Ο σουρεαλισμός των νόμων για την εκπαίδευση … ποιος έχει μεταπτυχιακό…
Επιστολή διαμαρτυρίας Αποφοίτων εξωτερικού

       Είμαστε Απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού ( Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής, Γεωπονικού, Πολιτικών Μηχανικών, Aρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών  Εικαστικών Τμημάτων), των οποίων τα πτυχία  έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ μετέπειτα ΔΟΑΤΑΠ, με αυτά των  Ελληνικών πανεπιστημίων. Βάσει αυτών των ισότιμων και αντίστοιχων πτυχίων, πολλοί από εμάς εργαζόμαστε στην δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές αλλά και ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ /ΣΔΕ).  Σας κοινοποιούμε την συγκεκριμένη επιστολή, για να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρό γραφειοκρατικό θέμα που προέκυψε πρόσφατα και θέτει σε κίνδυνο τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

      Στην προκήρυξη Εκπαιδευτικών 3Α / 2019 Ειδικής Αγωγής αλλά και σε αυτή της Γενικής Αγωγής που αναμένεται για μόνιμο διορισμό, οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων Ελληνικών Πανεπιστημίων μοριοδοτούνται με 20 μόρια λόγω του integrated master που τους αποδόθηκε με αναδρομική ισχύ (σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017).  Όμως δεν προβλέπεται και σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αντίστοιχα πτυχία εξωτερικού, καθώς ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΑΤΑΠ) δεν μπορεί να αλλάξει την πράξη ισοτιμίας/ αντιστοιχίας βάσει του νόμου 3328/2005 και να αναγνωρίσει το integrated master χωρίς να υπάρχει νέος νόμος ή Υπουργική Απόφαση.

      Με λίγα λόγια οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ενώ έχουν την πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας (αναγνώριση) από τον ΔΟΑΤΑΠ, χάνουν τα 20 μόρια (που αντιστοιχούν σε 2.5 χρόνια προϋπηρεσίας), ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους για μόνιμο διορισμό. Αυτό γιατί, στην προκήρυξη δεν περιλαμβάνονται αυτές οι πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στα πτυχία που δικαιούνται integrated master.

     Επίσης και οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί με το νέο νομοσχέδιο, βρίσκονται ξαφνικά να χαρακτηρίζονται κατώτεροι από συναδέλφους τους ίδιας ειδικότητας π.χ Εικαστικών, αφού το πτυχίο του αποφοίτου ελληνικής σχολής αναγνωρίζεται ως integrated master και υπάρχει βαθμολογική εξέλιξη σε αυτόν. Επιπλέον παράδειγμα, όταν θα υπάρξουν δύο υποψήφιοι διευθυντές σχολικής μονάδος, ο ένας θα μοριοδοτηθεί παραπάνω ως κάτοχος master, έναντι του  αντίστοιχου και ισότιμου πτυχιούχου του εξωτερικού συναδέλφου του.

      Υπουργική Απόφαση δεν υπάρχει που να υποχρεώνει τον ΔΟΑΤΑΠ έτσι ώστε ο φορέας αυτός να εκδώσει καινούργιες πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στις οποίες να αναφέρεται το integrated master και ο ΑΣΕΠ να μπορεί να το μοριοδοτήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι με την προκήρυξη, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη, υπάρχουν υποψήφιοι δύο ταχυτήτων: οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων και οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων Εξωτερικού. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων και οι πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων ευνοούνται από την προκήρυξη αυτή.

      Θιγόμαστε άμεσα από την συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς ακόμη και όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να διοριστούν ως μόνιμοι, στερούνται το δικαίωμα της εργασίας για τα τρία επόμενα σχολικά έτη, αφού ο πίνακας αναπληρωτών και διορισμού θα κλειδώσει μετά την λήξη των προκηρύξεων τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής ( η οποία μάλιστα λήγει στο τέλος του μήνα, δηλαδή άμεσα).

      Όσοι από εμάς έχουμε ισότιμα / αντίστοιχα πτυχία,  έχουμε παρακολουθήσει και περάσει επιτυχώς μαθήματα στις αντίστοιχες Ελληνικές Σχολές και ορισμένοι από εμάς έχουμε στα πτυχία μας περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες από αυτές που απαιτούν οι Ελληνικές σχολές για να δώσουν το integrated master στους αποφοίτους τους.

      Το πόσα έτη έχει σπουδάσει ο καθένας είναι κάτι που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Πολλοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού έχουν σπουδάσει ακριβώς τα ίδια χρόνια με τους Έλληνες συναδέλφους τους ή έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολές με εντατικά προγράμματα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει ως αποκλειστική μονάδα μέτρησης της ισοτιμίας / αντιστοιχίας πτυχίου τις εκπαιδευτικές μονάδες ή την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

      Πιθανόν να κατηγορηθούμε πως η παρούσα διαμαρτυρία γίνεται για τον διορισμό στο δημόσιο, αλλά το θέμα είναι κυρίως θεσμικό και πηγαίνει πέρα από αυτή την για πολλούς ξεπερασμένη φιλοδοξία, που όμως (καλώς ή κακώς) αποτελεί μονόδρομο για όσους θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση.

      Η απόφαση αυτή, απαξιώνει και τον ίδιο τον θεσμό του μεταπτυχιακού καθώς οι απόφοιτοι εξωτερικού που έχουν μεταπτυχιακό εξισώνονται με τους απόφοιτους των προπτυχιακών τμημάτων. Δηλαδή ο απόφοιτος εξωτερικού που έχει μεταπτυχιακό τίτλο και προπτυχιακό ισότιμο και αντίστοιχο με το Ελληνικό, παίρνει ακριβώς τα ίδια μόρια με έναν απλό απόφοιτο ελληνικού πανεπιστημίου. Μερικές φορές μάλιστα υπάρχει ο εξής παραλογισμός (η ιστορία είναι αληθινή και τα στοιχεία της περίπτωσης βρίσκονται στην διάθεσή σας : απόφοιτος Πανεπιστημίου εξωτερικού, 4ετούς φοίτησης που έχει κάνει έναν χρόνο στην αντίστοιχη στην Αθήνα και έχει και αναγνωρισμένο ως ισότιμο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό θα βρεθεί να έχει ακριβώς την ίδια μοριοδότηση με κάποιον που τελείωσε την Ελληνική σχολή αλλά δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο. Σε περίπτωση που ο απόφοιτος εξωτερικού είχε κάνει το μεταπτυχιακό του στην Ελληνική σχολή μοριοδοτείται το ίδιο με τον απλό κάτοχο  πτυχίου που έκανε όμως το προπτυχιακό του στην Ελληνική σχολή. Καταστρατηγείται δηλαδή από την πίσω πόρτα η ιεραρχία που η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει σχετικά με την μοριοδότηση των σπουδών: ο κάτοχος ενός αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού δεν μπορεί να μοριοδοτείται το ίδιο με τον κάτοχο ενός προπτυχιακού τίτλου με μόνο κριτήριο το ότι ο δεύτερος σπούδασε στην Ελλάδα. Το πρόβλημα προκύπτει και με όσους θα ήθελαν να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές. Απόφοιτος εξωτερικού για να προχωρήσει σε διδακτορικό, θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να κάνει μάστερ ενώ ο απόφοιτος από Ελληνικό πανεπιστήμιο προχωρά αυτόματα σε διδακτορικό καταθέτοντας το πτυχίο - ενιαίο μάστερ.

      Το ποια σχολή είναι καλύτερη είναι μια μεγάλη (και χωρίς τέλος) συζήτηση καθώς οι καθηγητές και οι απόφοιτοι κάθε αξιόλογης σχολής τείνουν να την υπερασπίζονται ως την καλύτερη όλων και δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε σε τέτοιες στείρες συζητήσεις. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κριτήρια που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των πτυχίων και παρακάμπτονται με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

      Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ίδιους τους νόμους σχετικά με την ισοτιμία / αντιστοιχία των πτυχίων εξωτερικού. Ζητάμε την εφαρμογή του νόμου σε συνθήκες δίκαιες για όλους καθώς η συγκεκριμένη απόφαση απαξιώνει τους νόμους για τις αντιστοιχίες των πτυχίων εξωτερικού με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων.

                                                  Απόφοιτοι Διορισμένοι & Αδιόριστοι

                                   Πτυχιούχοι Ισότιμων & Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων Εξωτερικού

                                               

                                               

best of network

σχετικά άρθρα

Αντιδρούν φοιτητές και εκπαιδευτικοί για το πανεπιστημιακό άσυλο - Συλλαλητήριο την Τρίτη
Αντιδρούν φοιτητές και εκπαιδευτικοί για το πανεπιστημιακό άσυλο - Συλλαλητήριο την Τρίτη
«Η κατάργηση του ασύλου βρίσκει μεγάλη απήχηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία», σημειώνει από την πλευρά της η Νίκη Κεραμέως
Αντιδρούν φοιτητές και εκπαιδευτικοί για το πανεπιστημιακό άσυλο - Συλλαλητήριο την Τρίτη