Σήμερα οι Πρυτανικές εκλογές σε ΕΚΠΑ και ΠΑΔΑ
Εκλογές για την ανάδειξη των νέων πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων στο ΕΚΠΑ και στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στο πιο ιστορικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διεξάγονται σήμερα οι εκλογές για την ανάδειξη των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων.

Το alfavita.gr παρακολουθεί τις διαδικασίες και θα ενημερώσει άμεσα για την διαμόρφωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΚΠΑ οι κάλπες άνοιξαν από τις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Αντίστοιχα, στο ΠΑΔΑ η διαδικασία ξεκίνησε στις 9.00 και θα ολοκληρωθεί στις 16.00.

Η εκλογική διαδικασία στο ΕΘνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα εκλογικά τμήματα είναι τα εξής:

- ΚΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΚΟΥΦΑ 45:

1ο Εκλογικό Τμήμα

Εκλέκτορες – μέλη ΔΕΠ που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ: Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Νομικής Σχολής, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Γενικού Τμήματος

2ο Εκλογικό Τμήμα

Εκλέκτορες – μέλη ΔΕΠ που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ-Ω: Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Νομικής Σχολής, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Γενικού Τμήματος

3ο Εκλογικό Τμήμα

Εκλέκτορες – μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ: Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών/Τμημάτων της Νομικής Σχολής, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Γενικού Τμήματος, του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών και οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στις Γραμματείες, τους Τομείς, τα Εργαστήρια, τις Βιβλιοθήκες, τα Σπουδαστήρια, τα Μουσεία και την επιστασία των  Σχολών και των Τμημάτων αυτών.

Επίσης οι διοικητικοί υπάλληλοι που ασκούν τα καθήκοντά τους α) στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Κεντρικό Κτήριο του Ιδρύματος, Πανεπιστημίου 30 (γραφεία Πρύτανη και Αναπληρωτών Πρύτανη, Γραμματεία Συγκλήτου, Νομική Υπηρεσία, Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας, Τμήμα Πρωτοκόλλου, ΜΟ.ΔΙ.Π., Εποπτεία), στο Κτήριο της Χρήστου Λαδά 6 (Δ/νσεις Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Διοικητικού, Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιουσίας, Κληροδοτημάτων) και στο Κτήριο στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας, β) στη Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, δ) στο Ιστορικό Αρχείο, ε) στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου, στ) στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και ζ) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο

4ο Εκλογικό Τμήμα

Εκλέκτορες – μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ-Ω: Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών/Τμημάτων της Νομικής Σχολής, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Γενικού Τμήματος, του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών και οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στις Γραμματείες, τους Τομείς, τα Εργαστήρια, τις Βιβλιοθήκες, τα Σπουδαστήρια, τα Μουσεία και την επιστασία των  Σχολών και των Τμημάτων αυτών.

Επίσης οι διοικητικοί υπάλληλοι που ασκούν τα καθήκοντά τους α) στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Κεντρικό Κτήριο του Ιδρύματος, Πανεπιστημίου 30 (γραφεία Πρύτανη και Αναπληρωτών Πρύτανη, Γραμματεία Συγκλήτου, Νομική Υπηρεσία, Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας, Τμήμα Πρωτοκόλλου, ΜΟ.ΔΙ.Π., Εποπτεία), στο Κτήριο της Χρήστου Λαδά 6 (Δ/νσεις Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Διοικητικού, Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιουσίας, Κληροδοτημάτων) και στο Κτήριο στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας, β) στη Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, δ) στο Ιστορικό Αρχείο, ε) στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου, στ) στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και ζ) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο

- ΚΤΗΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

5ο Εκλογικό Τμήμα (Αίθουσα Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής): Εκλέκτορες – μέλη ΔΕΠ που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ:
Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

6ο Εκλογικό Τμήμα (Αίθουσα Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής):
Εκλέκτορες – μέλη ΔΕΠ που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ-Ω: Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

7ο Εκλογικό Τμήμα (Αίθουσα Συνεδριάσεων Ομότιμων Καθηγητών): Εκλέκτορες – μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ:
Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών/Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στις Γραμματείες, τους Τομείς, τα Εργαστήρια, τις Βιβλιοθήκες, τα Σπουδαστήρια, τον Κήπο, τα Μουσεία και την επιστασία των  Σχολών και των Τμημάτων αυτών, οι υπάλληλοι του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, της Δ/νσης Μηχανογράφησης, του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών, της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών/τριών με Αναπηρία, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του ΚΛΕΙΔΙ, της ΦΕΠΑ, της Πύλης της Πανεπιστημιούπολης, του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης και των Παιδικών Σταθμών

