Τροποποίηση ΥΑ για τα κριτήρια χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
Δείτε την ΥΑ του Υπ. Παιδείας

Δημοσιεύτηκε σήμερα τροποποιητική της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8-2-2017), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/23-2-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα