ειδικη αγωγή
Ανοικτή επιστολή υποψηφίου προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας: "Οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν με εξετάσεις δεν γνωρίζουν το ποσοστό επιλογής που έχουν ούτε του νέου ούτε του παλαιού συστήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020"

Στις 30 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019 το άρθρο 166 το οποίο καθορίζει την εισαγωγή των παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σύστημα το οποίο ίσχυε μέχρι και το σχολικό έτος 2018-2019. Το ανώτερο άρθρο δίνει τη δυνατότητα να εξεταστούν οι υποψήφιοι είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής που θα ισχύσει το 2020 είτε με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι και το σχολικό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν με το παλαιό σύστημα θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τμημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 ( στα μέσα Απριλίου, δηλαδή 1μιάμιση μηνά πριν), ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τμήματα και τις Σχολές που τα αφορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ,(δηλαδή για τις σχόλες των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού, Εκκλησιαστικών και Τουριστικών) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 Κάθε χρόνο οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων γνωρίζουν πια μαθήματα θα δώσουν, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσοστό που θα διεκδικήσουν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή το 90% των θέσεων. Ομοίως και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν χωρίς εξετάσεις αλλά με τη βαθμολογία τους που έχουν αποκτήσει τις δύο προηγούμενες χρονιές δηλαδή το 10% των θέσεων. Στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, γνωρίζουν από το νόμο ότι θα διεκδικήσουν το 10% των θέσεων. Συνεπώς οι υποψήφιοι του 2019 το 60% και του 2018 το 40%. Οι υποψήφιοι όμως που θα διαγωνιστούν με εξετάσεις δεν γνωρίζουν το ποσοστό επιλογής που έχουν ούτε του νέου ούτε του παλαιού συστήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020.

Αν οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος το 2016 ήταν περίπου στους 4000 και έδιναν 6 μαθήματα, φέτος κατά την λογική και τα στατιστικά που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας για τις πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρονιά, το 2020 το σύνολο των υποψηφίων θα είναι περίπου 83.000-85.000 υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων γενικών λυκείων νέου και παλαιού συστήματος. Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το παλαιό σύστημα, λόγω ότι δίνουν ίδια μαθήματα σε αριθμό θα είναι περίπου 6000-8000 υποψήφιοι, οι διπλάσιοι σε σχέση με το 2016, και θα διεκδικούνε το 6% με 8% των θέσεων. Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή που λόγω της πληροφόρησης που υπάρχει σήμερα και λόγω ότι είναι πολύ κοντά η χρονιά που αδικήθηκαν και εγκλωβίστηκαν υποψήφιοι του παλαιού συστήματος, να επιλέξουν πολύ υποψήφιοι φέτος το νέο σύστημα και αυτοί οι οποίοι θα μείνουν με το παλαιό σύστημα να είναι 1000-3000 υποψήφιοι διεκδικώντας μόλις το 1-3% των θέσεων!! Άρα τι αποφάσεις πρέπει να πάρει σύντομα το Υπουργείο Παιδείας ώστε να γνωρίζουν με ποια δεδομένα θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι; Από τη στιγμή που το Υπουργείο έχει ανακοινώσει και γνωρίζουν οι υποψήφιοι που δεν δίνουν εξετάσεις ότι διεκδικούν το 10% των θέσεων και αντιστοίχως και υποψήφιοι του επαγγελματικού λυκείου γνωρίζουν το ποσοστό εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, γιατί  οι υποψήφιοι των ημερήσιων γενικών λυκείων νέου και παλαιού συστήματος να μην γνωρίζουν; Τότε γιατί το Υπουργείο Παιδείας δίνει το 10% των θέσεων κάθε χρόνο στους υποψηφίους που συμμετέχουν χωρίς εξετάσεις και δεν τους λέει ότι ανάλογα με το πόσοι θα επιλέξετε να μην δώσετε θα σας αποδοθεί και το ποσοστό. Γνωρίζει το Υπουργείο κάθε χρόνο πόσοι θα δηλώσουν να συμμετάσχουν με το βαθμό τους που είχαν γράψει τις προηγούμενες χρονιές; Όχι! Γνωρίζει αν οι υποψήφιοι θα είναι λιγότεροι από το ποσοστό του 10% που τους δίνει ή περισσότεροι; Όχι! Ενδιαφέρει το Υπουργείο Παιδείας πόσοι είναι αυτοί που θα δηλώσουν το 10% για μηχανογραφικό; Όχι! Άρα τους ανακοινώνει και τους λέει σας δίνω το 10% των θέσεων σαν επιλογή και το 90% των θέσεων με νέα εξέταση, το ίδιο και στο σύστημα των επαγγελματικών λυκείων αντίστοιχα. Γιατί όμως σε εμάς τους υποψήφιους ημερήσιων γενικών λυκείων με νέα εξέταση δεν τον κάνει; Γιατί το 90% εφόσον θέλει να μας το διαχωρίσει το ποσοστό δεν αποδίδει ένα 15-20% στους υποψήφιους του παλαιού συστήματος και το υπόλοιπο 70-75% στους υποψήφιους του νέου συστήματος; Ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα του 2016. Με την διαφοροποίηση των θέσεων που τους απέδιδαν το 4% στους υποψήφιους του παλαιού συστήματος βλέπουμε ολοφάνερα την αδικία που δημιουργήθηκε. Ας δούμε την αδικία..

