ΚΕΣΥ Εύβοιας: Η λειτουργία των ΚΕΣΥ θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των μαθητών με ειδικές ανάγκες, των γονέων και των εργαζομένων
Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ Ευβοίας εκφράζουν την αντίθεσή τους ως προς την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συνεχιστούν να εκτελούνται όλες οι αρμοδιότητες των ΚΕΣΥ.

Αναρωτιόμαστε γιατί απαιτείται ακόμα από τα Κ.Ε.Σ.Υ να συνεχίσουν τις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις, τη στιγμή που στο χώρο διενεργούνται αξιολογήσεις μαθητών με φυσική παρουσία, συνοδευόμενα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, διάρκειας 2,5 με 4 ώρες, με στενή επαφή μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές. Αξίζει να σημειωθεί ό,τι ο χώρος αναμονής μαθητών/τριων και των οικογενειών τους καθώς και οι χώροι των αξιολογήσεων δεν πληρούν σε κανένα επίπεδο τους κανόνες υγιεινής, βάσει σχετικών οδηγιών για την προστασία του πληθυσμού από τον κορωνοϊό COVID-19, θέτοντας αμφότερους, εξυπηρετούμενους και προσωπικό, σε απόλυτη έκθεση. Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά μέρη και σχολεία του νομού, κάτι που ενέχει τον αυξημένο κίνδυνο όχι μόνο να μολυνθούν μέλη του ΚΕΣΥ, οι μαθητές και οι συνοδοί τους, αλλά (εάν αυτό συμβεί) και να μεταδοθεί/διασπαρθεί ο COVID-19 σε πολλά άτομα σε όλο τον νομό, ακυρώνοντας στην πράξη την προσπάθεια περιορισμού χάριν της οποίας γίνεται, μεταξύ άλλων, και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και τα υπόλοιπα έκτακτα αποτρεπτικά μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση.

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερινά μέτρα περιορισμού των εξυπηρετούμενων ατόμων και των ωρών συναλλαγής με το κοινό, από τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες (ΚΕΠΑ, ΟΑΕΔ, ΑΣΕΠ, ΟΠΕΚΑ, Δικαστήρια, ΥΠΑΙΘ κ.λπ.), καθώς και τη διακοπή λειτουργίας πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων (εστίασης, εμπορικών κέντρων, κέντρων διασκέδασης, κέντρων πολιτισμού κ.λπ.) εκτιμούμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, είναι ανάγκη ν’ ανασταλούν οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις των μαθητών και να διατηρηθεί μόνο το διοικητικό του έργο.

Θεωρούμε ότι κανένας μαθητής ή γονέας/κηδεμόνας δεν πρέπει να προσέρχεται στο χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ., θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο, το προσωπικό που εργάζεται εκεί, καθώς και το οικογενειακό τους περιβάλλον

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι σε σχέση με τη λειτουργία των ΚΕΣΥ θιγόμαστε από τα μέτρα της πολιτείας και επιφυλασσόμαστε των νόμιμων δικαιωμάτων μας καθώς μπαίνει σε άμεσο κίνδυνο η υγεία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, των γονέων τους, των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού να πάρουν άμεσα θέση.

Ζητάμε από την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς την υπεύθυνη και σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει με άμεση αναπροσαρμογή της λειτουργίας των ΚΕΣΥ.

 

Το Εκπαιδευτικό και

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΚΕΣΥ

σχετικά άρθρα