ΠΟΣΔΕΠ: Υπόμνημα προς τον υπουργό Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό
Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού προς υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ακολουθεί το υπόμνημα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, με αφορμή την επικείμενη κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, θέτει υπόψη σας τα κατωτέρω θέματα, επισημαίνοντας ότι τα προτεινόμενα αιτήματα, που αφορούν είτε μερίδα είτε το σύνολο των πανεπιστημιακών καθηγητών, είναι εύλογα και δίκαια, και ζητά να τα αντιμετωπίσετε θετικά.

1. Οι ασφαλιστικές κρατήσεις στις αναδρομικές αποδοχές 2015-2016 δεν συνυπολογίζονται στο ύψος της σύνταξης και του εφάπαξ

Στις αποδοχές που έλαβαν τον Ιανουάριο 2019 τα μέλη ΔΕΠ βάσει του Ν. 4575/2018 σαν αναδρομικά για τα έτη 2015-2016, παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ σύνταξης, υγείας, κλπ. Όμως στο έγγραφο 14/2/2019 ΑΠ 2/12877/ΔΕΠ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με «εντολή αναπληρωτή υπουργού», αναφέρεται ότι «το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους βάσει του άρθρου 12 του Ν. 4575/2018 ως έκτακτη εφάπαξ παροχή δεν εμπίπτει στην έννοια των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού …», και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σύνταξης και του εφάπαξ, όπως ενημερώνονται συνάδελφοι που βγήκαν πρόσφατα σε σύνταξη.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση που επέβαλε παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών κατά τη χορήγησή τους, καθορίζοντας επομένως ότι οι συγκεκριμένες αποδοχές είναι συντάξιμες, η ίδια τις όρισε στη συνέχεια ως μη συντάξιμες! Η αντίφαση αυτή πρέπει να διορθωθεί άμεσα από την τωρινή Κυβέρνηση.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά είτε την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν από την παροχή του Ν. 4575/2018, είτε τον συνυπολογισμό των αποδοχών αυτών κατά τον καθορισμό της σύνταξης και του εφάπαξ.

2. Συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΟΣΔΕΠ στις Συμβουλευτικές Επιτροπές του νόμου 4387/2016.

Ο ν. 4387/2016 προβλέπει συμβουλευτικές επιτροπές, που εισηγούνται στο ΔΣ του ΕΦΚΑ για τα ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας ασφαλισμένων.

Τα θέματα που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ υπάγονται στην αρμοδιότητα της επιτροπής μισθωτών δημόσιου τομέα. Σε αυτήν συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΕ ΟΤΑ, των ιερέων (ΙΣΚΕ), κλπ., αλλά δεν προβλέπονται εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ. Όμως η ΠΟΣΔΕΠ δεν υπάγεται στην ΑΔΕΔΥ και δεν καλύπτεται από αυτήν. Σημειώνεται ότι οι ένστολοι εκπροσωπούνται στη δική τους επιτροπή Συμβ. Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή εκπροσώπου της στη συμβουλευτική επιτροπή μισθωτών δημόσιου τομέα.

3. Συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (Διπλωματούχων Μηχανικών και Νομικών) λόγω ασφάλισης «ιδιότητας»

Με την ψήφιση του ν. 4387/2016, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι πέραν της ασφάλισης στο δημόσιο ήταν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι και με βάση την «ιδιότητα» του μηχανικού ή του νομικού στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο Ταμείο Νομικών αντίστοιχα, και έχουν εκπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις (ηλικία 60+, έτη ασφάλισης 35+), δεν λαμβάνουν αυτή τη σύνταξη μηχανικού ή νομικού πριν παραιτηθούν από το Πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια, σε εφαρμογή του ν. 4387/2016 για μόνο μια κράτηση για σύνταξη, η υποχρεωτική ασφάλιση «ιδιότητας» για μηχανικούς και νομικούς καταργήθηκε με το ν.4488/2017, άρθ. 20, αναδρομικά από 1-1-2017, ενώ οι κρατήσεις των ταμείων συνεχίστηκαν όλο το 2016.

Το διάστημα από την ψήφιση του ν. 4387/2016 (12-5-2016) και μετά, περιορισμένος αριθμός μελών ΔΕΠ εκπλήρωσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σύνταξη από την υποχρεωτική ασφάλιση ιδιότητας, χωρίς όμως να μπορεί να πάρει τη σύνταξη αυτή. Ο αριθμός αυτής της κατηγορίας μελών ΔΕΠ αθροίζει σε 100 έως 150 άτομα και δεν αυξάνεται καθώς, λόγω της διακοπής των κρατήσεων από τότε και στο εξής, δεν αυξάνεται πλέον ο χρόνος ασφάλισης ώστε να καλύπτουν τις προϋποθέσεις.

Η ΠΟΣΔΕΠ, για λόγους ίσης μεταχείρισης, ζητάει από την Κυβέρνηση και ειδικότερα από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, με ρύθμιση που πρέπει να συζητηθεί στις λεπτομέρειές της, όποια μέλη ΔΕΠ εκπλήρωσαν τις προϋποθέσεις σύνταξης ιδιότητας μετά την 12-5-2016 να πάρουν τη σύνταξη του μηχανικού ή του νομικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν τον ν. 4387/2016, εξομοιούμενοι με αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον ν. 4387/2016.

4. Αναδρομικός καταλογισμός εισφορών ΕΦΚΑ σε μέλη ΔΕΠ και συμβασιούχους ΑΕΙ

Για τις αμοιβές από διδασκαλία στο ΕΑΠ και συγγραφικά δικαιώματα (διδακτικά βοηθήματα), ο ΕΦΚΑ θεωρεί ότι δεν έγιναν από τους αντίστοιχους φορείς οι σωστές κρατήσεις και τις καταλογίζει αναδρομικά (με τα δέοντα πρόστιμα και προσαυξήσεις). Το θέμα αυτό αφορά στα μέλη ΔΕΠ, που είχαν συγγραφικά δικαιώματα, δίδαξαν στο ΕΑΠ κλπ, τα οποία παραμένουν για μία πενταετία «ανοικτά» σε οποιονδήποτε τυχαίο ή μη έλεγχο του ΕΦΚΑ και καταλογισμό. Αφορά επίσης στους διδάσκοντες του ΠΔ407, στους συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα που αμείβονταν με τίτλους κτήσης κλπ. Και κανείς φυσικά δεν εγγυάται ότι ο έλεγχος της τελευταίας πενταετίας που διενεργεί σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν θα γίνει αργότερα δεκαετία ή δεκαπενταετία. Η παραπάνω κατάσταση προκύπτει από μία διχογνωμία που υπάρχει μεταξύ υπηρεσιών του Δημοσίου όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις του παρελθόντος, συγκεκριμένα μία δυσαρμονία μεταξύ Υπ. Εργασίας και ασφαλιστικών ταμείων. Την πληρώνουν - και μάλιστα βαρέως - τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί εργαζόμενοι στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας την ασάφεια που υπήρξε στο παρελθόν, έχει δώσει στον ΕΦΚΑ την οδηγία υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.15/Γ’/οικ4624/106, 5/2/2019, σύμφωνα με την οποία ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί για τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν δεν αναζητούνται. Η παραπάνω οδηγία δίνει κάποια λύση στο πρόβλημα. Ειδικότερα, στη σελίδα 9 του εγγράφου αυτού, στην τρίτη παράγραφο από το τέλος, δίνει το Υπουργείο στον ΕΦΚΑ την εξής οδηγία/εντολή: «Ενόψει της πολυπλοκότητας του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου και της κατά το παρελθόν πλήρους έλλειψης διευκρινήσεων και οδηγιών εκ μέρους των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης πεποίθησης των διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί για τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, δεν αναζητούνται.»

Ωστόσο, ο ΕΦΚΑ δεν εφαρμόζει αυτή την οδηγία.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να εναρμονιστεί ο ΕΦΚΑ με το Υπουργείο και να εφαρμόσει την οδηγία που του έχει δοθεί, σύμφωνα με την οποία ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί για τίτλους κτήσης που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν δεν πρέπει να αναζητούνται.

5. Εισόδημα μελών ΔΕΠ που κακώς θεωρείται προερχόμενο «από επιχειρηματική δραστηριότητα» (διδασκαλία στο ΕΑΠ και αμοιβές μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ)

Το εισόδημα μελών ΔΕΠ που διδάσκουν με σύμβαση για 10 μήνες ως μέλη ΣΕΠ στο ΕΑΠ και καταχωρείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ στα «ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες χωρίς έναρξη δραστηριότητας» (κωδ. 403 στο Ε1). Η διδασκαλία όμως σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο όπως το ΕΑΠ δεν συνιστά κατά κανέναν τρόπο επιχειρηματική δραστηριότητα και ρητά κατονομάζεται στο Ν.4009/2011, άρθρο 23, παρ.2ζ, ως δικαίωμα των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης που εξαιρείται από την υποχρέωση είσπραξης των όποιων αμοιβών μέσω του ΕΛΚΕ (άρθρο, 23 #3).

Ομοίως (Ν.4009/2011, άρθρο 23, παρ. 2δ), δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα το κλινικό -εργαστηριακό έργο που προσφέρουν τα μέλη ΔΕΠ σε πανεπιστημιακές κλινικές ενταγμένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, για το οποίο παρέχεται η ειδική αμοιβή («κλινικό επίδομα», το οποίο, σημειωτέον, δεν ξεπερνά το μισό του ποσού που λαμβάνουν αντίστοιχα οι λειτουργοί του ΕΣΥ για το ίδιο έργο), καθώς και οι εφημερίες.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να προστεθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο μία ερμηνευτική διάταξη με την οποία να αναγνωρίζεται ότι οι αμοιβές των πανεπιστημιακών μελών ΣΕΠ ή οι ειδικές αμοιβές των πανεπιστημιακών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές ενταγμένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, αφορούν εξαρτημένη εργασία και δεν αποτελούν συμβάσεις έργου, η δε ερμηνευτική διάταξη να έχει αναδρομική εφαρμογή από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

6. Ασφαλιστικές εισφορές για τίτλους κτήσης

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται με κάθε τίτλο κτήσης / απόδειξη δαπάνης από 1/2/2019, το νέο νομοσχέδιο ενώ απαλλάσσει το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από τις λεγόμενες διπλές εισφορές -εφόσον καλύπτεται από την πρώτη μισθωτή απασχόληση η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά- για τον κάθε τίτλο κτήσης συνεχίζει να απαιτεί την καταβολή εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα την προφανή άνιση μεταχείριση μεταξύ των δύο τρόπων πληρωμής. Ως αποτέλεσμα, αυτοί που αμείβονται με τίτλο κτήσης θα προχωρήσουν στην έκδοση ΔΠΥ και στην τήρηση βιβλίων.

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά, στο άρθρο 32 του νομοσχεδίου όπως έχει παρουσιαστεί στη διαβούλευση, που τροποποιεί το άρθρο 36 (καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης) του ν. 4387/2016 και δημιουργεί νέο άρθρο 36Α, να προστεθεί στο προοίμιο του άρθρου 36 και στην παράγραφο 1, περ. γ΄ του ίδιου άρθρου και η κατηγορία «των αμειβόμενων με απόδειξη δαπάνης μέχρι 10.000 ευρώ».

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

«Δε θα γίνουμε ο πολιορκητικός κριός της κυβέρνησης ενάντια στους μαθητές»
«Δε θα γίνουμε ο πολιορκητικός κριός της κυβέρνησης ενάντια στους μαθητές»
Απορρίπτει την «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» σε υπό κατάληψη σχολεία η ΕΛΜΕ Κέρκυρας και καλεί στην κινητοποίηση των μαθητών το μεσημέρι της Πέμπτη 1/10
«Δε θα γίνουμε ο πολιορκητικός κριός της κυβέρνησης ενάντια στους μαθητές»
Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόμενους από Θήβα και Χαλκίδα: Μην πάτε αύριο στη δουλειά
Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόμενους από Θήβα και Χαλκίδα: Μην πάτε αύριο στη δουλειά
Αυστηρή σύσταση στους εργαζόμενους οικισμών του δήμου Θηβαίων και οικισμού της Ευβοίας να μην προσέλθουν στις εργασίες τους αύριο, λόγω κινδύνου...
Υπουργείο Εργασίας σε εργαζόμενους από Θήβα και Χαλκίδα: Μην πάτε αύριο στη δουλειά