Α' Αθήνας: Μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις (Α' Φάση)
Ενημερωτικό του Τάκη Ρουμπή, Αιρετού ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΑΞΗ 31

Α) Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Βελτιώσεις θέσεων

  Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, με την πράξη 31/06-08-2019, πραγματοποιήθηκαν οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις θέσεων (μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ) των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ86 Γενικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

  Oι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με τη σημερινή πράξη του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μπορούν (εφόσον επιθυμούν) να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης (για τυχόν λάθη ή παραλείψεις), έως την Παρασκευή 09-08-2019 και ώρα 11.00.

  2. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη Β΄ φάση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

  Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μετά την Α΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων - βελτιώσεων θέσεων, προσδιόρισε τα οργανικά κενά για τη Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που παρέμειναν στη διάθεση (με νέες δηλώσεις προτίμησης, χωρίς πλέον πιθανά οργανικά κενά).

  Τέλος, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη διάθεση, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997).

  Β) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από και προς την Α΄ Αθήνας

  Στην Α΄ Αθήνας, μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, έχουμε τις παρακάτω μεταβολές:

  ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  α) Αποσπάστηκαν από την Α΄ Αθήνας 76 εκπαιδευτικοί ΠΕ70, 31 εκπαιδευτικοί ΠΕ60, 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ05, 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ06, 13 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ86 σε άλλα ΠΥΣΠΕ (σύνολο 126 εκπαιδευτικοί).

  β) Αποσπάστηκαν στην Α΄ Αθήνας 84 εκπαιδευτικοί ΠΕ70, 64 εκπαιδευτικοί ΠΕ60, 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ05, 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ06, 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ07, 7 εκπαιδευτικοί ΠΕ08, 22 εκπαιδευτικοί ΠΕ11, 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ79 και 8 εκπαιδευτικοί ΠΕ86 από άλλα ΠΥΣΠΕ (σύνολο 197 εκπαιδευτικοί).

  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  α) Αποσπάστηκαν από την Α΄ Αθήνας σε Κ.Ε.Σ.Υ. 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και 1 εκπαιδευτικός ΠΕ60.

  Αποσπάστηκαν από την Α΄ Αθήνας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 7 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.

  β) Αποσπάστηκαν στην Α΄ Αθήνας 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ60 και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ11.

  γ) Από τη Γενική της Α΄ Αθήνας στην Ειδική της Α΄ Αθήνας αποσπάστηκαν 5 εκπαιδευτικοί ΠΕ70.

  σχετικά άρθρα

  Για την επιλογή των εμπλεκόμενων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
  Για την επιλογή των εμπλεκόμενων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
  Ανακοίνωση της Ενωτικής αγωνιστικής κίνησης Κορινθίας για το ζήτημα επιλογής των εμπλεκόμενων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Λ.Ε.Ε., επιτηρητές,...
  Για την επιλογή των εμπλεκόμενων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
  Πρωτοβάθμια: Τα σχολεία που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών
  Πρωτοβάθμια: Τα σχολεία που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών
  Σε ΦΕΚ τα σχολεία που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021.
  Πρωτοβάθμια: Τα σχολεία που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών