Παν.Αιγαίου: Νέα Εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια βίου Μάθησης
Νέος κύκλος των προγραμμάτων δια Βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποιεί  επιμορφωτικά προγράμματα Δια βίου Μαθησης για εκπαιδευτικούς πάνω σε διάφορα αντικείμενα τα οποία προσφέρουν μοριοδότηση για προσλήψεις - διορισμούς και κρίσεις. Παράλληλα τα προγράμματα παρέχουν Πιστοποίηση ECVET δηλαδή απόδοση Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα σας παρουσιάζουμε τα μοριοδοτούμενα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- 7μηνο Ειδικής Αγωγής (δείτε εδώ)
- 9μηνο (ετήσιο) Ειδικής Αγωγής (δείτε εδώ)

- 7μηνο Σχολικής Ψυχολογίας (δείτε εδώ)
- 9μηνο (ετήσιο) Σχολικής Ψυχολογίας (δείτε εδώ)

-7μηνο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (δείτε εδώ)
-9μηνο (ετήσιο) Διαποτλισιμικής Εκπαίδευσης (δείτε εδώ)

-7μηνο Διδασκαλία της Ελληνικής Ως 2ης/Ξένης Γλώσσας (δείτε εδώ)
-9μηνο (ετήσιο) Διδασκαλία της Ελληνικής Ως 2ης/Ξένης Γλώσσας (δείτε εδώ)

-7μηνο Συμβουλευτική και Επαγεγλματικός Προσανατολισμός (δείτε εδώ)

pan aigaiou

σχετικά άρθρα