προκύψει και εκθέτουν την νεολαία της Χώρας, το πλέον παραγωγικό της τμήμα, σε διαφορετικούς και πολλαπλούς κινδύνους.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολικό έτος 2024-2025: Πότε ανοίγουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΥΠΑΙΘ
Πανελλήνιες 2024: Πώς θα λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
Τα 7 μέτρα που λαμβάνει το ΥΠΑΙΘΑ για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Πανελλήνιες 2024: Πώς θα λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
Πορεία για την Παλαιστίνη
Πρεσβεία Παλαιστίνης: «Να αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση παλαιστινιακό κράτος»
«Οι Παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας δεν είναι σε θέση να χειριστούν αυτόν τον μεγάλο αριθμό θυμάτων»
Πρεσβεία Παλαιστίνης: «Να αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση παλαιστινιακό κράτος»