Αιρετοί ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης: Αναγνώριση προϋπηρεσίας- μεταπτυχιακών -Άδεια άσκησης έργου
Ενημέρωση του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης σε συνεδρίαση 24/4

Μετά από την συνεδρίαση – 24.04.2020 – του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, όπως:

1) Εξετάστηκαν όλες οι αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) όπου και αποδόθηκαν τα αντίστοιχα Μ.Κ. Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι οι προϋπηρεσίες μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ νεοδιοριζόμενων , θα εξεταστούν από το ΠΥΣΕΕΠ, αφού αποσταλούν όλοι οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά σας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και η γραμματεία της ΠΔΕ Κρήτης είναι έτοιμη για να ορίσει εξέταση αυτών. Υπολογίζεται περίπου μετά τα μέσα του Μάη.

2.Εξετάστηκαν όλες οι αιτήσεις αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) όπου και αποδόθηκε ΜΚ .

«Ενημέρωση σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και από τα ΠΥΣΕΕΠ.»

Σχετ. : Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με το εάν το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών συνιστά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω (2) και (3) σχετικών εγγράφων, τα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών (αντί Πτυχίων) που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων ή των Τ.Ε.Ι., δύνανται να ληφθούν υπόψη για αναγνώριση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια αρκεί σε αυτά να εμφανίζονται ο βαθμός του πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών (αντί Πτυχίων) που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων ή των Τ.Ε.Ι., εάν δεν έχουν την ως άνω μορφή, δηλαδή τη μορφή των γνήσιων τίτλων σπουδών, δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη για αναγνώριση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια. 3.Εξετάστηκαν όλες οι αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) , όπου και ικανοποιήθηκαν ως έχουν.

Ομοίως και οι ακόλουθες αιτήσεις και τροποποιήσεις :

4.Eξετάστηκαν οι αιτήσεις για έγκριση απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

5.Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13945/2-10-2019 (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΣΕΠ 23/2-10-2019) απόφασης της ΠΔΕ Κρήτης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

6.Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17115/4-12-2019 (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΣΕΠ 34/4-12-2019) απόφασης της ΠΔΕ Κρήτης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

Οι Αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ

Κρήτης Καρτσωνάκη Γεωργία Μαυράκη Ζαχαρένια 

 

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