Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ 2019-2020
102 ΕΕΠ – ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά, 63 ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ, 1 Δ.Σ.

Οι αναπληρωτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις αποφάσεις πρόσληψης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου, θα πρέπει να παρουσιαστούν, από την Τετάρτη 11-9-2019 έως και τη Δευτέρα 16-9-2019, και ώρες 9:00 – 14:00,  στην ΠΔΕ Ν Αιγαίου, Ομήρου 15 και Εστίας 2 Σύρος, για να γίνει η πρόσληψη.

Οι  αναπληρωτές που τοποθετούνται σε δομές ΣΜΕΑΕ και γενικής Εκπαίδευσης των Κυκλάδων θα πρέπει να παρουσιαστούν στη ΠΔΕ Ν Αιγαίου και την ίδια ημέρα θα πρέπει να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων που ανήκει η Σχολική Μονάδα.

Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται στα ΚΕΣΥ Ν Αιγαίου θα πρέπει να παρουσιαστούν στη ΠΔΕ Ν Αιγαίου  για την πρόσληψη τους. 

 Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε δομές ΣΜΕΑΕ και γενικής Εκπαίδευσης των Δωδεκανήσων  προς διευκόλυνσή τους  θα πρέπει να παρουσιαστούν μόνο    στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου που ανήκει η Σχολική Μονάδα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες) είναι τα κάτωθι:

 • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 • Μεταπτυχιακό ή /και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Ταυτότητα · Τραπεζικός λογαριασμός Εθνική Τράπεζας
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)
 • Ιατρικές γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα.

7024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ

7025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

7026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ ΕΞΑΤΟΜΙΚEYMENH

7027 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ ΕΞΕΙΔIKEYMENH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΠ

7028 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25 ΕΞΕΙΔIKEYMENH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΠ

7029 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΙΘ

7030 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΕΞΕΙΔIKEYMENH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΙΘ

7031 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ ΠΕ23 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς