Πανεπιστήμιο Αθηνών: Νέα διαδικασία στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής παραγωγής των ΑΕΙ
Και συμμετοχή της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής στη δημιουργία Επιτροπής των Υπουργείων Τουρισμού και Υγείας για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα.

Την ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικότερου νομοθετικού πλαισίου για τη διαδικασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, επισήμανε ο Πρύτανης του Εθνικού-Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας κ.Θάνος Δημόπουλος στον  Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα με τον οποίον συναντήθηκαν χθες, μαζί με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης κ.Νικόλαο Βούλγαρη και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Δημήτριο Τούσουλη.

Οπως τόνισε ο κ.Δημόπουλος, η διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής παραγωγής των μελών του ΕΚΠΑ και τη διασύνδεση με τη βιομηχανία. Επίσης έγιναν συζητήσεις για την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστών με εξασφάλιση της διαφάνειας και των εσόδων των ΑΕΙ, ενώ ο υφυπουργός ενημέρωσε τους πανεπιστημιακούς  για τη διαδικασία απλοποίησης της λειτουργίας των ΕΛΚΕ των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (Υφυπουργός Βασίλειος Διγαλάκης) και το Υπουργείο Οικονομικών (Υφυπουργός κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης).

Εξάλλου στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Μάνου Κόνσολα με τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Θάνο Δημόπουλο.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής:

1. «Πρωτόκολλο Εκδήλωσης Πρόθεσης Συνεργασίας (M.O.U.)» μεταξύ των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  που διαθέτουν Τμήματα με γνωστικό αντικείμενο την τουριστική βιομηχανία. Επειδή στο ΕΚΠΑ έχει ιδρυθεί Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, διαπιστώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το Υπουργείο Τουρισμού.

2. Συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής και της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στη δημιουργία Ειδικής Επιτροπής των Υπουργείων Τουρισμού και Υγείας για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα.

 

σχετικά άρθρα