Τα σεμινάρια που μοριοδοτούν εκπαιδευτικούς και ξεκινούν 24/02

Εν μέσω αιτήσεων για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΝΙΚΗ) πραγματοποιούνται αιτήσεις για εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα 9μηνα και 7μηνα επιμορφωτικά σεμινάρια δημόσιων Πανεπιστημίων που αφορούν αναπληρωτές, αδιόριστους και μόνιμους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας ανεξαρτήτως βαθμίδας και αντικειμένου

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα σεμινάρια που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν ανοικτές αιτήσεις και είναι εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς καθόλου υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Στα παρακάτω σεμινάρια που ξεκινούν στις 24 Φεβρουαρίου, ο επιμορφούμενος μπορεί να διαβάζει όποτε θέλει καθώς είναι ασύγχρονα 

Δείτε τι ισχύει επιγραμματικά για τις μοριοδοτήσεις υγκεκριμένα (δείτε αναλυτικά την κάθε περίπτωση) μοριοδοτούν

α) Προσλήψεις - Διορισμούς Εκπαιδευτικών (όλα τα 7μηνα και 9μηνα)
β) Προσλήψεις σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ (Μόνο το εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων)
γ) κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης (Μόνο τα 9μηνα)
δ) Ένταξη σε επικουρικό πίνακα εκπαιδευτικών (Της ειδικής αγωγής)

Αδιαμφισβήτητα το κορυφαίο αντικείμενο για επιμορφωση και για την σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τις προσλήψεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η Ειδική Αγωγή όπως θα δείτε και παρακάτω

Τα πρώτα σε ζήτηση στην Ελλάδα επιμορφωτικά προγράμματα στην Ειδική Αγωγή είναι το σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή (7μηνών και 420 ωρών) και το 9μηνο (440 ωρών)  σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή: Ανίνχευση, Παρέμβαση, Διαφορδιάγνωση  του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου συνήθως αυτός που τα πραγματοποιεί ή τα έχει ήδη πραγματοποιήσει κάνει και μοριοδοτούμενο  - 9μηνο 420 ωρών σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία ή στην Κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (λόγω ΔΥΕΠ, ΖΕΠ, και προσφυγικού) που θα δείτε παρακάτω.

Κατανομή Νέων προσλήψεων στην Διαπολιτσμική Εκπαίδευση

Η Κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα πάνω στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα ΔΥΕΠ, τις τάξεις υποδοχής και το προσφυγικό στην εκπαίδευση

Αν βέβαια είστε φιλόλογος προσανατολίζεται στην επιμόρφωση πάνω στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

---> Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια: (7μηνο ) και 420 ωρών
Έναρξη στις 24 Φεβρουαρίου
Εγγραφές έως 17 Φεβρουαρίου

Μοριοδότηση

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)

Αναμένεται ανακοίνωση για την έναρξή του τις επόμενες ημερες

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

--->  Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση
του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια:  (9μηνο) και 440 ωρών
Έναρξη στις 24 Φεβρουαρίου
Εγγραφές έως 17 Φεβρουαρίου

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

---> Σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια:  9 μηνών - 420 ωρών
Έναρξη στις 24 Φεβρουαρίου
Εγγραφές έως 17 Φεβρουαρίου

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- Μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΣΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

Αναμένεται ανακοίνωση για την έναρξή του τις επόμενες ημερες

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

--->  Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Έναρξη στις 24 Φεβρουαρίου
Εγγραφές έως 17 Φεβρουαρίου
Διάρκεια: 9μηνο - 408 ωρών

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

--->  Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/ξένης Γλώσσας του Παν.Αιγαίου: Θεωρία και Πράξη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  9 μηνών - 400 ωρών
Επίκειται η έναρξη στις 24 Φεβρουαρίου
Εγγραφές έως 17 Φεβρουαρίου

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- Πλεονέκτημα για φιλολόγους και όσους θέλουν να εργαστούν στο προσφυγικό και στις ΜΚΟ
-  Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

Αναμένεται ανακοίνωση για την έναρξή του τις επόμενες ημέρες

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

--->  Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες"
του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια:  (9μηνο) και 440 ωρών
Έναρξη στις 24 Φεβρουαρίου
Εγγραφές έως 17 Φεβρουαρίου

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

---> Εξ αποστάσεωσ σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

Διάρκεια:  200 ωρών
Εναρξη στις 17 Φεβρουαρίου
Εγγραφές έως 17 Φεβρουαρίου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ειδική Αγωγή: Τα δύο πρώτα σε ζήτηση σεμινάρια το 2020 στην Ελλάδα

Σχολική Ψυχολογία: Η ανερχόμενη επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς το 2020

Ποιους αφορά η επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

σχετικά άρθρα

Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου
Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκινάει νέο κύκλο σεμιναριακής μοριοδοτούμενης επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή στις 24 Φεβρουαρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις...
Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου