ΚΥΣΠΕ

Όταν η Δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς μπροστά στο “προσωρινό” δίκαιο της ανάγκης
Όταν η Δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς μπροστά στο “προσωρινό” δίκαιο της ανάγκης
Ως αιρετός εκπρόσωπος των 80.000 εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΠΕ, ζητώ από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει το Πολυνομοσχέδιο, από το οποίο κατά γενική...
Όταν η Δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς μπροστά στο “προσωρινό” δίκαιο της ανάγκης