ΑΣΕΠ - Προσλήψεις: Τα Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια εκπαιδευτικών τον Ιουνίο
Τα κορυφαία μοριοδοτούμενα σεμινάρια Δημόσιων Πανεπιστημίων που αφορούν εκπαιδευτικούς με ανοικτές αιτήσεις

Παρουσιάζουμε τα κορυφαία μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα από δημόσια Πανεπιστήμια αποκλειστικά εξ αποστάσεως και ασύγχρονα που αφορούν εκπαιδευτικούς και έχουν ανοικτές αιτήσεις.

Το ενδιαφέρον για πραγματοποίηση επιμόρφωσης 7μηνης ή 9μηνης έχει πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα καθώς το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να περιλαμβάνει την μοριοδότηση από σεμινάρια δημόσιων πανεπιστημίων για διορισμούς και προσλήψεις.

Εξ αποστάσεως Μοριοδότηση Εκπαιδευτικών

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα σεμινάρια που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν ανοικτές αιτήσεις και είναι εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς καθόλου υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.

Ο επιμορφούμενος μπορεί να διαβάζει όποτε θέλει καθώς είναι ασύγχρονα. Εκτός του σεμιναρίου στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και του σεμιναρίου "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) η πλειοψηφία των επιμορφωτικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αποτελούν τα πρώτα σε ζήτηση σε όλη την Ελλάδα μοριοδοτούμενα σεμινάρια. Το σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων πραγματοποιείται από το ΙΠΤΗΛ (ΕΚΕΤΑ)

ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Τα περισσότερα από τα παρακάτω σεμινάρια έχουν μειώσει τα δίδακτρά τους λόγω του κορωνοϊού! Μάλιστα αποτελούν ενδεχομένως και αυτά με το χαμηλότερο κόστος σε όλη την Ελλάδα από δημόσια Πανεπιστήμια

Δείτε τι ισχύει επιγραμματικά για τις μοριοδοτήσεις  (δείτε αναλυτικά την κάθε περίπτωση)

α) Προσλήψεις - Διορισμούς Εκπαιδευτικών (όλα τα 7μηνα και 9μηνα!)
β) Προσλήψεις σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ (Μόνο το σεμινάριο εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και κάθε σεμινάριο στην ειδικότητά του)
γ) κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης (Μόνο τα 9μηνα)
δ) Ένταξη σε επικουρικό πίνακα εκπαιδευτικών (Τα σεμινάρια της ειδικής αγωγής)
ε) Προσλήψεις συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ΣΔΕ (μόνο το σεμινάριο συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός)
ζ) Προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων σε ΣΔΕ (Μόνο η σχολική ψυχολογία)
η) Μελλοντικό πλεονέκτημα για το προσφυγικό (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ή Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας)

Τα Κορυφαία Σεμινάρια (Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική)

Αδιαμφισβήτητα το κορυφαίο αντικείμενο για επιμόρφωση είναι η Ειδική Αγωγή όπως θα δείτε και παρακάτω.

Τα πρώτα σε ζήτηση στην Ελλάδα επιμορφωτικά προγράμματα στην Ειδική Αγωγή είναι το σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή (9μηνών και 440 ωρών) και το 7μηνο (420 ωρών)  σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, Παρέμβαση, Διαφοροδιάγνωση  του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συνήθως αυτός που πραγματοποιεί ή έχει ήδη πραγματοποιήσει επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή πραγματοποιεί και το  μοριοδοτούμενο  - 9μηνο 440 ωρών σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία ή την Κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο (λόγω ΔΥΕΠ, ΤΥ και προσφυγικού) που θα δείτε παρακάτω.

Κατανομή Νέων προσλήψεων στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η Κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα πάνω στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα ΔΥΕΠ, τις τάξεις υποδοχής και το προσφυγικό στην εκπαίδευση. Αποτελεί δυνητικό πλεονέκτημα σε ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Αν βέβαια είστε φιλόλογος προσανατολιστείτε στην επιμόρφωση πάνω στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.

