2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση"
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κόρινθο στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2019 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναπτυξιακών έργων, αναλύσεων και εμπειρικών ερευνών που αφορούν σε ζητήματα σχετικά με τους Ανοικτούς Ψηφιακούς Πόρους και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση” οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κόρινθο στις 13 & 14 Δεκεμβρίου 2019 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναπτυξιακών έργων, αναλύσεων και εμπειρικών ερευνών που αφορούν σε ζητήματα σχετικά με τους Ανοικτούς Ψηφιακούς Πόρους και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

 • Ανοικτή Εκπαίδευση και Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
 • Ανοικτά Αποθετήρια Ψηφιακού Υλικού
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
 • Εργαλεία Ιστού 2.0 και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
 • Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0
 • Κοινωνική Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης
 • Μαθησιακά Αντικείμενα
 • Μαζικά Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
 • Προσεγγίσεις Σχεδιασμού στην Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ψηφιακό Περιεχόμενο που δημιουργείται από εκπαιδευόμενους
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
 • Κινητή Μάθηση

Πρόσκληση Εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους επιστήμονες και ερευνητές να υποβάλουν τις εργασίες των εξής τύπων: α) Πλήρεις Εισηγήσεις, β) Σύντομες Εισηγήσεις, γ) Συμπόσια (Workshops).

Πληροφορίες για την υποβολή εργασιών στον δικτυακό τόπο στου Συνεδρίου: http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εργασιών: 15 Νοεμβρίου 2019

Ενημέρωση αποδοχής: 1 Δεκεμβρίου 20169

Εγγραφή συνέδρων: 15 Νοεμβρίου - 13 Δεκεμβρίου 2019

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 13-14 Δεκεμβρίου 2019

Εγγραφή

Η εγγραφή και παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για όλους τους συμμετέχοντες (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές). Οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Επικοινωνία

Για πρόσθετες ή νεότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, την υποβολή εργασιών, την εγγραφή και τους χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ανατρέξουν στον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019


Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης ([email protected])

 

Συντονιστής Συνεδρίου

Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