Νομική Αθήνας: υποψήφιοι του νέου συστήματος με 18.200 μόρια έμειναν εκτός σχολής και την ίδια ώρα υποψήφιος του παλαιού συστήματος μπήκε με 14.542 μόρια ενώ με το νέο σύστημα ο τελευταίος μπήκε με 18.229 μόρια. Γιατί αυτές οι 15 θέσεις που αποδόθηκαν στο παλαιό σύστημα να μην ήταν το ίδιο για όλους; Γιατί να αδικηθούν έτσι σκληρά αυτοί οι υποψήφιοι;  Αυτό είναι το λεγόμενο «πάρτι» που θα έκαναν οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: Ένας ιδιώτης συμμετείχε το 2016 με το παλαιό σύστημα για την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό 18.650 μόρια και έμεινε εκτός σχολής διότι διεκδικούσε μία μόνο θέση και αυτή καλύφθηκε από υποψήφιο με 18.696 μόρια ,ενώ ο υποψήφιος του νέου συστήματος εισήχθει με 17.898 μόρια που του απέδιδαν μόλις 30 θέσεις. 

Αντιθέτως από την άλλη μεριά οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας βιώσαν την αδικία γιατί  οι θέσεις εισαγωγής τους είναι πολύ λίγες και η ζήτηση μεγάλη. Έτσι εδώ το «πάρτι» θα είναι για τους υποψήφιους του νέου συστήματος γιατί οι άριστοι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος εγκλωβίστηκαν στο παλαιό σύστημα διεκδικώντας μία θέση ή και καμιά και έτσι αυτό έδωσε την ευκαιρία να μπουν οι υποψήφιοι του νέου συστήματος με πολύ χαμηλότερα μόρια.

Ας δούμε παρακάτω παραδείγματα του πίνακα για τις παραγωγικές σχολές.

Οι σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας βρίσκονται στο 1ο ,2ο,και 4ο επιστημονικό πεδίο και κάθε παιδί διαλέγει το πεδίο που επιθυμεί. Όλοι δίνουν διαφορετικά μαθήματα και με διαφορετική δυσκολία για το κάθε πεδίο. Γιατί όμως ένας υποψήφιος του παλαιού συστήματος που διαγωνίζεται για το 1ο πεδίο και εξετάζεται σε Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά να διεκδικεί λίγες θέσεις με αυτόν που θα διαγωνιστεί στην Νεοελληνική Γλώσσα– Λογοτεχνία, Αρχαία, Ιστορία ,Κοινωνιολογία ,ενώ την ίδια στιγμή μπορούν με διαφορετικά μαθήματα άλλων πεδίων να διεκδικούν τις ίδιες θέσεις όπως για την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, και αυτό που κρίνετε για την εισαγωγή τους είναι ποιος πέτυχε βαθμολογία και όχι από πια μαθήματα την απέκτησαν.

