Διαμαρτυρία 77 αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης για αποκλεισμό από μοριοδότηση προκήρυξης ΑΣΕΠ
Επιστολή διαμαρτυρίας αποφοίτων ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης, έτους 2017-18

Προς:

  1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ηράκλειο Αττικής 14121, Τηλ.: 210 289 6700 (Υπόψη Κ. Σαριδάκη I. και Κα. Κασιμάτη Α.)
  2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), Κεντρική Υπηρεσία Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 11523, Τηλ. 213 131 9100 (Υπόψη Κ. Καραβοκύρη I.)
  3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, Τηλ. 210 344 2000 (Υπόψη Υπουργού Κα. Κεραμέως Ν.)

 

Αξιότιμη/ε Κυρία/ε,

Με αφορμή την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 η οποία δημοσιεύτηκε στις 24/12/2019, «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.» οι απόφοιτοι του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του παραρτήματος Κοζάνης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας, τη λύπη και την αγανάκτησή μας για τον αποκλεισμό μας από τη μοριοδότηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019.

Στην εν λόγω προκήρυξη δύναται να μοριοδοτηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών και 7 μηνών. Πιο συγκεκριμένα στην προκήρυξη αναφέρεται Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού και εάν η διάρκεια τους είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών δεν μοριοδοτούνται.

Η επιμόρφωση που λάβαμε οι σπουδαστές του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το έτος 2017-2018 ενώ μας παρέχει την απαιτούμενη παιδαγωγική επάρκεια μας αποκλείει της μοριοδότησης (2 μόρια) λόγω μικρότερης διάρκειας φοίτησης (6 μήνες και 18 ημέρες). Έτσι, ενώ οι σπουδαστές των προηγούμενων ετών θα λάβουν την σχετική μοριοδότηση, η δική μας επιμόρφωση δεν θα ληφθεί υπόψη.

Λόγω του ότι:

  • Όλοι οι απόφοιτοι σπουδαστές του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ανεξαρτήτως έτους σπουδών, παρακολουθήσαμε τις ίδιες διδακτικές ενότητες (Θεωρητικά Μαθήματα,  Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας  και Πτυχιακή Εργασία), αφιερώσαμε τον ίδιο χρόνο (301 ώρες) και καταβάλαμε τον ίδιο κόπο και την ίδια ενέργεια για την ολοκλήρωση της φοίτησής μας.
  • Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δύο κατηγορίες αποφοίτων σπουδαστών: οι απόφοιτοι που λαμβάνουν την μοριοδότηση και οι απόφοιτοι που αποκλείονται αυτής.
  • Ο συγκεκριμένος αποκλεισμός δεν εξασφαλίζει ίση μεταχείριση, ισότητα, δικαιοσύνη και ευκαιρίες στους κατόχους του ίδιου πιστοποιητικού παρακολούθησης.
  • Για την συγκεκριμένη ενέργεια και εξέλιξη δεν υπήρχε κάποια επίσημη ενημέρωση από τους εμπλεκόμενους φορείς

Με όλο το σεβασμό, Αιτούμαστε

Να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση της αδικίας και της άνισης μεταχείρισης και την συμπερίληψη των αποφοίτων σπουδαστών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.- Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 2017-2018 στην μοριοδότηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Περιμένουμε άμεσα τις ενέργειές σας

Με εκτίμηση

Οι απόφοιτοι σπουδαστές Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.- Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 2017-2018 του Παραρτήματος Κοζάνης

(Ακολουθούν 77 υπογραφές)

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς