Σήμερα η καταβολή μισθοδοσίας Μαρτίου στους αναπληρωτές
Σήμερα η καταβολή μισθοδοσίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς

H μεταφορά των ποσών για την πληρωμή μισθοδοσίας Μαρτίου αναπληρωτών ΕΣΠΑ–ΠΔΕ στους Λογαριασμούς των Δ/νσεων Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που απεστάλη σήμερα από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και καταχωριστές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ της χώρας σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών ΕΣΠΑ–ΠΔΕ για το μήνα Μάρτιο 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το especial.gr, με ενημερωτικό σημείωμα του Προϊσταμένου της Μονάδας Δ, της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Σπύρου Παπαχριστόπουλου, ενημερώθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και καταχωριστές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ της χώρας πως:

H μεταφορά των ποσών για την πληρωμή μισθοδοσίας Μαρτίου  αναπληρωτών ΕΣΠΑ–ΠΔΕ στους Λογαριασμούς των Δ/νσεων Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε. Με το ίδιο σημείωμα παρακαλούνται οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης όπως μεριμνήσουν για την καταβολή της μισθοδοσίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναπληρωτών.

Μισθοδοσία Μαρτίου και Απριλίου – τουλάχιστον – εκτός ΕΑΠ λόγω κορονοϊού

Σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών λόγω κορονοϊού, για τους επόμενους δύο μήνες τουλάχιστον (Μισθοδοσία Μαρτίου και Απριλίου), η πληρωμή της μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ θα γίνει εκτός Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), σύμφωνα με την έως τώρα εφαρμοζόμενη διαδικασία. 

σχετικά άρθρα