Λέτε σαν Υπουργός ότι κληροδοτήσατε από τον ΣΥΡΙΖΑ το ένα το άλλο, μέσα σε αυτά ήταν και το σύστημα εισαγωγής που άλλαξε. Όμως βλέπω να ακολουθείτε την ίδια πορεία, δηλαδή διαφοροποίηση των θέσεων και αδικία όπως το 2016 υπό υπουργία Φίλη το ίδιο κι εσείς φέτος το 2020 έρχεστε να κάνετε.

Αν όπως λέτε θέλετε να ξέρετε πόσοι θα επιλέξουν το νέο σύστημα ή το παλαιό θα μπορούσατε πολύ απλά να ανοίγατε μία εφαρμογή ώστε οι απόφοιτοι να έμπαιναν με τον κωδικό υποψηφίου που είχαν αποκτήσει όταν συμμετείχαν σε προηγούμενες πανελλαδικές, όπως μπαίνουν για να δουν τα αποτελέσματα τους, και να έκαναν μία προ δήλωση με πιο σύστημα θέλουν να εξεταστούν το 2020, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και απλά να έχει μία εικόνα το Υπουργείο πόσοι θέλουν το παλαιό σύστημα  ώστε να αποφασίσει τι ποσοστό θα αποδώσει σε αυτούς που θα επιλέξουν το παλαιό σύστημα. Όμως δεν το κάνατε ούτε αυτό… Πως εξασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι που θα δώσουνε με το παλαιό σύστημα και θα διεκδικούν την εισαγωγή τους για μία παραγωγική σχολή θα τους αποδοθεί έστω και μία θέση; Γιατί το 2016 υπήρχαν τμήματα όπως στην ΣΑΣΣ η φαρμακευτική, η οδοντιατρική, στρατολογικό, οικονομικό κ.α που δεν υπήρχε καμία θέση για αυτούς ,το ίδιο και για την πυροσβεστική ακαδημία που δεν δέχτηκαν κανέναν από το παλαιό σύστημα και δέχτηκαν μόνο τους δικούς τους με το παλαιό σύστημα δηλαδή τους πυροσβέστες που ήθελαν να δώσουν με το παλαιό σύστημα. Άρα αυτοί  οι υποψήφιοι τζάμπα διάβασαν, κουράστηκαν, στερήθηκαν, πλήρωσαν και το αποτέλεσμα ήταν άριστοι μαθητές που στόχευαν για αυτές τις σχολές δεν πήγαν να δώσουν εξετάσεις καθόλου και αυτό γιατί έτσι αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας «Φίλης». Αν το 2016 δεν είχαν διαχωρίσει τις θέσεις εισαγωγής και ήταν κοινές για όλους, δηλαδή διεκδικούσαν όλοι το 90% των θέσεων, δεν θα έχει αδικηθεί κανένας υποψήφιος. Ούτε θα στρεφόντουσαν υποψήφιοι εναντίον υποψηφίων γιατί οι άλλοι ήταν ευνοημένοι και άλλοι όχι, γιατί οι άλλοι είχαν ευκαιρίες και δυνατότητες και άλλοι όχι, γιατί σε άλλους τους έκατσε κουτί και σε άλλους όχι, θα κρίνονταν μόνο με το ποιος έγραψε καλύτερα ανεξάρτητα αν έδιναν 4 μαθήματα αυτοί του νέου συστήματος ή 6-7 αυτοί του παλαιού συστήματος.

Συνεπώς οι απόφοιτοι υποψήφιοι του 2020 θα κληθούν να λάβουν μία εξαιρετικά σημαντική για αυτούς απόφαση χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και με τον φόβο γνωρίζοντας αυτό που έγινε πρόσφατα το 2016. Δεν μας ανακοινώσατε ποτέ γιατί θέλετε να μας διαχωρίσετε τις θέσεις σε μας που θα δώσουμε  με το παλιό σύστημα. Γιατί να διεκδικούμε ποσοστό ανάλογα με το πόσοι θα επιλέξουμε σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων; Επειδή οι μαθητές του νέου έχουν  αυξημένη υλη; Στο χέρι σας ήταν να την μειώνατε και να την κάνετε ίδια με του 2018-2019, αλλά ότι αυξήθηκε δικαιολογείται γιατί θα την διδαχτούν 7 ώρες την εβδομάδα για το κάθε πανελλαδικό μάθημα και γι’ αυτό κόπηκαν όλα τα μαθήματα της γενικής παιδείας και άφησαν μόνο 2-3 μαθήματα εικονικά. Γιατί επειδή εξετάζονται και την λογοτεχνία μαζί με την Νεοελληνική Γλωσσά; Στο χέρι σας ήταν κι αυτή να την καταργήσετε, θα σας ευγνωμονούσαν τα παιδιά. Και εδώ θα σταθώ στην Κοινωνιολογία, να καταργούσατε και αυτήν; Όχι γιατί τα παιδιά από την Β λυκείου είχαν ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία τους. Όμως θα μπορούσατε να επαναφέρετε τα  Λατινικά και να υπήρχε η επιλογή να επιλέξουν στο σχολείο αν θέλουν να παρακολουθούν Κοινωνιολογία ή Λατινικά για να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις .Όμως ούτε αυτό κάνατε. Με το να εξισώνατε την ύλη σε σχέση με την παλιά και να καταργούσατε την λογοτεχνία δεν θα έφερνε καμία αναστάτωση στα παιδιά, αντιθέτως θα ανακούφιζε από το μεγάλο όγκο διαβάσματος και χρημάτων πολλούς υποψηφίους. Άρα εδώ καταφαίνεται πως όλα αυτά που κληροδοτήσατε όπως λέτε από την απερχόμενη κυβέρνηση θέλατε να τα συνεχίσετε κι εσείς στον ίδιο βαθμό και να ξανά βιώσουμε το 2020 το ίδιο ακριβώς που έγινε το 2016, και μάλλον και χειρότερα ύστερα από τις εξαγγελίες του Υφυπουργού Παιδείας για την μείωση των θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αποτελεσματικά, τροποποιήστε το άρθρο 166 και αφήστε μας να διεκδικήσουμε το 90% των θέσεων ή αποδώστε μας ένα ποσοστό 15-20% των θέσεων ώστε να γνωρίζουμε οι υποψήφιοι τα δεδομένα με τα οποία θα λάβουμε αποφάσεις και θα πορευτούμε. Το να δίνετε στους υποψήφιους χωρίς εξέταση το 10% των θέσεων, σε εμάς που θα διαγωνιστούμε με νέα εξέταση πρέπει να μας αποδοθεί τουλάχιστον το διπλάσιο δηλαδή  το 20%, και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι και οι θέσεις μείνουν κενές να μεταφερθούν στο νέο σύστημα. Το άρθρο 166 χρήζει προς τροποποίηση διότι το να διαχωρίσετε τις θέσεις και να δοθεί ποσοστό ανάλογα σε σχέση με το πόσοι θα επιλέξουν το παλαιό σύστημα κρίνεται άδικο, αντιπαιδαγωγικό, άστοχο και αντισυνταγματικό το φετινό εξεταστικό σύστημα που σχεδιάζει να υλοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας το 2020.

Κλείνοντας, γνωρίζετε επίσης ότι αν διαχωρίσετε τις θέσεις ανάλογα με τις δηλώσεις αυτό θα είναι κάτι άδικο διότι οι δηλώσεις των υποψήφιων μαθητών της Γ λυκείου θα είναι πάρα πολλές  εικονικές ενώ στην πραγματικότητα δεν θα θέλουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές, και ο λόγος είναι γιατί τους πίεσε το σχολείο και οι συμμαθητές τους να δηλώσουν για να γίνει το σχολείο τους εξεταστικό κέντρο και να μη χρειαστεί να μετακινηθούν. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι χάνεται ένα μεγάλο ποσοστό που κανονικά θα ήταν να δοθεί στους αποφοίτους. Από την άλλη πάλι απόφοιτοι μετά από τον φόβο με αυτό που έγινε το 2016 μπορούν να βάλουν φίλους και συγγενείς να δηλώσουν εικονικά πάλι για τις πανελλαδικές απλά και μόνο για να τους βοηθήσουν να πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό. 1000 υποψήφιοι να τους υποστηρίξουν από 3 άτομα συγγενικά η φιλικά αυτό κατευθείαν δίνει ότι στις 1000 πραγματικές δηλώσεις το σύνολο θα είναι 4000 δηλώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 166 και με απάντηση της Υπουργού στο 104,6 σε απόφοιτη μαθήτρια που ρώτησε το ποσοστό εισαγωγής που θα δοθεί στο παλαιό σύστημα της απάντησε ότι θα εξαρτηθεί με το πόσοι θα επιλέξουν το μεν η το δεν σύστημα. Αναφέρθηκε επίσης χαρακτηριστικά στο θέμα 106,4 πως αν το επιλέξουν 5 άτομα το παλαιό σύστημα δεν μπορεί να είναι μεγάλο το ποσοστό. Αν όμως στην πραγματικότητα  ήταν 5 άτομα δεν θα έπρεπε να υπήρχε για αυτούς από μία θέση για κάθε τμήμα; Γιατί με την ποσόστωση δεν θα τους δινόταν καμία θέση  και απλά δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν αυτές οι εξετάσεις γιατί στην πραγματικότητα δεν θα εισαχθούν πουθενά.. Άρα και εδώ βλέπουμε πως η ποσόστωση με αυτά τα κριτήρια, ανάλογα με τις δηλώσεις είναι άστοχη και άδικη.

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αναμένω απάντηση για τις ενέργειες σας..

 

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΝΕΟ 16.372

ΠΑΛΑΙΟ 10.924

11 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΝΕΟ 18.229

ΠΑΛΑΙΟ 14.543

15 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΝΕΟ 17.938

ΠΑΛΑΙΟ 14.511

13 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜ

ΝΕΟ 17.409

ΠΑΛΑΙΟ 11.937

15 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΝΕΟ 17.381

ΠΑΛΑΙΟ 14.163

5 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΝΕΟ 10.588

ΠΑΛΑΙΟ 1.808

8 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΝΕΟ 16.000

ΠΑΛΑΙΟ 10.640

7 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ

 

 

ΣΧΟΛΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΒΑΣΕΙΣ 2016

ΣΣΕ-ΟΠΛΑ

 

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

99

4

16.095

18.383

ΣΣΕ-ΣΩΜΑΤΑ

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

17

1

17.642

18.620

ΙΚΑΡΩΝ-ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

22

1

17.786

18.657

ΙΚΑΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

8

1

18.625

18.732

ΣΝΔ-ΜΑΧΙΜΟΙ

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

12

1

17.662

18.988

ΣΝΔ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

7

ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ!!

17.838

-

ΣΜΥ-ΟΠΛΑ

 

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

54

2

14.532

18.039

ΣΜΥ-ΣΩΜΑΤΑ

 

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

27

1

15.678

18.620

ΣΣΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΣΤΡ/ ΝΟΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ/ΠΑΛΑΙΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 

 

ΣΑΝ

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

11

ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ!!

 

18.355

0

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΜΟΜΙΑΣ (ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΝΕΟ

 

ΠΑΛΑΙΟ

30

 

1

17.898

 

18.696

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΜΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)

ΝΕΟ

 

ΠΑΛΑΙΟ

41

 

2

16.650

 

17.618

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΠΟΛΙΤΕΣ)

 

ΝΕΟ

 

ΠΑΛΑΙΟ

23

 

ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ!!

17.929

 

0

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΝΕΟ

ΠΑΛΑΙΟ

176

8

16.388

18.158

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα εδώ

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Οι τρεις "άσσοι" της Νίκης Κεραμέως τη νέα σχολική χρονιά: Σφίγγει τη θηλιά στους εκπαιδευτικούς
Πού οδηγούν η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων στην Γ’ Λυκείου, η ελληνική PISA και η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών που προωθεί το υπουργείο...
Οι τρεις "άσσοι" της Νίκης Κεραμέως τη νέα σχολική χρονιά: Σφίγγει τη θηλιά στους εκπαιδευτικούς
mpimpilas
Εκκλησιαστική ιστοσελίδα μηνύει τον Μπιμπίλα για «προσβολή» της Παναγίας!

Μια ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, με μια μετανάστρια που κρατάει ένα μωρό, ενόχλησε το ekklisiaonline.gr που αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον...

Εκκλησιαστική ιστοσελίδα μηνύει τον Μπιμπίλα για «προσβολή» της Παναγίας!