8ο Εκλογικό Τμήμα (Αίθουσα Συνεδριάσεων Ομότιμων Καθηγητών): Εκλέκτορες – μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ-Ω:
Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών/Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στις Γραμματείες, τους Τομείς, τα Εργαστήρια, τις Βιβλιοθήκες, τα Σπουδαστήρια, τον Κήπο, τα Μουσεία και την επιστασία των  Σχολών και των Τμημάτων αυτών, οι υπάλληλοι του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, της Δ/νσης Μηχανογράφησης, του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών, της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών/τριών με Αναπηρία, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του ΚΛΕΙΔΙ, της ΦΕΠΑ, της Πύλης της Πανεπιστημιούπολης, του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης και των Παιδικών Σταθμών

- ΚΤΗΡΙΟ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΦΑΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ», ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΗ

9ο Εκλογικό Τμήμα
Εκλέκτορες – μέλη ΔΕΠ που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ: Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

- ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 75, ΓΟΥΔΗ

10ο Εκλογικό Τμήμα
Εκλέκτορες – μέλη ΔΕΠ που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ-Π: Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

- ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΘΗΒΩΝ 2, ΓΟΥΔΗ

11ο Εκλογικό Τμήμα
Εκλέκτορες – μέλη ΔΕΠ που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ-Ω: Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

- ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΑΓΓΙΝΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 76

12ο Εκλογικό Τμήμα
Εκλέκτορες – μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ: Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής και οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στις Γραμματείες και τους Τομείς της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής, στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, στα Εργαστήρια και τις Κλινικές, στη Βιβλιοθήκη, τα Σπουδαστήρια, τα Μουσεία και την επιστασία της Σχολής και των Τμημάτων, καθώς και στα Νοσοκομεία που λειτουργούν πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια

13ο Εκλογικό Τμήμα
Εκλέκτορες – μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ-Ω: Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής και οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στις Γραμματείες και τους Τομείς της Ιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής, στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, στα Εργαστήρια και τις Κλινικές, στη Βιβλιοθήκη, τα Σπουδαστήρια, τα Μουσεία και την επιστασία της Σχολής και των Τμημάτων, καθώς και στα Νοσοκομεία που λειτουργούν πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια

Α. Υποψήφιοι  για το αξίωμα του Πρύτανη:

1. Θάνος Δημόπουλος,  Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή
2. Στάθης Ευσταθόπουλος, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή
3. Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής και πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
4. Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
5. Μαρίζα Φουντοπούλου, Καθηγήτρια και πρόεδρος του Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας

Β. Υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη

1. Δημήτριος Καραδήμας, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφική Σχολή
2. Γεώργιος Τόμπρας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών
3. Νικόλαος Βούλγαρης, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών
4. Νικόλαος Ηρειώτης, Καθηγητής Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
5. Ιωάννης Λεβεντίδης, Αν. Καθηγητής Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
6. Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής Ιατρική Σχολή
7. Αθανάσιος Τσακρής, Καθηγητής Ιατρική Σχολή

Η εκλογική διαδικασία για το ΠΑΔΑ

Στο ΠΑΔΑ θα λειτουργήσουν δύο εκλογικά τμήματα:

Εκλογικό Τμήμα 1: Είσοδος 1 Φουαγιέ Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης 1

Α Εκλεκτορικό Σώμα (Μέλη Δ.Ε.Π.)
 
Β Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Δ.Π.)  
 
Εκλογικό Τμήμα 2: Είσοδος 2 Φουαγιέ Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης 1

Α Εκλεκτορικό Σώμα (Μέλη Δ.Ε.Π.)
 
Β Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. & Δ.Π.)

Α. Υποψήφιοι  για το αξίωμα του Πρύτανη:

1.    ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολής Επιστημών Τροφίμων  
2.    ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
3.    ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Β. Υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη

1.    ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
2.    ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολής Μηχανικών
3.    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών  Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
4.    ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
5.    ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
6.    ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολής Μηχανικών,
7.    ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού   
8.    ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Σχολής Μηχανικών
9.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολής Μηχανικών
10.    ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ, Καθηγήτρια Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Σχολής Μηχανικών

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως για διαγωγή στο απολυτήριο: Πρέπει να αποτιμάται η συμπεριφορά του μαθητή
Ν. Κεραμέως για διαγωγή στο απολυτήριο: Πρέπει να αποτιμάται η συμπεριφορά του μαθητή
«Δε νοείται κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία», δήλωσε για την επαναλειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων
Ν. Κεραμέως για διαγωγή στο απολυτήριο: Πρέπει να αποτιμάται η συμπεριφορά του μαθητή
Πανελλαδικές: Άμεσα μέτρα για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Πανελλαδικές: Άμεσα μέτρα για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ερώτηση κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη λήψη άμεσων μέτρων για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων των Πανελλήνιων εξετάσεων
Πανελλαδικές: Άμεσα μέτρα για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