Και τα δύο σεμινάρια συνδυαστικά είναι η το πιο ισχυρό εφόδιο για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Μοριοδότηση Στελεχών Εκπαίδευσης (Διευθυντών κλπ) - Τι αλλάζει

Η θητεία των διευθυντών πήρε παράταση! Αυτό σημαίνει πως αναβαθμίζεται η αναγκαιότητα για πολλούς μόνιμους εκπαιδευτικούς  να λάβουν την μοριοδότηση για τις κρίσεις με το σεμινάριο Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Για τα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πραγματοποιεί  το κορυφαίο σεμινάριο εξ αποστάσεως στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης που επιλέγουν κυρίως μόνιμοι εκπαιδευτικοί αλλά υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης

Τι αναφέρει ο νόμος για τα σεμινάρια

Τα 9μηνα ή 7μηνα σεμινάρια σύμφωνα με το νόμο (400 τουλάχιστον ωρών) από δημόσια Πανεπιστήμια πληρούν τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για διορισμούς και προσλήψεις

Τι ισχύει για τον επικουρικό πίνακα της Ειδικής Αγωγής;

Τα παρακάτω σεμινάρια της Ειδικής Αγωγής που σας παρουσιάζουμε σας εντάσσουν και στους επικουρικούς πίνακες.

Σχολική Ψυχολογία βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών μετά την Ειδική Αγωγή όπως και η Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Πολύ σημαντικό στον τομέα του είναι σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργείου η Σχολική Ψυχολογία λόγω των προσλήψεων σχολικών ψυχολόγων στα σχολεία και της εισαγωγής του θεσμού του καθηγητή εμπιστοσύνης.

Παράλληλα οι επικείμενες χιλιάδες προσλήψεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων ενισχύουν την τάση προς την Σχολική Ψυχολογία

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (έχουν ανοικτές αιτήσεις)

  • Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια: (9μηνο ) και 440 ωρών
Έναρξη στις 29 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

Μοριοδότηση

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  9 μηνών - 440 ωρών
Έναρξη στις 29 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- Μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΣΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σεμινάριο στην 

  • Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  (7μηνο) και 420 ωρών
Έναρξη στις 29 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο του Παν.Αιγαίου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις


Έναρξη στις 29 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου
Διάρκεια: 9μηνο - 408 ωρών
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ
 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/ξένης Γλώσσας του Παν.Αιγαίου: Θεωρία και Πράξη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  9 μηνών - 440 ωρών
Έναρξη στις 29 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- Πλεονέκτημα για φιλολόγους και όσους θέλουν να εργαστούν στο προσφυγικό και στις ΜΚΟ
-  Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Σεμινάριο στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια: (7μηνο ) και 420 ωρών
Έναρξη στις 29 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)
- Μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΣΔΕ
 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις
Διάρκεια:  (9μηνο) και 400 ωρών
Έναρξη στις 29 Ιουνίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου​​​​​​​
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές  (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • ---> Σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΠΤΗΛ

Ανοικτές αιτήσεις έχει το κορυφαίο αυτή την στιγμή σεμινάριο στην Ελλάδα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων που πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.) και παρέχει δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Το σεμινάριο είναι 200 ώρες ώστε να μοριοδοτεί επιπρόσθετα και στις προσλήψεις σε ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ και ΣΕΚ - Δικαίωμα για απευθείας εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ

Το πλεονέκτημα του εν λόγω σεμιναρίου είναι πως πραγματοποιείται από Δημόσιο Φορέα, πράγμα απαραίτητο με βάση το νόμο! Παράλληλα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως χωρίς καμία υποχρεωτική παρακολούθηση

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις

Διάρκεια:  200 ωρών
Ξεκινάει 6 Ιουλίου
Αιτήσεις έως 6 Ιουλίου​​​​​​​
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
«Η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να βελτιωθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος», τονίζει η υπουργός Παιδείας
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση με βάση το Σύνταγμα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως τελικά έτσι τα πράγματα και ποιοι τελικά...

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης