«Ελπίζω πως οι μεταθέσεις στην Ειδική θα ολοκληρωθούν αρχές Μαρτίου και στη Γενική έως τέλος Μαρτίου»
Του αιρετού στο ΚΥΣΠΕ, Βασίλη Παληγιάννη

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 25-2-2020 το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και με βάση τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα παρακάτω:

- Αποδέσμευσε 143 εκπαιδευτικούς Π.Ε. από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων για να μεταταγούν σε φορείς μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και 5 εκπαιδευτικούς για απόσπαση σε φορείς μέσω ΕΣΚ.

- Εξέτασε τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε δομές Ειδικής Αγωγής προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις ένταξής τους στην Ειδική Αγωγή.

Ελπίζω πως οι μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή θα ολοκληρωθούν αρχές Μαρτίου και οι μεταθέσεις στη Γενική Εκπαίδευση έως το τέλος Μαρτίου.  

σχετικά άρθρα